Mesto
Komárno
Kde to dýcha históriou
Filter výsledkov
Výsledky vyhľadávania
stránka
Parkovanie
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v znení VZN č. 3/2021 Parkovanie ... komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len („parkovacie miesta“) sú zaradené ... do ucelených oblastí (ďalej len „zóna“) a tarifných pásiem nasledovne:   a) ZÓNA A1: Jókaiho ... c) ZÓNA A3: Nám. ...   Parkovacie lístky ZónaZákladná cenaparkovania za 60 minút Výška minimálnehoparkovnéhoCena
udalosť
21. 9. 2023
Ochutnávka vín s vinárom Zoltánom Bóna
Vstupné: 5€ Kollektíva 7 – študentský festival
príspevok
1. 1. 1970
Oddychová zóna v blízkosti Špicu bola dokončená
V piatok, 3. júna bola dokončená oddychová zóna v blízkosti Špicu.
príspevok
1. 1. 1970
V Komárne vybudujú nové parkoviská
miest boli vyhodnotené oblasti s najväčším nedostatkom a práve na týchto miestach budú vybudované nové parkovacie ... Tieto parkovacie miesta budú vybudované z drveného kameňa a obrubníkov. ... Existuje jedna výnimka, kde budú parkovacie miesta vydláždené, a to na Vnútornej okružnej blízko mostu
stránka
Tlačivá
PDF 3 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie ... PDF 4 Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie
stránka
2007
OVÚRaSM10.08.2007 11/2007ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne ... a VZN č. 11/20056/2011 15.10.2007 14/2007ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu zóny
stránka
1995
č. 13 Dopravný režim v pešej zóne mesta Komárno č. 2 VZN, ktorým sa mení a doplna VZN č. 11/94 o
stránka
Odbor rozvoja a životného prostredia
činnostiDOCODTPDF03Písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenieDOCODTPDF04Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie ... dopravného značenia pre právníckefyzické osoby a taxislužbuDOCODTPDF05Žiadosť o povolenie na vyhradené parkovacie
príspevok
1. 4. 2021
Oznam
príspevok
13. 4. 2021
Oznam
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
Dňa 16.11.2022 (streda) pokladne Mestského úradu Komárno sú zatvorené z dôvodu choroby. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
V piatok 13. mája 2022 nebude možné na Mestskom úrade Komárno overiť/osvedčiť dokumenty/podpisy. Od pondelka už bude táto služba opäť fungovať. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
Týmto vám oznamujeme, že dňa 23.12.2022 (piatok) úradné hodiny na Mestskom úrade v Komárne budú skrátené nasledovne: od 8.00 hod. do 12.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
Oznamujeme Vám, že dňa 2.1.2023 (pondelok) Pokladňa Mestského úradu v Komárne bude otvorená od 10.00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE
Dňa 9. februára 2023 (štvrtok) matričný úrad bude zatvorený z technických príčin.Ďakujeme za pochopenie.
udalosť
29. 3. 2023
Zorán (koncert)
Cena vstupného 26€.
príspevok
10. 8. 2021
Oznámenie o vykonaní postreku
HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi…
príspevok
1. 1. 1970
OZNÁMENIE - Matričný úrad
Vo štvrtok 12. mája 2022  od 9,00 hod. z technických príčin matričný úrad bude zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.
príspevok
1. 1. 1970
Oznámenie - uzávierka cesty
Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu uskutočnenia podujatia „Deň detí v Komárne“ bude úplne uzatvorená Hradná ulica v úseku pred MsKS Béni Egressyho dňa 29.05.2022 od 13,00 hod.  do 19,00 hod. Premávka bude odklonená na obchádzkovú trasu v smere od Hradnej ulici na Športovú ulicu a Vnútornú okružnú…
stránka
Komárno č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 17/2015 Trhový poriadok Parkovanie