MESTO

TURIZMUS


Úradná tabuľa - Aktuality


   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.01.2022)
   » Informácia pre verejnosť (18.01.2022)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.01.2022)
   » Návrh zmluvy - MS Hviezdna (14.01.2022)
   » Návrh zmluvy - Cirkevná spojená škola Marianum (14.01.2022)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.01.2022)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.01.2022)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.01.2022)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.01.2022)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.01.2022)
   » 1538/2021 uznesenie k predaju pozemku (04.01.2022)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.01.2022)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.01.2022)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.01.2022)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.01.2022)
   » Oznámenie o dražbe (03.01.2022)
   » 1537/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.01.2022)
   » 1536/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.01.2022)
   » 1535/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.01.2022)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.12.2021)
   » 1449/2021 uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (23.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.12.2021)
   » Verejná vyhláška (22.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.12.2021)
   » 1543/2021 uznesenie k predaju pozemku (21.12.2021)
   » 1540/2021 uznesenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti (21.12.2021)
   » 1539/2021 uznesenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti (21.12.2021)
   » 1533/2021 uznesenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti (21.12.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (20.12.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (20.12.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (20.12.2021)
   » 1534/2021 uznesenie k predaju pozemku (20.12.2021)
   » 1532/2021 uznesenie na predaj pozemku (20.12.2021)
   » VZN Mesta Komárno č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 a VZN č. 1/2020 (20.12.2021)
   » VZN Mesta Komárno č. 8/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, kt. sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno (20.12.2021)
   » VZN č.7/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby ZpS Komárno, v znení VZN č. 7/2018 a
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.12.2021)
   » Informácia pre verejnosť (14.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.12.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (14.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.12.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (13.12.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.12.2021)
   » Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.12.2021 + program (10.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.12.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.12.2021)
   » Obchodná verejná súťaž - oznámenie (01.12.2021)
   » Obchodná verejná súťaž - podmienky (01.12.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.11.2021)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č../2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 5 /2017 (30.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.11.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 (26.11.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2018 (25.11.2021)
   » Verejná vyhláška - rozhodnutie (25.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.11.2021)
   » Verejná vyhláška - rozhodnutie (19.11.2021)
   » 1485/2021 uznesenie k predaju pozemku (18.11.2021)
   » 1484/2021 uznesenie k predaju pozemku (18.11.2021)
   » Výzva spoločnosti Západoslovenská distribučná,a.s. (18.11.2021)
   » Výberové konanie - Príslušník mestskej polície (18.11.2021)
   » VZN Mesta Komárno č. 6/2021, kt. sa zrušuje VZN č. 6/2011, VZN č. 21/2003 a VZN č. 18/2003 (16.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.11.2021)
   » Verejná vyhláška (12.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (10.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.11.2021)
   » Verejná vyhláška (08.11.2021)
   » Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 11.11.2021 + program (05.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (05.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.11.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (03.11.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.11.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.11.2021)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (02.11.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.11.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.10.2021)
   » Informácia pre verejnosť (27.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.10.2021)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...../2021 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 6/2011 (26.10.2021)
   » Výsledok VK - vedúci Majetkovo-právneho odboru (25.10.2021)
   » Informácia pre verejnosť (25.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.10.2021)
   » Obchodná verejná súťaž - podmienky (22.10.2021)
   » 1428/2021 uznesenie k predaju nehnuteľnosti (22.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (21.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (20.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.10.2021)
   » Verejná vyhláška (19.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.10.2021)
   » Oznámenie o dražbe (19.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.10.2021)
   » Oznámenie o dražbe (15.10.2021)
   » Verejná vyhláška (15.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.10.2021)
   » Výberové konanie - Riaditeľ MŠ Ul. Lodná (13.10.2021)
   » Výberové konanie - Riaditeľ MŠ Ul. Komáromi Kacza (13.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (13.10.2021)
   » 1289/2021 uznesenie k prenájmu pozemku (13.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.10.2021)
   » Informácia pre občanov - Alžbetin ostrov (12.10.2021)
   » Oznámenie - Regionálna veterinárna a potravinová správa (11.10.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.10.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.10.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (04.10.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.10.2021)
   » Výzva na zaplatenie nedoplatkov (01.10.2021)
   » Informácia pre verejnosť (30.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.09.2021)
   » VZN mesta Komárno č. 5/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 12/2019 (29.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.09.2021)
   » 1435/2021 uznesenie k žadosti o zámenu nehnuteľností (28.09.2021)
   » 1432/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (28.09.2021)
   » 1431/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom časti pozemku (28.09.2021)
   » 1430/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov a nebytových budov (28.09.2021)
   » 1429/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (28.09.2021)
   » 1427/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (28.09.2021)
   » 1426/2021 uznesenie k predaju pozemku (28.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (27.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.09.2021)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.09.2021)
   » Verejná vyhláška (21.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.09.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (21.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.09.2021)
   » Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.09.2021 + program (17.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (14.09.2021)
   » Verejná vyhláška (10.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.09.2021)
   » Výberové konanie - Matrikár/ka (08.09.2021)
   » Výberové konanie - vedúci Majetkovo-právneho odboru (08.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.09.2021)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (06.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.09.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.09.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č... /2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2019 (06.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.09.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.09.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.09.2021)
   » Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania (02.09.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.08.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (27.08.2021)
   » Oznámenie o dražbe (27.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.08.2021)
   » Informácia pre občanov - Arriva (26.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.08.2021)
   » Informácia pre dôchodcov (25.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.08.2021)
   » Oznámenie o dražbe (23.08.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.08.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.08.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.08.2021)
   » Mimoriadne núdzové opatrenia (06.08.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.08.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.08.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.08.2021)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.07.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.07.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.07.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.07.2021)
   » Tlačová správa (22.07.2021)
   » ÚPSVaR - Rozhodnutie (22.07.2021)
   » ÚPSVaR - Rozhodnutie (22.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (21.07.2021)
   » Verejná vyhláška (20.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.07.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.07.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.07.2021)
   » 1349/2021 uznesenie k návrhu Komisie športu a mládeže na schválenie prenechania nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe COMORRA SERVIS do nájmu (14.07.2021)
   » Oznam ohľadne školského stravovania (14.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.07.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.07.2021)
   » Verejná vyhláška (09.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Verejná vyhláška (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty (07.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2021)
   » 1355/2021 uznesenie k žiadosti na umiestnenie ceioročnej terasy (06.07.2021)
   » 1350/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom časti pozemkov (06.07.2021)
   » 1347/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (06.07.2021)
   » 1346/2021 uznesenie k žiadosti o predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov (06.07.2021)
   » 1345/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (06.07.2021)
   » 1344/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom časti pozemku (06.07.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.07.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.07.2021)
   » Informácia pre občanov (02.07.2021)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 4/2021, ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno č. 3/2003 (02.07.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (02.07.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.06.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (29.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.06.2021)
   » Verejná vyhláška - Nový cestný most (26.05.2021)
   » Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 01.07.2021 + program (25.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.06.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.06.2021)
   » Výberové konanie - Riaditeľ MŠ s VJM Eötvösa (22.06.2021)
   » Výberové konanie - Riaditeľ ZUŠ (22.06.2021)
   » Verejná vyhláška (18.06.2021)
   » Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah (18.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.06.2021)
   » Úradný list od ÚPSVaR (18.06.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.06.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (17.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.06.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.06.2021)
   » Informácia pre občanov - ochrana úrody pred požiarmi (14.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.06.2021)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...../2021 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 3/2003 (11.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.06.2021)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2021 (08.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.06.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.06.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.06.2021)
   » Informácia pre verejnosť (28.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.05.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.05.2021)
   » 1289/2021 uznesenie k prenájmu pozemku (26.05.2021)
   » 1281/2021 uznesenie k predaju pozemkov (26.05.2021)
   » 1288/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (26.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.05.2021)
   » 1291/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskeho pozemku (25.05.2021)
   » 1279/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (25.05.2021)
   » 1277/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (25.05.2021)
   » 1274/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (25.05.2021)
   » 1282/2021 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (25.05.2021)
   » 1273/2021 uznesesenie na predaj pozemku (25.05.2021)
   » 1290/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskeho pozemku (25.05.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 3/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN číslo 8/2020 (24.05.2021)
   » VZN mesta Komárno č. 2/2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN číslo 7/2020 (24.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.05.2021)
   » Asistované sčítanie (21.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.05.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (17.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.05.2021)
   » Verejná vyhláška (17.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.05.2021)
   » Informácia pre verejnosť - Medzinárodný výskum zručností dospelých (13.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.05.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (12.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.05.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.05.2021)
   » 1226/2021 uznesenie k žiadosti na umiestnenie celoročnej terasy (06.05.2021)
   » 1225/2021 uznesenie k žiadosti na umiestnenie celoročnej terasy (06.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.05.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č... /2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (05.05.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č..../2021, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (05.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (05.05.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (05.05.2021)
   » Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia (05.05.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (05.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.05.2021)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo ...../2021 ktorým sa zrušuje VZN Mesta Komárno číslo 3/2003 (04.05.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.05.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (04.05.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.04.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (28.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.04.2021)
   » Zrušenie obchodnej verejnej súťaže (28.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.04.2021)
   » Pozvánka na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 26.04.2021 + program (21.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.04.2021)
   » Oznámenie (16.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.04.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (15.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.04.2021)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (14.04.2021)
   » Oznámenie - zápis do MŠ (14.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.04.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (08.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.04.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.04.2021)
   » Informácia pre občanov - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 (06.04.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.04.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.04.2021)
   » Verejná vyhláška (31.03.2021)
   » Upozornenie pre občanov (30.03.2021)
   » Oprava strechy na Mestskom trhovisku (30.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.03.2021)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (26.03.2021)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (26.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (25.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.03.2021)
   » 1152/2021 uznenie, ktorým sa mení uznesenie č. 1121/2021 (25.03.2021)
   » 1195/2021 uznesenie k odkúpeniu časti pozemku (25.03.2021)
   » Informačné kancelárie pre obete trestných činov (25.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.03.2021)
   » 1185/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (22.03.2021)
   » 1186/2021 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (22.03.2021)
   » 1184/2021 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu pozemku (22.03.2021)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (19.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.03.2021)
   » Oznámenie o dražbe (17.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.03.2021)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (16.03.2021)
   » Oznámenie - zápis 2021 (15.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.03.2021)
   » Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 18.03.2021 + program (12.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.03.2021)
   » Verejná vyhláška (10.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.03.2021)
   » Informácia pre verejnosť (03.03.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (03.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.03.2021)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. .../2021, ktorým sa zrušuje VZN č. 3/2003 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Komárno (02.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.03.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.03.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (01.03.2021)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (01.03.2021)
   » Oznámenie - obchodná verejná súťaž (01.03.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.02.2021)
   » Upozornenie pre občanov - sčitane obyvateľov (26.02.2021)
   » Upozornenie pre občanov (26.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.02.2021)
   » OZNÁMENIE o spôsobe predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže (26.02.2021)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (26.02.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.02.2021)
   » Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 (19.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.02.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (16.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.02.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.02.2021)
   » 1123/2021 uznesenie k žiadosti na uzatvorenie zmluvy o predaj nebytového priestoru (09.02.2021)
   » 1125/2021 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu pozemku (09.02.2021)
   » 1127/2021 uznesenie k žiadosti o prenájmu pozemku (09.02.2021)
   » 1124/2021 uznesenie k návrhu na schválenie zámeru prenájmu pozemku (09.02.2021)
   » 1126/2021 uznesenie k prenájmu pozemku (09.02.2021)
   » Zverejnenie výsledkov VK - Comorra servis (08.02.2020)
   » Oznámenie (05.02.2021)
   » Oznámenie (05.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.02.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.02.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.02.2021)
   » Zmena prevádzkového času antigénového MOM v Zdravcentre (01.02.2021)
   » Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 04.02.2021 + program (29.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.01.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.01.2021)
   » Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov (28.01.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (27.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.01.2021)
   » Oznámenie (21.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.01.2021)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. /2021, ktorým sa určí výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2021 (18.01.2021)
   » Verejná vyhláška (18.01.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.01.2021)
   » Rozhodnutie (12.01.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.01.2021)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.01.2021)
   » Rozhodnutie (08.01.2021)
   » Oznámenie (07.01.2021)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.01.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (04.01.2021)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (04.01.2021)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.12.2020)
   » Výberové konanie - Majetkovo právny odbor (22.12.2020)
   » Výberové konanie - Odbor podpory (22.12.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (22.12.2020)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (22.12.2020)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (21.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.12.2020)
   » Rozhodnutie (16.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.12.2020)
   » 1072/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (15.12.2020)
   » 1067/2020 uznesenie k predaju pozemku (14.12.2020)
   » 1064/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (14.12.2020)
   » 1071/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (14.12.2020)
   » 1073/2020 uznesenie k prenechaniu časti nehnuteľného majetku mesta Komárno v správe Mestského kultúrneho strediska Komárno do nájmu (14.12.2020)
   » 1070/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (14.12.2020)
   » 1062/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (14.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.12.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 11/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 8/2017 (14.12.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.12.2020)
   » Informácia pre verejnosť (11.12.2020)
   » Upozornenie občanom (11.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.12.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (10.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.12.2020)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (08.12.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (07.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.12.2020)
   » Pozvánka na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 10.12.2020 + program (04.12.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.12.2020)
   » Rozhodnutie (02.12.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (01.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.11.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.11.2020)
   » Výzva (18.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (16.11.2020)
   » Rozhodnutie (16.11.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.11.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.11.2020)
   » Oznámenie o dražbe (12.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.11.2020)
   » Návrh VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o soc.službách (12.11.2020)
   » Oznámenie o dražbe (12.11.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.11.2020)
   » Oznámenie o dražbe (11.11.2020)
   » Otvorené kontaktné pracoviská MV SR (11.11.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 9/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 (11.11.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 10/2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov (11.11.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 8/2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (11.11.2020)
   » Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa COMORRA SERVIS (11.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.11.2020)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (10.11.2020)
   » 1019/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskeho pozemku (10.11.2020)
   » 1016/2020 uznesenie k prenájmu pozemku
   » 1014/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (10.11.2020)
   » 1012/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (10.11.2020)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2021 (09.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.11.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.11.2020)
   » Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 05.11.2020 + program (02.11.2020)
   » Úplná uzávierka križovatky (02.11.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (30.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (30.10.2020)
   » Uznesenie vlády Slovenskej Republiky (29.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.10.2020)
   » Oznámenie - Arriva (29.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.10.2020)
   » Zatvorenie klientských centier a pracovísk OÚ (28.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (26.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (22.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (20.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (20.10.2020)
   » VZN Mesta Komárno číslo .../2020 o poskytovaní štipendia z účelového fondu mesta Komárno na podporu talentov (20.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.10.2020)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. ...../2020 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (16.10.2020)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. ..../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 (16.10.2020)
   » Návrh VZN Mesta Komárno o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (16.10.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.10.2020)
   »  Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2021 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport (15.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.10.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (14.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.10.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.10.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.10.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.10.2020)
