MESTO

TURIZMUS


2. zasadnutie MZ (video)

Na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne poslanci okrem iných schválili členov odborných komisií a doplnili zoznam sobášiacich poslancov.
Komisie budú v nadchádzajúcom období pracovať v nasledovnom zložení:
Finančná komisia
Ing. Szabó Béla predseda, JUDr. Hortai Éva, MUDr. Benyó Zoltán, Ing. Vetter Ján, Ing. Jágerská Alžbeta, Ing. Obonya Alexander, Ing. Palacka Tomáš, Ing. Olláry Viktor, Mgr. Kopják Angelika, Ing. Csicsó Peter
Komisia rozvoja mesta
JUDr. Bende Štefan predseda, Ing. Rajkó František, JUDr. Keszegh Margit, Ing. Korpás Peter, Ing. Csémy Olivér, Marcsa Gabriel, Mgr. Tárnok Magdaléna, Ing. Sánta Béla, Dr. Padlovicsova Agnesa, Ing. Takács Peter
Komisia školstva a kultúry
Mgr. Szénássy Tímea predsedníčka, PaedDr. Kiss Péntek József, Mgr. Gajdáč Ondrej, Mgr. Less Károly, Kovács Juraj, Mgr. Szabó Csilla, Mačicová Jana, PaedDr. Héder Ágnes, PaedDr. Farkas Adrianna, PaedDr. Langschadova Zuzana
Športová komisia
Ing. Glič Konštantin predseda, MUDr. Marek Anton, MUDr. Horváth Attila, MUDr. Ipóth Szilárd, Mgr. Horváth Igor, Mgr. Dosúdil  František, Mgr. Százvai Szabolcs, Bak Norbert, Ing. Kovács Szilárd, Szayka Róbert
Sociálna komisia

Mgr. Batta György predseda, MUDr. Bastrnák Tibor, MUDr. Anton Marek, Hosnédlová Nataša, Uhrinová Renáta, Ing. Pint Tibor, Szabó Béla (Kertész Gábor), JUDr. Baštrnáková Leila, Kollár Zoltán, Pálinkás Márta
Komisia verejného poriadku, dopravy a životného prostredia
JUDr. Varga Tamás predseda, Mgr. Less Károly, Žuža Tomáš, Fügedi Jenő, Ing. Farkas Attila, JUDr. Csizmaziová Judita, Mgr. Vincze Pavel, MUDr. Kološová Andrea, Tóth Ladislav, Doktorik Ondrej
Komisia cestovného ruchu
Kovács Dávid predseda, PhDr. Knirs Imrich, Ing. Bujna Zoltán, Feszty Zsolt, Pohlmüllner József, Köles Jozef, Šárai Márta, Cúth Csaba, Ing. Kiss Róbert, Szilva Róbert
Programové body zasadnutia nájdete TU. Pozrite si videozáznam zo zasadnutia v celej dĺžke bez strihu! (Prvých 15 minút je počuť na zázname zvukové rušenie za čo sa Vám ospravedlňujeme!)

-krá-

POZOR! K prehratiu videa potrebujete stiahnuť a inštalovať videoprehrávač Windows Media Player! Odporúčaný internetový prehliadač: Microsoft Internet Explorer (iný prehliadač videoprehrávač buď vôbec nezobrazí, alebo len neúplne) K tomu, aby ste sa mohli v rámci videa pohybovať na časovej osi, musíte počkať, kým sa celé video stiahne zo servra na Váš počítač (1,3 GB).