MESTO

TURIZMUS


37. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na 37. riadnom zasadnutí pléna 3. apríla 2014 o 13.00. Poslanci tajným hlasovaním zvolili nového (staronového) hlavného kontrolóra mesta, a to Miklósa Csintalana. Večer okolo desiatej hodiny sa primátor rozhodol zasadnutie odročiť nakoľko pred sebou mali ešte zhruba polovicu bodov programu. Pokračovať sa bude v stredu od 13.00. Program zasadnutia spolu s prílohami si môžete pozrieť, stiahnuť, prípadne vytlačiť ak kliknete SEM.

-krá-

POZOR! K prehratiu videa potrebujete stiahnuť a inštalovať videoprehrávač Windows Media Player! Odporúčaný internetový prehliadač: Microsoft Internet Explorer (iný prehliadač videoprehrávač buď vôbec nezobrazí, alebo len neúplne) K tomu, aby ste sa mohli v rámci videa pohybovať na časovej osi, musíte počkať, kým sa celé video stiahne zo servra na Váš počítač (3,7 GB).