   » Plánované prerušenie distribúcie elektriny (06.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.10.2020)
   » Plánované prerušenie distribúcie elektriny (05.10.2020)
   » Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno (02.10.2020)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (02.10.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.10.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (30.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (25.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.09.2020)
   » Oznámenie (24.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.09.2020)
   » Informácia pre verejnosť (23.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.09.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.09.2020)
   » 970/2020 uznesenie k prenájmu nebytových piestorov (23.09.2020)
   » 965/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (23.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.09.2020)
   » 962/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov (22.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.09.2020)
   » Výzva na zabezpečenie volieb členov rady školy (22.09.2020)
   » Zverejnenie výsledkov VK - Comorra servis (22.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.09.2020)
   » Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 17.09.2020 + program (11.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (10.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.09.2020)
   » Informácia pre verejnosť (10.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.09.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (08.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.09.2020)
   » Výberové konanie - vedúci Majetkovo-právneho odboru (04.09.2020)
   » Výberové konanie - vedúci Odboru rozvoja a životného prostredia (04.09.2020)
   » Oznámenie o zmene hodín pre verejnosť - Slovenská pošta (03.09.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.09.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.08.2020)
   » Rozhodnutie (25.08.2020)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (24.08.2020)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (24.08.2020)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (21.08.2020)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (21.08.2020)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (21.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.08.2020)
   » Informácia o začtí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.08.2020)
   » Informácie k jednorázovej finančnej výpomoci (21.08.2020)
   » Rozhodnutie - časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby (20.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (20.08.2020)
   » Odvolanie mimoriadnej situácie (20.08.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.08.2020)
   » Informácia pre verejnosť (18.08.2020)
   » Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Žiadosť (18.08.2020)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (18.08.2020)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (18.08.2020)
   » Vyhlásenie mimoriadnej situácie (17.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.08.2020)
   » Výsledky výberového konania (17.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (13.08.2020)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (13.08.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.08.2020)
   » Pozvánka na 19. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 18.08.2020 + program (12.08.2020)
   » Verejná vyhláška (10.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.08.2020)
   » Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah (10.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (05.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (05.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.08.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.08.2020)
   » Vyhlásenie výberového konania (04.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.08.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.08.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (30.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.07.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.07.2020)
   » Upozornenie pre seniorov (27.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (24.07.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (24.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.07.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (22.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (20.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (17.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.07.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (14.07.2020)
   » Výberové konanie - prednosta MsÚ (14.07.2020)
   » Výberové konanie - vedúci Majetkovo-právneho odboru (14.07.2020)
   » Výberové konanie - vedúci Odboru rozvoja a životného prostredia (14.07.2020)
   » Výberové konanie - vedúci Odboru školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu (14.07.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (07.07.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.07.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.07.2020)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.07.2020)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.07.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.07.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (07.07.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (07.07.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (07.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.07.2020)
   » Verejná vyhláška - Pozvánka (03.07.2020)
   » 854/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.07.2020)
   » 855/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.07.2020)
   » 859/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (03.07.2020)
   » 870/2020 uznesenie k odkúpeniu časti pozemku (03.07.2020)
   » 858/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (02.07.2020)
   » 857/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (02.07.2020)
   » 856/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (02.07.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.07.2020)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie Comorra Servis (01.07.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.07.2020)
   » 860/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (01.07.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 6/2020, ktorým sa zmení VZN mesta Komárno č. 3/2020 (29.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.06.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.06.2020)
   » Oznámenie prerušenia dodávky tepelnej energie (26.06.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (26.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.06.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.06.2020)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (24.06.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (24.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.06.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.06.2020)
   » Pozvánka na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 25.06.2020 + program (19.06.2020)
   » Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia (19.06.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.06.2020)
   » Informácia pre občanov - ochrana úrody pred požiarmi (19.06.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (19.06.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (19.06.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (19.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.06.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (15.06.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (15.06.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.06.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.06.2020)
   » Pozvánka na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.06.2020 + program (10.06.2020)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. /2020, ktorým sa zmení VZN č. 3/2020 (10.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.06.2020)
   » Návrh VZN Komárno č. ...../2020 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (09.06.2020)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (08.06.2020)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s VJM, ul. Františkánov (08.06.2020)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ ul Kapitánova (08.06.2020)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času (08.06.2020)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2020 (08.06.2020)
   » Oznam pre verejnosť (08.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.06.2020)
   » Rozhodnutie -časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby (03.06.2020)
   » Informácia pre verejnosť (02.06.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.06.2020)
   » Informácia pre verejnosť (29.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.05.2020)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2020 (28.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.05.2020)
   » 779/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov (27.05.2020)
   » 777/2020 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (27.05.2020)
   » 775/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (27.05.2020)
   » 774/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (27.05.2020)
   » 773/2020 uznesenie k predaju pozemku (27.05.2020)
   » 772/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (27.05.2020)
   » 771/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (27.05.2020)
   » 770/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (27.05.2020)
   » 768/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (27.05.2020)
   » VZN mesta Komárno č 5/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 8/2016 (26.05.2020)
   » VZN mesta Komárno č 4/2020, ktorým sa mení a dopľňa VZN č. 13/2012 (26.05.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 3/2020 (26.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.05.2020)
   » Informácia pre verejnosť (21.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.05.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.05.2020)
   » Pozvánka na 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.05.2020 + program (15.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.5.2020)
   » Uzávierka mosta cez rieku Váh (12.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.05.2020)
   » Verejná vyhláška (06.05.2020)
   » Návrh VZN Komárno č. .../2020,kt.sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 (05.05.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.05.2020)
   » Informácia pre verejnosť (04.05.2020)
   » Oznámenie - jarné upratovanie (04.05.2020)
   » Informácia pre občanov - zmena úradných hodín (30.04.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.04.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.04.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.04.2020)
   » Informácia pre verejnosť (17.04.2020)
   » Návrh VZN mesta Komárno č …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 (17.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.04.2020)
   » Verejná vyhláška (15.04.2020)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (14.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.04.2020)
   » Oznámenie - stránkové hodiny (07.04.2020)
   » Oznámenie o zrušené stránkových hodín (07.04.2020)
   » Oznámenie - Západoslovenská distribučná a.s. (07.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.04.2020)
   » Informácia pre občanov (06.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.04.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.04.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (01.04.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.03.2020)
   » Informácia pre verejnosť (26.03.2020)
   » Informácia pre verejnosť (26.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.03.2020)
   » Opatrenia pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)
   » Usmernenie hlavneho hygienika Slovenskej republiky COVID-19 (16.03.2020)
   » Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia (16.03.2020)
   » Oznámenia - ORPZ opatrenia na úseku dokladov a evidencií (13.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.03.2020)
   » Verejná vyhláška - karanténa (13.03.2020)
   » Rozhodnutie o dočasnom prerušení prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (12.03.2020)
   » Informácia k zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (12.03.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.03.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.03.2020)
   » Verejná vyhláška - izolácia v domácom prostredí (10.03.2020)
   » Rozhodnutie - zákaz hromadného podujatia (10.03.2020)
   » Odporúčania na zníženie rizika nákazy vírusom COVID – 19 (10.03.2020)
   » Vyhlásenie výberového konania na predaj nehnuteľnosti - Vodohospodárska výstavba (09.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.03.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.03.2020)
   » Informácia pre občanov - ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020 (06.03.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.03.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.03.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.03.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.03.2020)
   » Zverejnenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra mesta Komárno (02.03.2020)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na fukciu konateľa COM-MÉDIA, spol. s r.o. (02.03.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (28.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (27.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (26.02.2020)
   » Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 (25.02.2020)
   » Verejná vyhláška (25.02.2020)
   » Oznámenie (25.02.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (24.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.02.2020)
   » Pozvánka na 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 27.02.2020 + program (21.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.02.2020)
   » Obchodná verejná súťaž - podmienky (19.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (18.02.2020)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (18.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.02.2020)
   » Oznámenie o zámere prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže + podmienky (17.02.2020)
   » Pozvánka - Deň s komisárkou pre osoby so ZP (17.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (14.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.02.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.02.2020)
   » 641/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (12.02.2020)
   » 671/2020 uznesenie (12.02.2020)
   » 640/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (12.02.2020)
   » 642/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (12.02.2020)
   » 649/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časi pozemku (12.02.2020)
   » 647/2020 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (12.02.2020)
   » 638/2020 uznesenie k predaju pozemku (12.02.2020)
   » 643/2020 uznesenie k predaju pozemku (12.02.2020)
   » 646/2020 uznesenie k žiadosti o predaj časi pozemku (12.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.02.2020)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. /2020, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy školského zariadenia na kalendárny rok 2020 (11.02.2020)
   » Oznámenie o uzatvorení hrádze (11.02.2020)
   » VZN mesta Komárno číslo 2/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 10/2019 (11.02.2020)
   » VZN mesta Komárno č. 1/2020, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 (11.02.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.02.2020)
   » Oznámenie o dražbe (05.02.2020)
   » Oznámenie o dražbe (05.02.2020)
   » Žiadosť o voľbu do prenosnej urny (04.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.02.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.02.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.01.2020)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (31.01.2020)
   » Pozvánka na 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 06.02.2020 + program (31.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.01.2020)
   » Prieskum spokojnosti cestujúcich - Arriva (29.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.01.2020)
   » Informácia pre verejnosť (28.01.2020)
   » Informácia pre verejnosť (28.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.01.2020)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (28.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.01.2020)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (27.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.01.2020)
   » Predvolanie na rozvrhové pojednávanie (22.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.01.2020)
   » Návrh na schválenie VZN Mesta Komárno č …./2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a a času prevádzky služieb (21.01.2020)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení a doplnení VZN č. 3/2018 (20.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (14.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.01.2020)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2020 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 11/2015 (13.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (10.01.2020)
   » Informácia pre občanov od RVPS (10.01.2020)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.01.2020)
   » Oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže + podmienky (10.01.2020)
   » Verejná vyhláška (09.01.2020)
   » Oznámenie - Aktualizácia žiadostí o prenájom bytu (09.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.01.2020)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.01.2020)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.01.2020)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.01.2020)
   » Poverenie - GDPR (01.01.2020)
   » 556/2019 uznesesenie na predaj pozemku (31.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (30.12.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (30.12.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (30.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.12.2019)
   » Oznámenie (19.12.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.12.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (18.12.2019)
   » Vyhlásenie voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra mesta Komárno (18.12.2019)
   » Výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o (18.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.12.2019)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (16.12.2019)
   » Dražobná vyhláška (16.12.2019)
   » Obchodná verejná súťaž - podmienky (16.12.2019)
   » Obchodná verejná súťaž - podmienky (16.12.2019)
   » Oznámenie - Obchodná verejná súťaž (16.12.2019)
   » VZN Mesta Komárno č. 14/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom v znení a doplnení VZN č. 4/2019 (13.12.2019)
   » VZN Mesta Komárno č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2017 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie (13.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.12.2019)
   » VZN č. 16/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno (13.12.2019)
   » VZN mesta Komárno č. 15/2019 o miestnej dani z nehnuteľností (13.12.2019)
   » Oznámenie o dražbe (12.12.2019)
   » Verejná vyhláška (12.12.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.12.2019)
   »  NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2020 (11.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.12.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.12.2019)
   » Pozvánka na 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.12.2019 + program (06.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.12.2019)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (06.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.12.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.12.2019)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov (06.12.2019)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom poľnohospodárskych pozemkov (06.12.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľnosti (06.12.2019)
   » Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (06.12.2019)
   » Uznesenie k predaju pozemku (06.12.2019)
   » Uznesenie k predaju pozemkov (06.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.12.2019)
   » Rozhodnutie (03.12.2019)
   » ZVEREJNENIE INTEGROVANÉHO POVOLENIA (03.12.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.12.2019)
   » Informácia pre verejnosť (02.12.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.11.2019)
   » Návrh VZN č. .../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Komárno (26.11.2019)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019 o miestnej dani z nehnuteľností (26.11.2019)
   » Verejná vyhláška (25.11.2019)
   » Pozvánka na 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 28.11.2019 + program (22.11.2019)
   » Vyhláška o dražbe nehnutelnosti (22.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.11.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (22.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o podmienkach predaja nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o podmienkach prenájmu nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - predaj pozemkov (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - oznámenie o spôsobe prenájmu nehnuteľnosti (15.11.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - súhrnne (15.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.11.2019)
   » Upovedomenie o dedičskom práve (13.11.2019)
   » Výzva - Západoslovenská distribučná a.s. (12.11.2019)
   » Verejná vyhláška (12.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.11.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.11.2019)
   » Informácia pre verejnosť (11.11.2019)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných mestom Komárno v znení a doplnení VZN č. 4 /2019 (11.11.2019)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 , kt. sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č.7/2017 (11.11.2019)
   » Verejná ponuka na odpredaj vozidla (11.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (08.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.11.2019)
   » Informácia pre verejnosť (07.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.11.2019)
   » Informácia pre verejnosť (06.11.2019)
   » PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA KOMÁRNO DO ROKU 2020 (06.11.2019)
   » Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie (06.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.11.2019)
   » 525/2019 uznesenie k žiadosti o zmenu uznesenia 201/2019 (05.11.2019)
   » 508/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.11.2019)
   » 505/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.11.2019)
   » 510/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.11.2019)
   » 520/2019 uznesenie na prenájom pozemku (04.11.2019)
   » 513/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.11.2019)
   » 506/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časi pozemku (04.11.2019)
   » 504/2019 uznesenie k žiadosti o predaj časi pozemku (04.11.2019)
   » 503/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.11.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.11.2019)
   » VZN mesta Komárno č. 12/2019, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v základnej umeleckej škole ... (04.11.2019)
   » VZN mesta Komárno č. 11/2019 ktorým mení a dopĺňa VZN č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno (04.11.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (04.11.2019)
   » Verejná vyhláška (04.11.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (31.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.10.2019)
   » Výzva na predkladanie cenovej ponuky (29.10.2019)
   » Oznámenie o dražbe (29.10.2019)
   » Verejná vyhláška (29.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.10.2019)
   » Verejná ponuka na odpredaj vozidla (25.10.2019)
   » Pozvánka na 11. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.10.2019 + program (25.10.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (25.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.10.2019)
   » Oznámenie o dražbe (24.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.10.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (22.10.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražba (22.10.2019)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (22.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.10.2019)
   » OZNÁMENIE (21.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.10.2019)
   » Verejná vyhláška (18.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.10.2019)
   » VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ - KULTÚRA (17.10.2019)
   » VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ - ŠPORT (17.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.10.2019)
   » Rozhodnutie (14.10.2019)
   » Informácia pre verejnosť (14.10.2019)
   » NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno VZN č. .........../2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí (14.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.10.2019)
   » NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. xx/2019 ktorým mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Komárno (07.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.10.2019)
   » Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty (03.10.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.10.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.10.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (30.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.09.2019)
   » Verejná vyhláška (27.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.09.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (25.09.2019)
   » Verejná vyhláška (25.09.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.09.2019)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (23.09.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.09.2019)
   » Oznámenie o dražbe (20.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.09.2019)
   » Obchodná verejná súťaž - bývalá Poliklinika (20.09.2019)
   » 454/2019 uznesenie na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (20.09.2019)
   » Obchodná verejná súťaž (19.09.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.09.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.09.2019)
   » VZN mesta Komárno č.10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
   » 438/2019 uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (18.09.2019)
   » 434/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (18.09.2019)
   » 430/2019 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (18.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.09.2019)
