MESTO

TURIZMUS


35. zasadanie MZ + pokračovanie (VIDEO)

Najdôležitejšou úlohou poslancov mestského zastupiteľstva na prvom tohtoročnom zasadnutí bolo upresnenie investičných položiek na minuloročnom poslednom zastupiteľstve odsúhlaseného rámcového rozpočtu mesta. Pred zasadnutím pléna sa uskutočnilo rokovanie poslaneckých klubov  zastupiteľstva s vedením mesta a dohodlo sa na konsenzuálnom postupe ohľadne rozdelenia financií poskytnutých na konkrétne investičné, rozvojové aktivity a rozpočtové položky mestom dotovaným ustanovizniam a firmám. Podobne sa dohodli na rozdelení položiek na podporu kultúrnych a športovách aktivít a klubov, takže na zasadnutí už k väčším konfliktom nedošlo a všetky podstatnejšie rozhodnutia prešli vcelku hladko. Zasadnutie pokračovalo 25. februára, kde boli prerokované také citlivé body programu ako obsah kontroly hlavného kontrolóra a parkovací systém mesta. 

-krá-

POZOR! K prehratiu videa potrebujete stiahnuť a inštalovať videoprehrávač Windows Media Player! Odporúčaný internetový prehliadač: Microsoft Internet Explorer (iný prehliadač videoprehrávač buď vôbec nezobrazí, alebo len neúplne) K tomu, aby ste sa mohli v rámci videa pohybovať na časovej osi, musíte počkať, kým sa celé video stiahne zo servra na Váš počítač (3,5 a 2,3 GB).