MESTO

TURIZMUS


Primátor ocenil osobnosti mesta Komárno

Na otvorení XX. Komárňanských dní v rámci spoločného slávnostného zasadnutia zastupiteľstiev miest Komárna a Komáromu boli odovzdané aj Ceny PRO URBE a Ceny primátora pre výnimočné osobnosti, ktoré sa veľkou mierou pričinili o zveľaďovanie dobrého mena nášho mesta. Kandidátov aj v tomto roku navrhovali obyvatelia a rôzne inštitúcie Komárna. Mnohí z nich celý život študovali, snažili sa žiť slušne a dôstojne aj v časoch, ktoré práve nepriali intelektu a kultúre. Svojou excelentnou prácou sú inšpiráciou pre slušných, vzdelaných a poctivých ľudí nielen v Komárne, ale v celom regióne.

Ocenení:
PRO URBE: Imre Oláh, Základná umelecká škola
Cena primátora: Rudolf Csölle, Eva Ipóthová, Magdaléna Kovácsová, János Nagy, Ladislav Pásztor, Podunajské múzeum, Ivan Reitman, Aranka Szentpétery

 

Fotogaléria obrázkov zo slávnostnej ceremónie sa nachádza tu: www.komarnanskedni.sk