   » Verejná vyhláška (16.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.09.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.07.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.09.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.09.2019)
   » Pozvánka na 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.09.2019 (06.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.09.2019)
   » Informácia pre verejnosť (06.09.2019)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 (05.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.09.2019)
   » Verejná vyhláška (02.09.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.08.2019)
   » NÁVRH VZN mesta Komárno č. .../2019 (23.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.08.2019)
   » Oznámenie o dražbe (20.08.2019)
   » Oznámenie o dražbe (20.08.2019)
   » Oznámenie o dražbe (20.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.08.2019)
   » Verejná vyhláška (20.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.08.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.08.2019)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 9/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. číslo 17/2012 (16.08.2019)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 (16.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.08.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (15.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.08.2019)
   » Pozvánka na 9. (neplánované) zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15.08.2019 (09.08.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (09.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.08.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.08.2019)
   » Verejná vyhláška (02.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.08.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.07.2019)
   » NÁVRH VZN mesta Komárno č. .../2019, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 (31.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.07.2019)
   » Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty (25.07.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (25.07.2019)
   » NÁVRH VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 (25.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.07.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.07.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (19.07.2019)
   » Informácia pre verejnosť (17.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.07.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (15.07.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.07.2019)
   » Zámer predaja nehnuteľnosti - M.R.Štefánika 12 (12.07.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - byty (12.07.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemky (12.07.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - pozemok (12.07.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti - Aranysas (12.07.2019)
   » Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne vo veci kalamitného výskytu komárov v meste Komárno (11.07.2019)
   » Správa z monitorovania kalamitného stavu komárov v meste Komárno a okolí (11.07.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (10.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.07.2019)
   » Obchodná verejná súťaž - Oznámenie (09.07.2019)
   » Obchodná verejná súťaž - Podmienky (09.07.2019)
   » 375/2019 uznesenie k žiadosti o predaj nehnuteľnosti (09.07.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (04.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.07.2019)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2019, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (03.07.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.07.2019)
   » Informácia pre verejnosť (03.07.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.07.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.07.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.07.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.07.2019)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (01.07.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.06.2019)
   » Výberové konanie (28.06.2019)
   » Informácia pre verejnosť (27.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.06.2019)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (26.06.2019)
   » Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia (26.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.06.2019)
   » Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (25.06.2019)
   » Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (25.06.2019)
   » Informácia pre verejnosť (24.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.06.2019)
   » Pozvánka na 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 27.06.2019 (21.06.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.06.2019)
   » Informácia pre verejnosť (19.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.06.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.06.2019)
   » Informácia pre občanov - štatistické zisťovanie (17.06.2019)
   » Informácia pre občanov - ochrana úrody pred požiarmi (17.06.2019)
   » Oznámenie o dražbe nehnuteľností (14.06.2019)
   » Prerusenie distribúcie elektriny (14.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.06.2019)
   » NÁVRH VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 (11.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.06.2019)
   » Prerusenie distribúcie elektriny dňa 26. a 27.06.2019 (10.06.2019)
   » Prerusenie distribúcie elektriny dňa 28.06.2019 (10.06.2019)
   » Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah (10.06.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.06.2019)
   » Verejná vyhláška (07.06.2019)
   » Prerusenie distribúcie elektriny (07.06.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (04.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (04.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (04.06.2019)
   » Informácia pre verejnosť (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.06.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (03.06.2019)
   » Všeobecne záväzné nariadenie schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 23.05.2019 (03.06.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.06.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer zámeny nehnuteľnosti (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nehnuteľnosti (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (03.06.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (03.06.2019)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2019 (30.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (29.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - MAGNA (23.05.2019)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (23.05.2019)
   » Verejná vyhláška (23.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.05.2019)
   » Oznámenie pre obyvateľov - obmedzená prevádzka úradu dňa 31.5.2019
   » Verejná vyhláška (22.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - MAGNA (21.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (20.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.05.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.05.2019)
   » Pozvánka na 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.05.2019 (17.05.2019)
   » Uzávierka cesty (17.05.2019)
   » Informácia o zmene stránkových dní (17.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.05.2019)
   » Informácia pre verejnosť (16.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - MAGNA (15.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.05.2019)
   » Návrh VZN o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno (07.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - MAGNA (07.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (07.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.05.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ s vyučovacím jazykom maďarským ul. Komáromi Kacza 39 Komárno (06.05.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Mederčská ul. 38 Komárno (06.05.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ Kapitánova ul. 29 Komárno (06.05.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (06.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.05.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.05.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.04.2019)
   » ZMENA MIESTA PROGRAMOV !!! (30.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (29.04.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nebytových priestorov (29.04.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (26.04.2019)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (26.04.2019)
   » Výberové konanie na funkciu konateľa obchodnej spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. (26.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.04.2019)
   » Rozsah hodnotenia strategického dokumentu POH mesta Komárno pre obdobie 2016-2020 (25.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (24.04.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (23.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.04.2019)
   » Pozvánka na 6. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.04.2019 + program (18.04.2019)
   » Informácia pre verejnosť (18.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.04.2019)
   » Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (17.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.04.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - MAGNA (17.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.04.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (15.04.2019)
   » Komárňanské dni 2019 (12.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.04.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (10.04.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti CALOR, s.r.o., Komárno (10.04.2019)
   » Rozhodnutie (09.04.2019)
   » ZVEREJNENIE INTEGROVANÉHO POVOLENIA (09.04.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (09.04.2019)
   » Informácia pre verejnosť (09.04.2019)
   » Výberové konanie na funkciu vedúceho Odboru podpory a vnútornej prevádzky Mestského úradu v Komárne (09.04.2019)
   » Výberové konanie na funkciu vedúceho Komunálného odboru Mestského úradu v Komárne (09.04.2019)
   » Výberové konanie na funkciu vedúceho Odboru rozvoja a správy majetku Mestského úradu v Komárne (09.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.04.2019)
   » Oznámenie o dražbe nehnuteľností (08.04.2019)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (08.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.04.2019)
   » Verejná vyhláška (04.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.04.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.04.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (02.04.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.04.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (29.03.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti - Budova Lehár s pozemkom (28.03.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (28.03.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (28.03.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (28.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.03.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (27.03.2019)
   » VZN mesta Komárno č.5/2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (27.03.2019)
   » VZN Mesta Komárno číslo 4/2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno (27.03.2019)
   » VZN Mesta Komárno č.3 /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (27.03.2019)
   » VZN č. 2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia (27.03.2019)
   » Oznámenie o zámere prenájmu a predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (27.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.03.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (25.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.03.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemkov (22.03.2019)
   » Uznesenie - obchodná verejná súťaž (22.03.2019)
   » Uznesenie - obchodná verejná súťaž (22.03.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (22.03.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nebytových priestorov (22.03.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu pozemku (22.03.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.03.2019)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v domoch osobitného určemia na rok 2019 (21.03.2019)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2019 (21.03.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.03.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.03.2019)
   » Vyzvi srdce k pohybu (21.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.03.2019)
   » Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (19.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.03.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (13.03.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.03.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.03.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.03.2019)
   » Pozvánka - Metodika ľudových tancov Podunajska II (08.03.2019)
   » Pozvánka na 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.03.2019 (08.03.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.03.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.03.2019)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (05.03.2019)
   » Verejná vyhláška (05.03.2019)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (05.03.2019)
   » Ochrana lesov pred požiarmi (05.03.2019)
   » Informácia pre verejnosť (05.03.2019)
   » Informácia pre verejnosť (05.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.03.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.02.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.02.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.02.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.02.2019)
   » Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (27.02.2019)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. .../2019, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2019 (26.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.02.2019)
   » Informácia pre verejnosť (26.02.2019)
   » Návrh VZN č. .../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia (25.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.02.2019)
   » Pozvánka (21.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.02.2019)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2019 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (20.02.2019)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo ..../2019,ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 8/2017 o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno (20.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.02.2019)
   » Pozvánka - Rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy (20.02.2019)
   » Rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti (20.02.2019)
   » Oznámenie o dražbe (18.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.02.2019)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - vedúci odboru správy majetku (18.02.2019)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - vedúci odboru ekonomiky a financovania (18.02.2019)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - prednosta (18.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.02.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (15.02.2019)
   » Oznámenie o zámere predaja nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej súťaže (15.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.02.2019)
   » Výberové konanie - riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Komárne (14.02.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.02.2019)
   » Zmena uznesenia č. 62/2019 (14.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (12.02.2019)
   » Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (12.02.2019)
   » Oznámenie o voľnom pracovnom mieste (12.02.2019)
   » Informácia pre verejnosť (11.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.02.2019)
   » Podpora opatrovateľskej služby v Komárne (08.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.02.2019)
   » Informácia pre verejnosť (07.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.02.2019)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 (07.02.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nehnuteľnosti (06.02.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (06.02.2019)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (06.02.2019)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nehnuteľnosti (06.02.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemku (06.02.2019)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemkov (06.02.2019)
   » Pozvánka na 4. neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 11.02.2019 + program (06.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.02.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.02.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.02.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (01.02.2019)
   » Elektronické adresy na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií (31.01.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (29.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.01.2019)
   » Usmernenie - postupu pri registrácii chovov s jedným kusom ošípanej určenej na súkromnú domácu spotrebu (29.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.01.2019)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.01.2019)
   » Pozvánka na 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 31.01.2019 (25.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (25.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.01.2019)
   » Výzva - Západoslovenská distribučná a.s. (24.01.2019)
   » Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov (24.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.01.2019)
   » Tlačová správa k projektu:
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.01.2019)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (15.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2019)
   » NÁVRH VZN Mesta Komárno č. ............../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí (15.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.01.2019)
   » Oznámenie o začatí správneho konania (11.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.01.2019)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.01.2019)
   » Informácia pre verejnosť (10.01.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.01.2019)
   » Oznámenie (09.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.01.2019)
   » Verejná vyhláska (08.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.01.2019)
   » Punuka práce (07.01.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Komárne (03.01.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru správy majetku MSÚ Komárno (03.01.2019)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru ekonomiky a financovania MSÚ Komárno (03.01.2019)
   » Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2019 (03.01.2019)
   » Verejná vyhláška (02.01.2019)
   » Verejná vyhláška (02.01.2019)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.01.2019)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.12.2018)
   » Oznámenie o skrátených úradných hodinách (31.12.2018)
   » Oznámenie (28.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.12.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (21.12.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.12.2018)
   » Informácia pre verejnosť (17.12.2018)
   » Pozvánka na 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 20.12.2018 (14.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.12.2018)
   » Štatistické zisťovanie (14.12.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (14.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.12.2018)
   » Zberný dvor - zmena otváracej doby v zimnom období (11.12.2018)
   » Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov (11.12.2018)
   » Upozornenie občanom (10.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.12.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.12.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.12.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.12.2018)
   » Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 06.12.2018 + program (30.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (30.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (29.11.2018)
   » Informácia pre verejnosť (27.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.11.2018)
   » Výzva na zaplatenie nedoplatkov (26.11.2018)
   » Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných (23.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.11.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (21.11.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (21.11.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (21.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.11.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (20.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.11.2018)
   » VZN Mesta Komárno č. 7 /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v ZpS Komárno (16.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.11.2018)
   » Informácia pre verejnosť (14.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.11.2018)
   » Zariadenie na zber a výkup odpadkov (13.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.11.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (12.11.2018)
   » Oznámenie o začatí správneho konania (12.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.11.2018)
   » VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ - 2018 (11.11.2018)
   » Pozvánka na 45. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15.11.2018 + program (09.11.2018)
   » Verejná vyhláška (09.11.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.11.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (05.11.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.11.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (02.11.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.10.2018)
   » Uznesenie - žiadosť o predaj časti pozemku (29.10.2018)
   » Uznesenie - žiadosť o predaj časti pozemku (29.10.2018)
   » Uznesenie - žiadosť o predaj časti pozemku (29.10.2018)
   » Uznesenie - žiadosť o predaj časti pozemku (29.10.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.10.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.10.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.10.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (24.10.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (24.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.10.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (23.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.10.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.10.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (19.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.10.2018)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (18.10.2018)
   » Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľnosti (18.10.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (18.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.10.2018)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport (16.10.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (15.10.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.10.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2018)
   » Pokračovanie 44. zasadnutia MsZ (12.10.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.10.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.10.2018)
   » Ponuka na predaj majetku (09.10.2018)
   » Oznam - celoplošná deratizácia (09.10.2018)
   » TRIEDIME ODPAD! (08.10.2018)
   » Jesenné čistenie mesta (08.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.10.2018)
   » Uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemku (08.10.2018)
   » Pozvánka na 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 11.10.2018 + program (05.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.10.2018)
   » Uznesenie - zámer predaja pozemkov (04.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.10.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (02.10.2018)
   » VZN mesta Komárno č. 6/2018 o poskytovaní elektronických služieb (02.10.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.10.2018)
   » ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora mesta Komárno (01.10.2018)
   » ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Komárne (01.10.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.09.2018)
   » VZN č. 5/2018 - územný plán mesta
   » Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca - Róbert Szayka (25.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.09.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (24.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (24.09.2018)
   » Oznámenie (24.09.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, kt. sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2017 (21.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.09.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.09.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.09.2018)
   » COMORRA SERVIS - vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (19.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.09.2018)
   » Uznesenie - zámer prenájmu nehnuteľnosti (18.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.09.2018)
   » VZN Mesta Komárno č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (17.09.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2018)
   » Pozvánka na pokračovanie 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 20.09.2018 + program
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (13.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.09.2018)
   » Odpredaj nehnuteľnosti: rekreačná chata v Patinciach (13.09.2018)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (13.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.09.2018)
   » Verejná vyhláška - Rozhodnutie (12.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.09.2018)
   » Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet (12.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.09.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (10.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.09.2018)
   » Pozvánka na 43. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 13.09.2018 + program (07.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.09.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (06.09.2018)
   » Verejná vyhláška - Rozhodnutie (06.09.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (06.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.09.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (05.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.09.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.09.2018)
   » Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (04.09.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2018)
   » Oznámenie o dražbe (31.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (30.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.08.2018)
   » Oznámenie (28.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.08.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Komárno (27.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučemej zásielky (24.08.2018)
   » Oznámenie - prehliadka pevnosti (23.08.2018)
   » Uznesenie o zastavení konania (22.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučemej zásielky (22.08.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.08.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.08.2018)
   » Pozvánka (15.08.2018)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (15.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.08.2018)
   » Oznámenie (13.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (13.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (13.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (13.08.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (08.08.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (08.08.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (08.08.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (08.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.08.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo /2018 o poskytovaní elektronických služieb (07.08.2018)
   » VZN Mesta Komárno č .../2018, ... o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v znení VZN číslo 10/2017 (07.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.08.2018)
   » Oznámenie (06.08.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (06.08.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (06.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.08.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.08.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.08.2018)
   » Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (01.08.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (31.07.2018)
   » Odporúčania pre obyvateľstvo (30.07.2018)
   » Informácia pre verejnosť (30.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2018)
   » Oznámenie o vyhlásení výberového konania (27.7.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.07.2018)
   » Upozornenie pre seniorov (25.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSD (24.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (24.07.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (24.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (23.07.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (23.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.07.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (19.07.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.07.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.07.2018)
   » Oznámenie o dražbe (18.07.2018)
   » Oznámenie o dražbe (18.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (17.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (17.07.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (16.07.2018)
   » Oznámenie pre občanov ktorí majú zrušený trvalý pobyt v zmysle zákona 253_1998 (16.07.2018)
   » Informácia o vytvorení volebných okrskov a určení volebných miestností (16.07.2018)
   » Oznámenie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí (16.07.2018)
   » Obchodná verejná súťaž - Predaj budovy Lehár s pozemkom (13.07.2018)
   » Oznámenie (13.07.2018)
   » Plánované prerušenie distribúcie elektriny (13.07.2018)
   » Oznámenie - prerušená distribúcia elektrickej energie (13.07.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (13.07.2018)
   » Oznámenie - prerušená distribúcia elektrickej energie (12.07.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (12.07.2018)
   » Oznámenie (12.07.2018)
   » Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí (11.07.2018)
   » Zmena adries okrskov (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1904 (11.07.2018)
   » Oznámenie o začatí stavebného konania (11.07.2018)
   » Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby (11.07.2018)
   » Informácie pre voliča (11.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1923 (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1925 (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1933 (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1929 (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1927 (11.07.2018)
   » Uznesenie číslo 1924 (11.07.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.07.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (09.07.2018)
   » Plánované prerušenie distribúcie elektriny (09.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.07.2018)
   » Oznámenie o dočasnom zatvorení pošty (09.07.2018)
   » Oznámenie o upustení od opakovanej dobrovoľnej dražby (09.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.07.2018)
   » Všeobecne závazné nariadenie Mesta Komárno č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (04.07.2018)
   » VZN MESTA KOMÁRNO Č. 2/2018, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA VZN Č. 8/2007 O POSKYTOVANÍ ŠTIPENDIA Z ÚČELOVÉHO FONDU MESTA KOMÁRNO NA PODPORU TALENTOV (04.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (04.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (04.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (04.07.2018)
   » Dražobná vyhláška (04.07.2018)
   » Dražobná vyhláška (04.07.2018)
   » Dražobná vyhláška (04.07.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (02.07.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.07.2018)
   » Informácia pre verejnosť (02.07.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.06.2018)
   » Prijímacie konanie (29.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (28.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (28.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.06.2018)
   » Pozvánka - 42. zasadnutie MsZ + program (22.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZD (22.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (22.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.06.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (21.06.2018)
   » Oznámenie primátora mesta o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Komárne (20.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.06.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (19.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.06.2018)
   » Oznámenie o dražbe (19.06.2018)
   » Oznámenie o dražbe (19.06.2018)
   » Čas zvýšeného nebezpečenstva vznikupožiaru (18.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - ZSE (15.06.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - Magna (15.06.2018)
   » Pozvánka na 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.06.2018 + program (15.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.06.2018)
   » Verejná vyhláška zmena stavby pred jej dokončením (14.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.06.2018)
   » Verejná vyhláška - Rozhodnutie stavebného úradu (14.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.06.2018)
   » Voľné pracovné miesto - Vychovávateľ/ka (14.6.2018)
   » Voľné pracovné miesto - Učiteľ/ka biológie a telesnej výchovy (14.06.2018)
   » Voľné pracovné miesto - Asistent učiteľa (14.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.06.2018)
   » Informácia pre občanov - ochrana úrody pred požiarmi (12.06.2018)
   » Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vydania meteorologických výstrah (11.06.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (08.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.06.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (08.06.2018)
   » Uznesenie o zastavení konania (06.06.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (06.06.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (06.06.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (06.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.06.2018)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2018 (05.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (04.06.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (04.06.2018)
   » Celoplošná deratizácia mesta Komárno (04.06.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.05.2018)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke štátnej cesty I/64 (31.05.2018)
   » Úplná uzávierka Ul. Jókaiho (30.05.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.05.2018)
   » 55. Jókaiho dni – Program (29.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.05.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (29.05.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.05.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.05.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. .../2018, sa mení a dopĺňa ... s drobnými stavebnými odpadmi (25.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.05.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (23.05.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (23.05.2018)
   » 1858/2018 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemkov (23.05.2018)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (23.05.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.05.2018)
   » Informácia pre verejnosť - "Cesta I/64 Komárno, obchvat" (22.05.2018)
   » Zámer predaja pozemku (22.05.2018)
   » Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže (21.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.05.2018)
   » Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.05.2018)
   » Informácia o zmene stránkového dňa (17.05.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 o poskytovaní štipendia z účelového fondu Mesta Komárno na podporu talentov (17.05.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (16.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.05.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.05.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.05.2018)
   » Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov (14.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.05.2018)
   » 1813/2018 uznesenie na zmenu uznesenia 1778/2018 ... (14.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.05.2018)
   » Pozvánka na pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.05.2018 + program (11.05.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.05.2018)
   » Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu Hurbanovo (10.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.05.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.05.2018)
   » Africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov (09.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.05.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (04.05.2018)
   » Pozvánka na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 10.05.2018 + program (04.05.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.04.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.04.2018)
   » Oznam - deratizácia
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.04.2018)
   » Oznam o vyhlásení výberového konania (27.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.04.2018)
   » Pozvánka na slávnostné zasadnutie zastupitelstiev (25.04.2018)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (25.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.04.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2007 ... a VZN č. 11/2012 (24.04.2018)
   » Výzva (23.04.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.04.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.04.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (20.04.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (20.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.042018)
   » Oznámenie o dražbe (16.04.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (13.04.2018)
   » Štatistické zisťovanie SILC (13.04.2018)
   » Štatistické zisťovanie IKT (13.04.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.04.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.04.2018)
   » Dražobná vyhláška EX1018-2018 (11.04.2018)
   » Dražobná vyhláška EX310-2014 (11.04.2018)
   » Dražobná vyhláška EX33-2013 (11.04.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (10.04.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (10.04.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (10.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.04.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (06.04.2018)
   » Mini KK Propozície_SK (06.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.04.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (05.04.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.04.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (04.04.2018)
   » zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta - do 31.03.2018 (2018.04.04)
   » 1783/2018 uznesenie k prenájmu nebytových piestorov (04.04.2018)
   » 1781/2018 uznesenie na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru (04.04.208)
   » 1786/2018 uznesenie na vyhlásenie OVS na prenájom nebytového priestoru (04.04.208)
   »  1778/2018 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.04.2018)
   »  1777/2018 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.04.2018)
   » 1779/2018 uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (04.04.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (04.04.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.04.2018)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.04.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.03.2018)
   » Mini KK - Sprievodné podujatie BRIDGESTONE 44. MEDZINÁRODNÉHO POULIČNÉHO BEHU KOMÁRNO - KOMÁROM
   » Výzva vystavovateľom
   » Opatrenia zamerané na ochranu lesov pred požiarmi (27.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (26.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2018.03.23)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.03.2018)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa (22.03.2018)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa (22.03.2018)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa (22.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.03.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (20.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.03.2018)
   » Pozvánka na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 22.03.2018 + program (16.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.03.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (15.03.2018)
   » Verejná vyhláška - stavebné povolenie (15.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.03.2018)
   » Obchodná verejná súťaž na predaj majetku (14.03.2018)
   » Obchodná verejná súťaž na predaj majetku (14.03.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (13.03.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (13.03.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (13.03.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (13.03.2018)
   » Oznámenie o začatí prerokovania „Návrhu Územného plánu mesta Komárno“ (13.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.03.2018)
   » Orálna vakcinácia líšok proti besnote (12.03.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.03.2018)
   » Prerušenie distribúcie elekriny (09.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (09.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.03.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.03.2018)
   » Verejná vyhláška (06.03.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.03.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.03.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.03.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (01.03.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (28.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.02.2018)
   » VZN Mesta Komárno č. 1/2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2018 (27.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.022018)
   » „Sieť pre úspešnosť sociálnych podnikov“ - Konferencia (27.02.2018)
   » POZVÁNKA na výstavu - „Pohľadnice z mesta Gyula“ (27.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (26.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (26.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.02.2018)
   » Pozvánka na 39. (neplánované) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 01.03.2018 + program (23.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.02.2018)
   » Informácia pre verejnosť (20.02.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (20.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.02.2018)
   » Uznesenie o prenájom nebytových priestorov (20.02.2018)
   » iQ Olympiáda (19.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.02.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (16.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.02.2018)
   » OZV ELEKOS leták (15.02.2018)
   » Infekčná anémia koní (15.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.02.2018)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2018.02.13)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (13.02.2018)
   » Rozhodnutie - Slovenská inšpekcia životného prostredia (12.02.2018)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (12.02.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (08.02.2018)
   » Pozvánka na pokračovanie 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.02.2018 + program (09.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (08.02.2018)
   » Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Komárno podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. do 31.12.2017 (07.02.2018)
   » Zverejnenie prevodu nehnuteľného majetku mesta Komárno podľa § 5 ods. 6 zákona č. 211/2000 Z.z. do 30.06.2017 (07.02.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (07.02.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.02.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (05.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (02.02.2018)
   » Pozvánka na 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 08.02.2018 + program (02.02.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (31.01.2018)
   » Riaditeľ/ka školy - výberové konanie (31.01.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.01.2018)
   » Oznámenie o dražbe (30.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (30.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (26.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (24.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.01.2018)
   » Oznámenie o dražbe (23.01.2018)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (23.01.2018)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.01.2018)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2018, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa šk. zariadenia na rok 2018 (23.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (22.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.01.2018)
   » Upozornenie ZSD (19.01.2018)
   » Výzva ZSD (19.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (19.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.01.2018)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 12/2016 (17.01.2018)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2018 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno v zmysle VZN 11/2015 (17.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (16.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (15.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (11.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.01.2018)
   » Zámer prenájmu nehnuteľnosti - ÚPSVaR (10.01.2018)
   » Zámer predaja nehnuteľnosti - Tidly real estate s.r.o. (10.01.2018)
   » Zámer predaja nehnuteľnosti - Denisa Rémaiová (10.01.2018)
   » Zámer predaja nehnuteľnosti - Roland Labancz (10.01.2018)
   » Zámer prenájmu nehnuteľnosti - Orange Slovensko a.s. (10.01.2018)
   » Zámer prenájmu nehnuteľnosti - KFC Komárno (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (10.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (09.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.01.2018)
   » Oznámenie (08.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (05.01.2018)
   » Informácia o začatí správnych konaní (04.01.2018)
   » Oznámenie o uložení zásielky (03.01.2018)
   » Informácia pre verejnosť (03.01.2018)
   » Dražobná vyhláška EX 20/2016 (02.01.2018)
   » Dražobná vyhláška EX 1023/2016 (02.01.2018)
   » Dražobná vyhláška EX 1838/2015 (02.01.2018)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.12.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (22.12.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (22.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.12.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.12.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (19.12.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.12.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.12.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.12.2017 + program (15.12.2017)
   » VZN č. 14/2017 o miestnom poplatku ... mesta Komárno (15.12.2017
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.12.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.12.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.12.2017)
   » Oznámenie o vyhlásení výberového konania (12.12.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.12.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - Obec Iža (08.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.12.2017)
   » Pozvánka na 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.12.2017 + program (08.12.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (08.12.2017)
   » 1561/2017 uznesenie k židosti o prenájom pozemku (06.12.2017)
   » 1563/2017 uznesenie k židosti o prenájom pozemku (06.12.2017)
   » 1558/2017 uznesenie k žiadosti o predaj časti pozemkov (06.12.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (06.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.12.2017)
   » Oznámenie o dražbe (05.12.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.12.2017)
   » Upozornenie ORPZ v Komárne - vlámania do firiem
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.12.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (01.12.2017)
   » VZN mesta Komárno č. 13/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 17/2012 o miestnych daniach ... VZN č. 17/2012 (30.11.2017)
   » Informácia pre verejnosť (30.11.2017)
   » VZN mesta Komárno č. 11/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie ... mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 (30.11.2015)
   » Oznámenie o uložení zásielky (29.11.2017)
   » Verejná vyhláška (28.11.2017)
   » Verejná vyhláška (28.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.11.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.11.2017)
   » PLÁN ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2018 (27.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (27.11.2017)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2017 o miestnom poplatku ... mesta Komárno (24.11.2014)
   » Oznámenie o uložení zásielky (24.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.11.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (23.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (22.11.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (22.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.11.2017)
   » Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020 (22.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (20.11.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (16.11.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (16.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.11.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.11.2017 + program (16.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (14.11.2017)
   » Pracovná ponuka (14.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.11.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (13.11.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15.11.2017 + program (10.11.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (09.11.2017)
   » Oznámenie o dražbe (09.11.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (09.11.2017)
   » Vyvesenie verejnej vyhlášky - odpoveď (08.11.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (07.11.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.11.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.11.2017)
   » Volebné výsledky 2017 (06.11.2017)
   » Pozvánka na 36. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 09.10.2017 + program (03.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.11.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (02.11.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (02.11.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (31.10.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (30.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (30.10.2017)
   » OVS na prenájom trvalých trávnatých porastov (27.10.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (27.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (27.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (26.10.2017)
   » Voľné pracovné miesto (25.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.10.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (24.10.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (24.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (24.10.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (24.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (23.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.10.2017)
   » N á v r h VZN mesta Komárno č... /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné (20.10.2017)
   » N á v r h VZN mesta Komárno č. /2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 (20.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. (19.10.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.10.2017)
   » NÁVRH VZN mesta Komárno č. ......./2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia (18.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. (18.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (17.10.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (17.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (17.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (13.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.10.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 709/2013 (12.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.10.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.10.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » Zoznam zásielok doručovaných verejnou vyhláškou (12.10.2017)
   » VZN Mesta Komárno číslo 9/2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (11.10. 2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.10.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.10.2017 + program (09.10.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 396/09 (09.10.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.10.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.10.2017)
   » Orálna vakcinácia líšok proti besnote 05.10.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (05.10.2017)
   » Zámer prenájmu časti pozemku (05.10.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (03.10.2017)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (03.10.
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.10.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (02.10.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 5.10.2017 + program (29.09.2017)
   » Plánované prerušenie distribúcie elektriny (28.09.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.09.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (28.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.09.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.09.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (27.09.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (27.09.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (27.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.09.2017)
   » Pozvánka na 35. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 28.09.2017 + program (22.09.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (22.09.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.09.2017)
   » Zverejnenie zámeru prenájmu nasledovných nehnuteľností (20.09.2017)
   » Konkurz poisťovne Rapid life (20.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.09.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (19.09.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (18.09.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (18.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (14.09.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (13.09.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (13.09.2017)
   » Zverejnenie výsledkov (12.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.09.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (08.09.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.09.2017)
   » NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo /2017 vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (08.09.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.09.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (04.09.2017)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo X/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (04.09.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (31.08.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (31.08.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (28.08.2017)
   » Správne konanie (28.08.2017)
   » Informácia (28.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.08.2017)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie (23.08.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.08.2017)
   » Ponuka prevodu vlastníctva (23.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (23.08.2017)
   » Oznámenie o dražbe (22.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.08.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 709-2013 (19.08.2017)
   » Dražobná vyhláškaEX 269-2014 (18.08.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 267-2016 (18.08.2017)
   » Určenie použitia dočasného dopravného značenia (18.08.2017)
   » Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie (18.08.2017)
   » Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie (18.08.2017)
   » Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie (18.08.2017)
   » Určenie použitia dočasného dopravného značenia (18.08.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.08.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní 15.08.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (15.08.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.08.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností IV. (15.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností III. (15.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností II. (15.08.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností (14.08.2017)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie (11.08.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (11.08.2017)
   » Oznámenie o úplnej uzávierky miestnej komunikácie (11.08.2017)
   » Oznámenie o dobrovolnej dražbe (10.08.2017)
   » Oznámenie o dobrovolnej dražbe (10.08.2017)
   » Informácia a upozornenie na výskyt afrického moru ošípaných v okolitých štátoch (09.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.08.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (08.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (08.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (04.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.08.2017)
   » Správne konanie (02.08.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.08.2017)
   » Výberové konanie "Odborný garant KC" (01.08.2017)
   » Zmena úradných hodín (28.07.2017)
   » Výzva na prihlásenie sa za účastníka konania združeniam s právnou subjektivitou (28.072017)
   » Výberové konanie na miesto príslušníka mestskej polície (27.07.2017)
   » Oznámenie o čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie (27.07.2017)
   » Oznámenie (27.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (26.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (26.7.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (25.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.07.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní 25.07.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (25.07.2017)
   » Zoznam občanov, ktorím bola pridelená JFV od úradu vlády (25.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (24.07.2017)
   » Plánované prerušenie elektrickej energie (21.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (21.07.2017)
   » Oznámenie o dobrovolnej dražbe (21.07.2017)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (20.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (20.07.2017)
   » Oznámenie o prvej opakovanej dobrovoľnej dražbe (20.07.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.07.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (18.07.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.07.2017)
   » Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa (17.07.2017)
   » Oznámenie o dobrovolnej dražbe (14.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (14.7.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (13.07.2017)
   » Plánované prerušenie distribúcie el. energie (13.07.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznmu trvalého pobytu (13.07.2017)
   » VZN Mesta Komárno č. 8/2017, o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno (12.07.2017)
   » VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie (12.07.2017)
   » Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok Mesta Komárno v správe Mestského kultúrneho strediska Komárno z dôvodu hodného osobitného zreteľa (12.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností V. (11.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností IV. (11.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností III. (11.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností II. (11.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.07.2017)
   » Prerušenie distr. elektriny (11.07.2017)
   » Plánované prerušenie distr. el. energie (11.07.2017)
   » Oznámenie o výsledku dobrovolnej dražby (11.07.2017)
   » Oznámenie o výsledku prvej dobrovolnej dražby (11.07.2017)
   » Oznámenie o výsledku dobrovolnej dražby (11.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (11.07.2017)
   » Opakovaná daržba (11.07.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (11.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (11.07.2017)
   » Výzva na predkladanie cenových ponúk (10.07.2017)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (07.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (07.07.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (07.07.2017)
   » Oznamenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (07.07.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.07.2017)
   » Oznamenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (07.07.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.07.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností (07.07.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (07.07.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (07.07.2017)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Eötvöša ul. 64, Komárno (07.07.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (06.07.2017)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. práce 24, Komárno
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Rozmarínová ul. 1, Komárno
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského, Komenského ul. 3, Komárno
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Eötvösova ul. 39, Komárno
   » Odpredaj nehnuteľnosti: rekreačná chata v Patinciach (04.07.2017)
   » Oznamenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (03.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (03.07.2017)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti EX674-2004-32 (03.07.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (30.06.2017)
   » Uznesenie (29.6.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (29.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (29.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (28.06.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (27.06.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (26.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.06.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 29.06.2017 + program (23.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (22.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (20.06.2017)
   » Volné pracovné miesto (20.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (19.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.06.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (19.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (19.06.2017)
   » Ochrana úrody pred požiarmi (19.06.2017)
   » Oznámenie MsÚ (19.06.2017)
   » Pozvánka na 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 22.06.2017 + program (16.06.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.06.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (14.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (13.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (09.06.2017)
   » Oznámenie o 1. opakovanej dobrovolnej dražbe (07.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (07.06.2017)
   » Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na II. plrok 2017 (06.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (06.06.2017)
   » Oznámenie o 2. opakovanej dobrovolnej dražbe (06.06.2017)
   » VZN Mesta Komárno číslo 6/2017, ktorým sa meni a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 13/2016 o poskytovaní fin. dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na soc. a zdra. účely (06.06.2017)
   » VZN Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších podm. poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytnuté služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno (06.06.2017)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. ..../2017 o poskytovaní jedn. dávky v hmotnej núdzi , mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie (2017.06.06)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..../2017, o sociálnych službách poskytovaných Mestom Komárno (06.06.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (05.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (02.06.2017)
   » Oznámenie o dražbe (02.06.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (02.06.2017)
   » Oznámenie o vykonaní deratizácie (01.06.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (01.06.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (01.06.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (01.06.2017)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu (31.05.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (31.05.2017)
   » Oznámenie o dražbe (30.05.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (29.05.2017)
   » Verejná vyhláška (29.05.2017)
   » Zámer prenájmu časti pozemku (29.05.2017)
   » Zámer predaja technológie transformačnej stanice (29.05.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 01.06.2017 + program (29.05.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.05.2017)
   » Výberové konanie - výkonný riaditel - I.
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.05.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.05.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (24.05.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (22.05.2017)
   » Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 25.05.2017 + program (18.05.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (18.05.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (16.05.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (16.05.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.05.2017)
   » Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 18.05.2017 + program (12.05.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (12.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (12.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (11.05.2017)
   » Zrušenie záznamu trvalého pobytu (11.05.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (11.05.2017)
   » Obchodná verejná súťaž na prenájom lesných a zalesnených pozemkov (viď. Prebiehajúce obchodné verejné súťaže) (10.05.2017)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.05.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 1689-2015 (10.05.2017)
   » Dražobná vyhláška EX 138-2013 (10.05.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.05.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (05.05.2017)
   » 2. opakovaná dražba rodinného domu (05.05.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.05.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (04.05.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (04.05.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (03.05.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (03.05.2017)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo X/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 13/2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne účely (03.05.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.05.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (02.05.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (02.05.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.04.2017)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo ....../2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania soc. služieb a o úhrade za poskytované služby v ZPS KN (28.04.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.04.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.04.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.04.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.04.2017)
   » Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2393 (26.04.2017)
   » Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2155 (24.04.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (24.04.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.04.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.04.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (21.04.2017)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke miestnych komunikácií (20.04.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.04.2017)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (19.04.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (19.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.04.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.04.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (13.04.2017)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (13.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (13.04.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (13.04.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (13.04.2017)
   » Pozvánka na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 20.04.2017 + program (13.04.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (12.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.04.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (12.04.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.04.2017)
   » Štatistický úrad SR - Zisťovanie IKT
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.04.2017)
   » Verejná vyhláška (04.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (04.04.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (03.04.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (31.03.2017)
   » Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (31.03.2017)
   » Pozvánka na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 06.04.2017 + program (31.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (31.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (30.03.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (30.03.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (29.03.2017)
   » Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (28.03.2017)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2016 (28.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (27.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (24.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (23.03.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (22.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (22.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.03.2017)
   » Opatrenia zamerané na ochranu lesov pred požiarmi (22.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (21.03.2017)
   » Oznámenie o upustení od dražby (20.03.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (20.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (20.03.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (17.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (17.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Colný úrad (17.03.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.03.2017 + program (17.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (15.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (15.03.2017)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (14.03.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (14.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (13.03.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (10.03.2017)
   » Orálna vakcinácia líšok proti besnote – jarná kampaň 2017 (10.03.2017)
   » Pozvánka na pokračovanie 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.03.2017 + program (10.03.2017)
   » Oznámenie o uložení zásielky (09.03.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (09.03.2017)
   » Spaľovanie a vypaľovanie (09.03.2017)
   » Plánované obmedzenie - prerušenie dodávky vody (09.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (08.03.2017)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (07.03.2017)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (07.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (07.03.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (06.03.2017)
   » Pozvánka na 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 09.03.2017 + program (06.03.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (06.03.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (28.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (28.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (28.02.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (28.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (24.02.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (23.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.02.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.02.2017)
   » Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (21.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (21.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (21.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.02.2017)
   » Benefičný galavečer - Najlepší športovec mesta Komárno za rok 2016 (21.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (17.02.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (17.02.2017)
   » Voľné pracovné miesto (17.02.2017)
   » Návrh VZN mesta Komárno č....., ktorým sa na ruší VZN 3_2003 v znení VZN č. 29_2003, č. 21_2008 a č. 13_2009 (17.02.2017)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. ...., ktorým sa ruší VZN č. 13_2004 (17.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (16.02.2017)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2017, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017 (15.02.2017)
   » Informácie pre verejnosť (14.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (14.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (14.02.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (14.02.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (14.02.2017)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (14.02.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.02.2017)
   » Návrh VZN mesta Komárno číslo .../2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 17/2015,ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom... (14.02.2017)
   » Návrh VZN mesta Komárno číslo .../2017 ktorým sa mení VZN mesta Komárno číslo 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno (14.02.2017)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. .../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov ... (14.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.02.2017)
   » Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (10.02.2017)
   » Zverejnenie zámeru mesta na priamy prenájom nehnuteľnosti (10.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.02.2017)
   » Zverejnenie zámeru mesta na priamy prenájom nehnuteľnosti (10.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (09.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Teximport s.r.o. (08.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - SPIDER s.r.o. (08.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Edita Zsuzsová (08.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (07.02.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (07.02.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (07.02.2017)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno (02.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.02.2017)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2017 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno (02.02.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (01.02.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (31.01.2017)
   » Veterinárne opatrenia - vtáčia chrípka
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (31.01.2017)
   » Štatistické zisťovanie (30.01.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (30.01.2017)
   » Výzva (30.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (27.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (26.01.2017)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (25.01.2017)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (25.01.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (24.01.2017)
   » Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe (20.01.2017)
   » Dodatok č.1 k oznámeniu o dražbe (20.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (20.01.2017)
   » Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 26.01.2017 + program (20.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (20.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.01.2017)
   » Oznámenie o dražbe (18.01.2017)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (18.01.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (18.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Colný úrad (17.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (17.01.2017)
   » Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom (17.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (16.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (13.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.01.2017)
   » Oznámenie (12.01.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (11.01.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.01.2017)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (10.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.01.2017)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (09.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (09.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.01.2017)
   » Výberové konanie - príslušník rómskej občianskej hliadky (05.01.2017)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (05.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (04.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (03.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (02.01.2017)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (02.01.2017)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.12.2016)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (29.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (29.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (29.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Colný úrad (29.12.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (29.12.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (29.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Daňový úrad (23.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (22.12.2016)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2016 (21.12.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (20.12.2016)
   » Pozvánka na 28. zasadanie MZ dňa 21.12.2016
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.12.2016)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (20.12.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (20.12.2016)
   » Oznámenie o dražbe (20.12.2016)
   » Oznámenie o dražbe (20.12.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (20.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.12.2016)
   » VZN Mesta Komárno číslo 12/2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt (16.12.2016)
   » Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.12.2016 + program (16.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.12.2016)
   » Oznámenie o dražbe (16.12.2016)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (16.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.12.2016)
   » Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v Európe (aktualizácia k 13.12.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (13.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.12.2016)
   » Výzva (12.12.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.12.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.12.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 27. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15.12.2016 + program (09.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (07.12.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (05.12.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (05.12.2016)
   » Pozvánka na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 08.12.2016 + program (02.12.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.12.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (30.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.11.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (30.11.2016)
   » Verejná vyhláška - Okresný úrad Nitra (30.11.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.11.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (30.11.2016)
   » Verejná vyhláška (28.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.11.2016)
   » Ponuka na predaj majetku (28.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.11.2016)
   » Informácie o začatí správných konaní (25.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.11.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (25.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.11.2016)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (23.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.11.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (22.11.2016)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo ..... /2016 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových mi.. (22.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.11.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (22.11.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (22.11.2016)
   » Návrh plánu činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2017 (21.11.2016)
   » Zverejnenie zámeru mesta na predaj nehnuteľnosti (21.11.2016)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti (21.11.2016)
   » Sociálna poisťovňa - výzva Tomáš Nagy (21.11.2016)
   » Sociálna poisťovňa - výzva Ján Ham (21.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.11.2016)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (18.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.11.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.11.2016)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. 11/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (16.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.11.2016)
   » Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby (16.11.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.11.2016)
   » Vidieť a byť videný (16.11.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.11.2016)
   » Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby (14.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.11.2016)
   » Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby (11.11.2016)
   » OZNÁMENIE o Verejnom prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Komárno a Správy o hodnotení ÚPD (11.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.11.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.11.2016)
   » Verejná vyhláška (10.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.11.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho úseku dopravy spoločnosti KOMVAK (08.11.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho ekonomického úseku spoločnosti KOMVAK (08.11.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa spoločnosti KOMVAK (08.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.11.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 10.11.2016 + program (04.11.2016)
   » Komunitný plán 2016-2018 - návrh (03.11.2016)
   » Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Komárno (03.11.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.11.2016)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (02.11.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.11.2016)
   » Vahlásenie výberového konania - konateľ spoločnosti COM-MEDIA (02.11.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (31.10.2016)
   » Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe (31.10.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (31.10.2016)
   » Zverejnenie výsledku výberového konania - sociálny odbor (31.10.2016)
   » Zverejnenie výsledku výberového konania - odbor podpory (31.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.10.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (31.10.2016)
   » Pozvánka na 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 3.11.2016 + program (28.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.10.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (27.10.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie funkcie riaditeľa škôlky: Lodná, K.Kacza 33, Eötvösova 64, Nová Stráž (27.10.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.10.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (26.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (24.10.2016)
   » Oznámenie o dražbe (24.10.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (24.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.10.2016)
   » Pozvánka na 25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 27.10.2016 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (20.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.10.2016)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu (19.10.2016)
   » Informácia pre verejnosť (18.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (17.10.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (17.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (17.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (14.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na zámenu pozemku (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľnosti (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľnosti (14.10.2016)
   » Zverejnenie zámeru na prenájom hnuteľnej veci (14.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (13.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (12.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.10.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.10.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (10.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.10.2016)
   » Oznámenie o dražbe (10.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (05.10.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.10.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.10.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (04.10.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (03.10.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 06.10.2016 + program
   » Informácia o začatí správnych konaní (30.09.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (29.09.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (29.09.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.09.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (28.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.09.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (28.09.2016)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN číslo 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno (27.09.2016)
   » Zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno (27.09.2016)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu v DOU na rok 2016 (27.09.2016)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (27.09.2016)
   » Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 3/2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás na území mesta Komárno (27.09.2
   » Zásady o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania letných terás na území mesta Komárno (27.09.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.09.2016)
   » Pozvánka na 24. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 29.09.2016 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.09.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (20.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.09.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (20.09.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.09.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - komunálný odpad (14.09.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.09.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru podpory a vnútornej prevádzky MSÚ v Komárne (12.09.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Sociálneho a správneho odboru MSÚ v Komárne (12.09.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 19.09.2016 + program
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.09.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.09.2016)
   » Zverejnenie výsledku výberového konania - riaditeľka ZpS (09.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.09.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.09.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.09.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (08.09.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (08.09.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.09.2016)
   » Pozvánka na 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 08.09.2016 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.09.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.08.2016)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (31.
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2016, ktorým s a mení a dopĺňa VZN číslo 16/2012 o miestnej dani z nehnuteľností (31.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.08.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (30.08.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (30.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.08.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.08.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.08.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.08.2016)
   » Oznámenie o dražbe (25.08.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.08.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.08.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (18.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.08.2016)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - 31 osôb (17.8.2016)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - 29 osôb (17.8.2016)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - 30 osôb (17.8.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (17.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.08.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (16.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.08.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (16.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.08.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (15.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.08.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (11.08.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.08.2016)
   » Vyhláška (11.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.08.2016)
   » Oznámenie o upustení dobrovoľnej dražby (10.08.2016)
   » Oznámenie o dražbe (10.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.08.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (04.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.08.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.08.2016)
   » Informácia o strategickom dokumente - PHSR obce Kameničná (3.8.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.08.2016)
   » Okresný úrad Komárno, katastrálny odbor, rozhodnutie, vyhláška (02.08.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.08.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (01.08.2016)
   » Dražobná vyhláška (29.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.07.2016)
   » Oznámenie o uložení zásielky (25.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.07.2016)
   » Oznámenie o dražbe (25.07.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (25.07.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.07.2016)
   » Petícia za upravenie otváracích hodín podniku Jázmin Pivareň, na ulici E. B. Lukáča pri letnom kine AMFITEÁTER, 945 01 Komárno + odpoveď (20.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.07.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.07.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (15.07.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.07.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.07.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.07.2016)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. 3/2016, ktorým sa zrušuje VZN 5/2004 o podmienkach vytvorenia letných terás (14.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.07.2016)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Zariadenia pre seniorov, Špitálska ul. 16, 94501 Komárno (13.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.07.2016)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky COMORRA SERVIS (12.07.2016)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky COMORRA SERVIS (12.07.2016)
   » Oznámenie o dražbe (12.07.2016)
   » Oznámenie o konaní opakovanej dražby (12.07.2016)
   » Oznámenie o dražbe (12.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.07.2016)
   » Plánované prerušenie distribúcie el. energie (11.07.2016)
   » Plánované prerušenie distribúcie el. energie (11.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.07.2016)
   » Opatrenia zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2016 - usmernenie (11.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.07.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (08.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (07.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (07.07.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (07.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (07.07.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (07.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.07.2016)
   » Plánované prerušenie distribúcie el. energie (06.07.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (06.07.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.07.2016)
   » Pozvánka na 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 07.07.2016 + program
   » Štatistický úrad Slovenskej republiky (01.07.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (01.07.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.07.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.06.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.06.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (28.06.2016)
   » Oznámenie o dražbe (28.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.06.2016)
   » Uznesenie k prenájmu nehnuteľnosti, Uznesenie k predaju nehnuteľnosti (28.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (28.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.06.2016)
   » Osobitné ponukové konanie (27.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.06.2016)
   » Opatrenia na ochranu pred požiarmi (24.6.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.06.2016)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom hnuteľnosti (22.06.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (21.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (21.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (21.06.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (21.06.2016)
   » NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2016 (20.06.2016)
   » Žiadosť o súhlas vlastníka pozemku s vykonávaním verejnej zbierky v roku 2016 (20.6.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (20.06.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (20.06.2016)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi (20.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (20.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (16.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (16.06.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (15.06.2016)
   » Oznámenie o dražbe (14.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (13.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (13.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (13.06.2016)
   » Plánované prerušenie distribúcie el. energie (13.06.2016)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2016 (13.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (13.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (13.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (09.06.2016)
   » Pozvánka na 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.06.2016, program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.06.2016)
   » Oznámenie o dražbe (08.06.2016)
   » Rekvalifikačné kurzy (08.06.2016)
   » Akreditovaný kurz - somelier, barman (08.06.2016)
   » Rekvalifikačné kurzy RE-PAS (08.06.2016)
   » Akreditovaný kurz - včelárstvo (08.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie el. energie (07.06.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (07.06.2016)
   » Oznámenie (07.06.2016)
   » Oznámenie o upustení od dražby (06.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (06.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.06.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.06.2016)
   » Oznámenie o konaní opakovanej dražby (03.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (03.06.2016)
   » Informácia pre verejnosť (02.06.2016)
   » Informácia pre verejnosť (02.06.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (02.06.2016)
   » Osobitné ponukové konanie (01.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.06.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (31.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.05.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (30.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.05.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 20. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 2.6.2016
   » Oznámenie o dražbe (27.05.2016)
   » Oznámenie o dražbe (27.05.2016)
   » Oznámenie o dražbe (27.05.2016)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke miestkej komunikácie (26.5.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (25.05.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (25.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.05.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.05.2016)
   » Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 26.05.2016, program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (18.05.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (18.5.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (17.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.05.2016)
   » Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia (17.5.2016)
   » Oznámenie VZP (16.5.2016)
   » Oznámenie o dražbe (15.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (12.05.2016)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (11.05.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dražbe (11.5.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.05.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.5.2016)
   » Oznámenie o dražbe (11.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.05.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.05.2016)
   » Oznámenie o dražbe (11.05.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.05.2016)
   » Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe (10.05.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.05.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (10.05.2016)
   » Oznámenie o dražbe (10.05.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (10.05.2016)
   » Oznámenie o dražbe (09.05.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (09.05.2016)
   » Pozvánka na 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 9.5.2016
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (06.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.05.2016)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (05.05.2016)
   » Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby (04.05.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (04.05.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (04.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (04.05.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.05.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (29.04.2016)
   » Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti (29.04.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (29.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (28.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (21.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (21.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.04.2016)
   » Dražobná vyhláška (19.04.2016)
   » Obchodná verejná súťaž na predaj majetku (18.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.04.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.04.2016)
   » Výzva pre záujemcov o súťaž (15.04.2016)
   » Dražobná vyhláška (15.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.04.2016.)
   » Dražobná vyhláška (14.4.2016)
   » Oznámenie Štatistického úradu - zisťovanie o príjmoch (14.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.04.2016)
   » Odborný seminár pre zamestnávateľov - Sociálna poisťovňa (14.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - (12.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (11.04.2016)
   » Pozvánka na 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.4.2016, program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - COLNÝ ÚRAD (07.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (07.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (07.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - (05.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - (05.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (05.04.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - COLNÝ ÚRAD (05.04.2016)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2016 (05.04.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (05.04.2016)
   » Všeobecné záväzné nariadenie mesta Komárno č. 7/2016 (04.04.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.04.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o zámenu pozemkov (01.04.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (01.04.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (31.03.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom nebytového priestoru (31.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (31.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.03.2016)
   » Dohoda o uznaní dlhu a zaplatení dlhu v splátkách (30.03.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (30.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (24.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (23.03.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností (22.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.03.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.03.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 23.3.2016
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.03.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (17.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.03.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (15.03.2016)
   » Orálna vakcinácia líšok - jar 2016 (15.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.03.2016)
   » Jarné upratovanie (14.03.2016)
   » Rozsah hodnotenia PHSR (14.03.2016)
   » Pozvánka na 17. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 17.3.2016 + program
   » Informácia pre verejnosť - terminál LNG Komárno (11.03.2016)
   » Informácia pre verejnosť - SIVA TRADE s.r.o. (11.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (11.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.03.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (10.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (10.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (08.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.03.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (08.03.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom hnuteľností (07.03.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľností (07.03.2016)
   » Zverejnenie integrovaného povolenia (07.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (03.03.2016)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. 8/2016, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v mestských častiach Nová Stráž, Kava, Čerhát a Hadovce (02.03.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (03.03.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.03.2016)
   » Rozširenie strankových hodín oddelenia dokladov (2.3.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.03.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (01.03.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.03.2016)
   » Návrh VZN Mesta Komárno číslo 07/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo11/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno (29.02.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (26.02.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (26.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.02.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o zámene nehnuteľnosti (26.02.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností (25.02.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (25.02.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (25.02.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (25.02.2016)
   » Uznesenie k prenájmu nebytových priestorov (25.02.2016)
   » Uznesenie k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve (25.02.2016)
   » Uznesenie k predaju nebytovej budovy (25.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.02.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (23.02.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (23.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.02.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.02.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (22.02.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (22.02.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.06.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (19.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.02.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (16.02.2016)
   » Informácia pre verejnosť (16.02.2016)
   » Oznámenie verejnou vyhláškou (16.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (16.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (12.02.2016)
   » Pozvánka na pokračovanie 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 17.2.2016
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (12.02.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (11.02.2016)
   » Oznámenie (10.02.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (10.02.2016)
   » PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja - oznámenie (10.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.02.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (09.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (09.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.02.2016)
   » Pozvánka na 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 11.2.2016
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (05.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (04.02.2016)
   » Oznámenie pre verejnosť - zisťovanie údajov štatistickým úradom (3.2.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (03.02.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.02.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č . 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (01.02.2016)
   » Informácia pre verejnosť (01.02.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (28.01.2016)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (28.01.2016)
   » Výzva Západoslovenská distribučná - okliesnenie stromov (26.1.2016)
   » Oznámenie o strategickom dokumente Program odpad.hosp. NSK (25.1.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (25.01.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (25.01.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.01.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.01.2016)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. 2/2016 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (22.01.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.1.2016)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (21.01.2016)
   » Verejná vyhláška (21.01.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.01.2016)
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste uloženia písomností (20.01.2016)
   » V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení miesta uloženia písomnosti (20.01.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.1.2016)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.01.2016)
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste uloženia písomností (19.1.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2016.01.19.)
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste uloženia písomností (18.1.2016)
   » Pozvánka na 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.1.2016
   » V e r e j n á v y h l á š k a o oznámení miesta uloženia písomnosti (14.1.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.1.2016)
   » Návrh VZN č.1/2016 o priznaní finančnej dotácie na účely tvorby, rozvoja, ochrany a obnovy duchovných a kultúrnych hodnôt (12.1.2016)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (12.1.2016)
   » Oznámenie - Obnovenie žiadostí o prenájom bytu (12.1.2016)
   » Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (11.1.2016)
   » Informácia pre verejnosť (8.1.2016)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.01.2016)
   » Informácia pre verejnosť (7.1.2016)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2016, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2016 (5.1.20
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o mieste uloženia písomností (5.1.2016)
   » 519/2015 uznesenie k návrhu na uznesenie k žiadosti o predaj pozemku (4.1.2016)
   » 517/2015 uznesenie k predaju pozemku (4.1.2016)
   » 511/2015 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (4.1.2016)
   » 510/2015 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (4.1.2016)
   » 509/2015 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (4.1.2016)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (4.1.2016)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (30.12.2015)
   » Oznámenie o začatí konania vo veci schválenia plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže(30.12.2015)
   » Výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Odboru rozvoja (23.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.12.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 28/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu mesta na účely tvorby a ochrany životného prostredia (23.12.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (22.12.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.12.2015)
   » Vypracovanie projektových dokumentácii cyklotrás (21.12.2015)
   » Oznámenie (21.12.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom kovových stĺpov verejného osvetlenia (18.12.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na nebytový priestor v Dôstojníckom pavilóne (18.12.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 26/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (15.12.2015)
   » Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 25/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom (15.12.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny - maGna (15.12.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.12.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (15.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Mária Oláhová (11.12.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (11.12.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 17.12.2015
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (11.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.12.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (09.12.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.12.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (08.12.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - COLNÝ ÚRAD (07.12.2015)
   » Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - DAŇOVÝ ÚRAD (07.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.12.2015)
   » Pozvánka na 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 10.12.2015
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zadania Územného plánu mesta Komárno (04.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.12.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (01.12.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.11.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (27.11.2015)
   » Uzatvorenie zmluvy o nájme bytu na dobu určitú - súhlas (27.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.11.2015)
   » Návrh VZN č. 29/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č.7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (24.11.2015)
   » Plán činnosti hlavného kontrolóra Mesta Komárno na I. polrok 2016 (25.11.2015)
   » 458/2015 uznesenie k žiadosti o prenájom pozemku (24.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - Mária Oláhová (23.11.2015)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti (23.11.2015)
   » Návrh VZN mesta Komárno č. 28/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného (19.11.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (19.11.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (18.11.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.11.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (18.11.2015)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2015 (18.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.11.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.11.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (12.11.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 26/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
   » Návrh Všeobecné záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 25/2015 o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom (12.11.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (11.11.2015)
   » Výpis uznesenia - žiadosť o predaj budovy a pozemkov (11.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.11.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (06.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.11.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.11.2015
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti (05.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (05.11.2015)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nehnuteľnosti (05.11.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.11.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.11.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo 27/2015 o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov (04.11.2015)
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania (03.11.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (02.11.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.11.2015)
   » Začatie konania (02.11.2015)
   » Pozvánka na 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 5.11.2015
   » Informácia o začatí správnych konaní (30.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.10.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (27.10.2015.)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.10.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (23.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.10.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Komárno č. 24/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno v znení VZN č. 7/2013 (20.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.10.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 23/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2012 o verejnom poriadku na území mesta (19.10.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriny (19.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.10.2015)
   » Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na rok 2016 z účelového fondu z rozpočtu mesta Komárno na kultúru a šport (16.10.2015
   » NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre trhovisko na Železničnej ul. v Komárne (16.10.2015)
   » - Návrh - Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 21/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné
   » Prerušenie dodávky elektriny (15.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.10.2015)
   » OZNÁMENIE zámeru prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym prenájmom (13.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (12.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.10.2015)
   » Orálna vakcinácia líšok - jeseň 2015 (12.10.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.10.2015)
   » OPEN DAY
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - organizačné oddelenie primátora
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - sociálny a správny odbor
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - spoločný stavebný úrad
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - útvar obrany, bezpečnosti a ochrany
   » Zverejnenie výsledkov výberového konania - komunálny odbor
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (06.10.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (06.10.2015.)
   » Prerušenie dodávky elektriny (6.10.2015)
   » VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Komárno č. 19/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mestské trhoviská v správe COMORRA SERVIS Komárno (2.10.2015)
   » VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mesta Komárno č. 18/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne (2.10.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 17/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v meste Komárno, ktorých správcom je Mesto Komárno (2.10.2015)
   » Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno číslo 16/2015 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty,
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.10.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 8.10.2015
   » Prerušenie dodávky elektriny (01.10.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (30.09.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.09.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 1.10.2015
   » Informácia pre verejnosť (24.09.2015)
   » Výzva na predkladanie cenovej ponuky (23.09.2015)
   » Výzva na predkladanie cenovej ponuky (23.09.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.09.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (22.09.2015)
   » Pozvánka na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 24.9.2015 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.9.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.09.2015)
   » Verejná vyhláška (17.9.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.09.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.9.2015)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru školstva a kultúry MSÚ Komárno (10.9.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (08.09.2015)
   » NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 19/2015 (8.9.2015)
   » NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 17/2015 (8.9.2015)
   » Verejná vyhláška (7.9.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov (07.09
   » NÁVRH Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. 16/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automa
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.9.2015)
   » Verejné ponukové konanie (3.9.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.8.2015)
   » Verejná vyhláška (27.8.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.08.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.08.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.8.2015)
   » VZN NSK 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu rozvoja cestovného ruchu
   » VZN NSK 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu certifikovaných ubytovacích zariadení
   » Výberové konanie na obsadenie funkcií vedúcich zamestnancov (21.8.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.8.2015)
   » Zverejnenie výsledkov výberových konaní (20.8.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.8.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.8.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (13.08.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.08.2015)
   » Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA KOMÁRNO č. .../2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Komárne (13.8.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (12.08.2015)
   » Vyhlásenie výberového konania na odpredaj domu (11.08.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (11.08.2015)
   » OZNÁMENIE (07.08.2015)
   » Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie (07.08.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - Alžbeta Kovácsová DREAM (05.08.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - BoNaKe s.r.o. (05.08.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti - Verejná vyhláška (05.08.2015)
   » OZNÁMENIE (04.08.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (04.08.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (04.08.2015)
   » Oznámenie o konaní zbierky (31.07.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.07.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.7.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (30.07.2015)
   » Demontáž neoprávnene umiestnených predmetov (29.07.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (27.06.2015)
   » OZNÁMENIE (27.7.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.7.2015)
   » Pozvánka na 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.7.2015 + program
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (24.7.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (24.07.2015)
   » Oznámenie o začatí správneho konania Iža Leányvár (23.07.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.7.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (22.06.2015)
   » Informácia pre verejnosť (20.7.2015)
   » Oznámenie (17.07.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.7.2015)
   » Oznámenie o vykonaní postreku komárov (15.07.2015)
   » Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umeleckej škole a o čiastočnej úhra
   » Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach (14.07.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.07.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (14.7.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.7.2015)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2015 (13.7.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.7.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (8.7.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.7.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.07.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (2.7.2015)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru školstva a kultúry MsÚ
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru rozvoja MsÚ
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Ekonomického odboru MsÚ
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (01.07.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 1.7.2015 (29.6.2015)
   » Usmernenie OR HaZZ - ochrana úrody pred požiarmi (25.06.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.06.2015)
   » Oznámenie o úplnej a čiastočnej uzávierke miestnych komunikácií
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.6.2015)
   » Oznámenie (24.06.2015)
   » Zverejnenie výsledkov (24.6.2015)
   » Verejná vyhláška
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.6.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.06.2015)
   » Verejná vyhláška (22.06.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (22.06.2015)
   » Pozvánka na 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 25.6.2015 + program
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (18.6.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (17.06.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.6.2015)
   » Letecký postrek - výstraha (15.06.2015)
   » Oznámenie o vykonaní leteckého postreku (15.06.2015)
   » Zverejnenie výsledkov (15.6.2015)
   » Pozvánka na 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 18.6.2015 + program
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.06.2015)
   » Oznámenie o zrusení záznamu trvalého pobytu (12.6.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.6.2015)
   » Pozvánka na verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť (11.6.2015)
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA Nový územný plán (11.6.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (10.6.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (09.06.2015)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby, rozvoja, ochrany,obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt s cieľom podpory a rozvoja
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno (09.06.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.06.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (08.06.2015)
   » Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta na sociálne a zdravotné účely
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.6.2015)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (4.6.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (4.6.2015)
   » Zverejnenie zámeru mesta na prenájom nebytového priestoru (4.6.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (03.06.2015)
   » VZN mesta Komárno č. 9/2015 o podmienkach držania psov (02.06.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.06.2015)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 10/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta Komárno (2.6.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.6.2015)
   » Informácia pre verejnosť (29.5.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (1.6.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (2015.6.1.)
   » OZNÁMENIE zámeru prédája nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom (1.6.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (29.05.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (29.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.5.2015)
   » Vykonanie verejnej zbierky (28.05.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (28.05.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (26.05.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.5.2015)
   » Zverejnenie výsledkov (25.5.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.05.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (22.05.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.5.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.5.2015)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie prednostu Mestského úradu v Komárne (19.5.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (18.05.2015)
   » Výzva - štipendium (18.05.2015)
   » Pozvánka na 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.5.2015 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.5.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.05.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.5.2015)
   » Oznámenie Regionálnej integrovanej územnej stratégie Nitrianskeho kraja na roky 2014-2020 (12.05.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.5.2015)
   » OZNÁMENIE zámeru prédája nehnuteľností formou obchodnej verejnej sút'aže(7.5.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (7.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.5.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (5.5.2015)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (4.5.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (30.4.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (30.4.2015)
   » Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. .../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve mesta komárno (30.4.2015)
   » Návrh VZN o podmienkach držania psov (29.04.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.4.2015
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.4.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (27.04.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (23.04.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.4.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti VšZP (20.04.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti VšZP (17.04.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti VšZP (17.04.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (17.04.2015)
   » Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 12/2015 (16.4.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.4.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (15.04.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.04.2015)
   » Vyhlásenie výberového konania - riaditeľ CVČ (15.4.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.04.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.4.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (13.04.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (13.04.2015)
   » Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 16.4.2015 + program
   » Odstávka pitnej vody Nová Stráž (09.04.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.04.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (8.4.2015)
   » XVIII. ročník Medzinárodných interperetačných kurzov komornej hudby (07.04.2015)
   » Informácia Štatistického úradu (07.04.2015)
   » Zoznam žiadateľov o prenájom mestského bytu na rok 2015 (7.4.2015)
   » Prerušenie distribúcie elektriky (02.04.2015)
   » Orálna vakcinácia líšok (02.04.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.04.2015)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2014, ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (1.4.2015)
   » Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho Odboru správy majetku Mestského úradu v Komárne (1.4.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.5.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.3.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.03.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.03.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (24.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.3.2015)
   » Vykonanie verejnej zbierky (23.03.2015)
   » Návrh VZN zrušenie Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk (23.03.2015)
   » 6. zasadnutie MZ dňa 26.03.2015 - pozvánka (20.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.3.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (19.03.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti (19.03.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (19.3.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (18.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.3.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (17.3.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.03.2015)
   » Pozvánka na pokračovanie 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 19.3.2015 + program
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.3.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (10.03.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (6.3.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti (05.03.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti (05.03.2015)
   » Pozvánka na 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.3.2015 + program
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.03.2015)
   » Verejná vyhláška Oznámenie o mieste uloženia písomností (5.3.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.3.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.03.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.2.2015)
   » Oznámenie o začatí správneho konania KPÚ Nitra (25.02.2015)
   » Oznámenie štatistického úradu (25.02.2015)
   » Oznámenie o uložení písomnosti (25.02.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.2.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (24.2.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (23.02.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.2.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.02.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.2.2015)
   » Návrh VZN číslo /2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno (18.2.2015)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2014, ktorým sa zmení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (17.2.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.02.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.2.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.02.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (9.2.2015)
   » Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 12.2.2015
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.02.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.2.205)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.2.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (3.2.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2008, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok skateboardovej dráhy pri
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 26/2003 o požiarnom poriadku (2.2.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.1.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.1.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.01.2015)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (26.1.2015)
   » Výzva - orezávanie drevín (24.01.2015)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.1.2015)
   » Pozvánka na 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 21.1.2015 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.1.2015)
   » Prerušenie dodávky elektriny (14.01.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.01.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (2015.1.13.)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.1.2015)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. /2015, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 24/2003 o udelení čestného občianstva Mesta Komárno (8.1.2015)
   » Obnovenie žiadosti o prenájom bytu - dotazník (8.1.2015)
   » Oznámenie - Aktualizácia žiadosti o prenájom bytu (8.1.2015)
   » Informácia o začatí správnych konaní (07.01.2015)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (30.12.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.12.2014)
   » Oznámenie MsKS (19.12.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (18.12.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.12.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.12.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.12.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.12.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.12.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.12.2014)
   » Pozvánka na 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 15.12.2014 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.12.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (9.12.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (8.12.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.12.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (02.12.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (2.12.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (01.12.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.11.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (25.11.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (25.11.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (21.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.11.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (23.11.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (20.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.11.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.11.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.11.2014.)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (13.11.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (13.11.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (13.11.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (11.11.2014)
   » Verejná vyhláška (11.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.11.2014)
   » Informácie o Hepatitíde A (07.11.2014)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 8/2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendá
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 7/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty,
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.11.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.10.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností Real Estate Slovakia Inc. (30.10.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (29.10.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.10.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (23.10.2014)
   » Pozvánka na 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.10.2014 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.10.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.10.2014)
   » Návrh VZN Mesta Komárno č. /2014, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2015 (15.10.
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.10.2014)
   » Orálna vakcinácia líšok (13.10.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.10.2014)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo /2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty,
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo xx/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (10.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (07.10.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.10.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (03.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (03.10.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (02.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.10.2014)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 05/2014, ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej umel
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 04/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mesta Komárno
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (2.10.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.09.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (26.09.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (26.09.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.9.2014)
   » Pozvánka na pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 24.9.2014
   » Mesto Komárno vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.9.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (18.9.2014)
   » Pozvánka na 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 18.9.2014 + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.9.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2014.9.10.)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.9.2014)
   » Zverejnenie zámeru predaja a prenájmu nehnuteľnosti na základe uznesenia MZ 1740/2014 a 1741/2014 (4.9.2014)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2014, ktorý mení a dopĺňa VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Z
   » Návrh VZN - podmienky predaja na trhových miestach (02.09.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (28.08.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.8.2014)
   » Oznámenie Europského polytechnického institutu (27.08.2014)
   » Finančná podpora AXA pre študentov (27.08.2014)
   » Opatrenia ÚVZ SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola (27.08.2014)
   » Oznámenie OVaPS Komárno - mor ošípaných (27.08.2014)
   » Oznámenie o mieste uloženia písomností (26.8.2014)
   » VEREJNÁ VYHLÁŠKA (26.8.2014)
   » Pozvánka na 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 4.9.2014
   » Zverejnenie zámeru prenájmu NM mesta Komárno (21.08.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (20.08.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (18.08.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.08.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (08.08.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.8.2014)
   » Osobitné ponukové konanie (18.8.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.8.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.8.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (11.08.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (8.8.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (7.8.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (7.8.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (6.8.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (05.08.2014)
   » Verejná vyhláška - Rozhodnutie OÚ Nitra (05.08.2014)
   » Zverejnenie zámeru predaja a prenájmu nehnuteľností (5.8.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (4.8.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (1.8.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (31.07.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (31.7.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.7.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (30.7.2014)
   » INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ (29.7.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.7.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (23.7.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (22.7.2014)
   » Zmena doteraz známeho zápachu zemného plynu v dôsledku prechodu na nový odorant zemného plynu (21.7.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.07.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.7.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (16.7.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (16.7.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (15.07.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností (14.7.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.7.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (10.7.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (09.07.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (07.07.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (02.07.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (02.07.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.7.2014)
   » Pozvánka na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 3.7.2014
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.6.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (26.06.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.6.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom hnuteľností a nehnuteľností (23.6.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom hnuteľností a nehnuteľností (23.6.2014.)
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.06.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.6.2014.)
   » Verejná vyhláška - Nový most cez Dunaj
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (17.6.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.6.2014)
   » Oznámenie o postreku komárov (16.06.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (16.06.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (16.06.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (16.06.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.6.2014)
   » PLÁN ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na II. polrok 2014 (12.6.2014)
   » Informácie pre verejnosť o Civilnej obrane (12.06.2014)
   » Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárna č.8/2012 (12.6.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.6.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (11.06.2014)
   » Výstrahy SHMU (11.06.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (6.6.2014)
   » Verejná vyhláška (6.6.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.06.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (05.06.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (05.06.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.6.2014)
   » Osobitné ponukové konanie 3.6.2014
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.6.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.5.2014)
   » Pozvánka na prerušené 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 03.06.2014 (23.05.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.5.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (22.5.2014)
   » Oznámenie o dražbe majetku (22.05.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (20.5.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.5.2014)
   » Pozvánka na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 22.5.2014
   » Prerušenie dodávky elektriny (14.05.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.5.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (13.05.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (12.05.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.5.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.5.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (5.5.2014)
   » Oznámenie zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže (5.5.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností (5.5.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľností (5.5.2014)
   » Výberové konanie (30.4.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (29.04.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.4.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (28.04.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (28.04.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností - komunálny odpad (24.4.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.4.2014)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (17.4.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.4.2014)
   » Bezplatná inzercia pre drobnochovateľov a pestovateľov
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.1.2014)
   » Ponuka práce v Maďarsku (14.04.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (09.04.2014)
   » Seminár Sociálnej poisťovne pre zamestnávateľov
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (8.4.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2014.4.4.)
   » Pozvánka na pokračovanie 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne 9.4.2014
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.04.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (31.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (31.03.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (31.03.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (31.03.2014)
   » Pozvánka na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 3.4.2014
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.03.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (27.03.2014)
   » Oznámenie o čiastočnej uzávierke MK (27.03.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.3.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (25.03.2014)
   » Orálna vakcinácia líšok (21.03.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.3.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (21.03.2014)
   » Kolektívna zmluva mesta Komárno a odborov ZŠ
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.03.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (20.03.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (20.03.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (20.03.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (18.3.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.3.2014)
   » Oznámenie o konaní dražby (17.03.2014)
   » Oznámenie o konaní dražby (17.03.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (17.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (14.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.03.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (13.03.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.3.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (11.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (07.03.2014)
   » Oznámenie odboru školstva a kultúry - Mwenda (07.03.2014)
   » Pozvánka na 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne 13.3.2014
   » Prerušenie dodávky elektriny (06.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.03.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (05.03.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.3.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (4.3.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (03.03.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.2.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (27.02.2014)
   » Oznámenie o konaní zbierky (27.02.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.02.2014)
   » Oznámenie o konaní zbierky (24.02.2014)
   » Oznámenie o dražbe (21.02.2014)
   » Oznámenie o dražbe (21.02.2014)
   » Prerušenie dodávky elektriny (21.02.2014)
   » Africký mor ošípaných - oznámenie RVaPS Komárno
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2014, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno (21.2.2014)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 1/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno (21.2.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (21.02.2014)
   » Pozvánka na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne (pokračovanie) + program 25.2.2014
   » Pozvánka na 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.02.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.02.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.02.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.02.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (07.02.2014)
   » Oznámenie Štatistického úradu (6.2.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.2.2014)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno číslo .. /2014, o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno (4.2.2014)
   » Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou
   » Informácia o začatí správnych konaní (03.02.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (29.01.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (28.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (27.01.2014)
   » Podanie návrhov na ocenenie športovcov - výzva (22.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.01.2014)
   » Oznámenie verejného obstarávateľa (20.01.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (20.01,2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.01.2014)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.1.2014)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností (16.01.2014)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (14.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.1.2014)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (03.01.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (02.01.2014)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.12.2013)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 11/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2003 o usmernení reklamnej činnosti na území mesta Komárno (20.12.2013)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 10/2013, ktorým sa mení VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov základných škôl v
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 9/2013, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendá
   » Verejná vyhláška (20.12.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.12.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (18.12.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (16.12.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (12.12.2013)
   » Pozvánka na 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.12.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (10.12.2013)
   » Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno priamym predajom (10.12.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (6.12.2013)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č./2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 31/2008 o mieste a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení školských obvodov zákl
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (5.12.2013)
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno č. /2013, ktorým sa určí výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na
   » Informácia o začatí správnych konaní (04.12.2013)
   » PLÁN ČINNOSTI hlavného kontrolóra Mesta Komárna na I. polrok 2014 (3.12.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.12.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (2.12.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (2.12.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (2.12.2013)
   » Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo /2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2003 o usmernení reklamnej činnosti na území mesta Komárno - (2.12.2
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (28.11.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.11.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (28.11.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (26.11.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (26.11.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.11.2013)
   » Seminár Sociálnej poisťovne 25.11.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.11.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (19.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (19.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (19.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (19.11.2013)
   » Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program (pokračovanie)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.11.2013)
   » Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov (14.11.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia hygienických zariadení (13.11.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (13.11.2013)
   » Pozvánka na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (12.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (12.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (12.11.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (8.11.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (7.11.2013)
   » Oznámenie o mieste uloženia písomností (7.11.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - poistenie majetku mesta (06.11.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (06.11.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (5.11.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (04.11.2013)
   » Návrh VZN o miestnom poplatku
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - prenájom (30.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti (29.10.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.10.2013)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky Štvorlístok nádeje (28.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (28.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (25.10.2013)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov (23.10
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.10.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (22.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (22.10.2013)
   » Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste Komárno (Betónové valcové plochy) 22.10.2013
   » Miesta na vylepovanie volebných plagátov v meste Komárno (Informačné tabule) 22.10.2013
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (17.10.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.10.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - (15.10.2013)
   » OZNÁMENIE zámeru predaja nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže (15.10.2013)
   » Orálna vakcinácia líšok - oznámenie
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - prvky na detské ihriská (14.10.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - montáž kanalizačnej prípojky (14.10.2013)
   » Výzva na predkladanie cenovej ponuky (11.10.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.10.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup frankovacieho stroja (8.10.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - revízia filtračno-ventilačných zariadení (8.10.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.10.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (8.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (8.10.2013)
   » Oznámenie OR PZ Komárno
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.10.2013)
   » Výzva na prihlásenie sa za účastníka konania (4.10.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (3.10.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (3.10.2013)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky (3.10.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.9.2013)
   » Pozvánka na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program (pokračovanie)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - vybetónovanie dopravného ihriska (26.9.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (26.9.2013)
   » Verejná vyhláška (23.9.2013)
   » Pozvánka na 32. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - znalecký posudok (20.9.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - nákup PHM (20.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (18.9.2013)
   » Oznámenie o konaní verejnej zbierky Deň nezábudiek (18.9.2013)
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - krytá plaváreň a krytá ľadová plocha (18.9.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (18.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (18.9.2013)
   » Zrušenie verejného obstarávania - zakrytie zimného štadióna (17.9.2013)
   » Zrušenie verejného obstarávania - krytý bazén (17.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (17.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.9.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.9.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (12.9.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (12.9.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.9.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (11.9.2013)
   » Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií (10.9.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (10.9.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 6.9.2013
   » Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno - 6.9.2013
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - ryža (6.9.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - cukor (6.9.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektrickej energie (6.9.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže čistiace a dezinfekčné prostriedky (5.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (5.9.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (4.9.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.9.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dodanie sadeníc sirôtok (3.9.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (03.9.2013)
   » Návrh VZN o poskytovaní finančných dotácií na kultúru (30.8.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Mária Pollaková (30.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.8.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže dodanie el. energie vínneho korza (30.8.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 18.09.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - (26.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.8.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (22.8.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (20.8.2013)
   » Súhrnná správa o zákazke - tlačiarne, § 21 od.2,3 - (16.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (13.8.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní (13.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - konzultačné a poradenské služby (12.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - zemiaky konzumné (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - čerstvá zelenina (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - vajcia L (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - semolinové cestoviny (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - slnečnicový olej (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - rozšírenie kamerového systému 2. (9.8.2013)
   » Vyhlásenie VO - rozšírenie kamerového systému 1. (9.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.8.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (8.8.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Eastern Pack Trade (7.8.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti CalypsoNet (7.8.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Rafi Slovakia (7.8.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Regional Clientis (7.8.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 26.08.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 06.09.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 27.08.2013
   » Vyhlásenie VO - tlačiarne (07.08.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.8.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (7.8.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 06.08.2013
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností (2.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.8.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.7.2013)
   » Oznámenie konania dražby (31.07.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Domček z kariet s.r.o. (30.07.2013)
   » Oznámenie o uložení písomnosti Ing. Ľudovít Varga (30.07.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 21.08.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 16.08.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 23.06.2013
   » Výzva na predloženie cenovej ponuky - poradenské služby pre obstarávanie (29.07.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 15.08.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 07.08.2013
   » Obchodná verejná súťaž - Hotel Panoráma (19.07.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.7.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností 2. časť (19.7.2013)
   » Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomností 1. časť (19.7.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.7.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 18.07.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 17.07.2013
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (17.7.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (16.7.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.7.2013)
   » Oznámenie o začatí obstarávania (15.7.2013)
   » Prerušenie distribúcie elektriny 26.07.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 11.07.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 11.07.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.7.2013)
   » Prerušenie dodávky elektrickej energie 24.07.2013
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov (2013.7
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno číslo 10/2005 o záväzných častiach územného plánu mesta Komárno v znení neskorších predpisov (4.7.20
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 4/2013, ktorým sa mení VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách a školských kluboch detí, o výške príspevku v Základnej um
   » VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 11020 - WYP - 4.7.2013
   » VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 11012 - WYP - 4.7.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 4.7.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 3.7.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (2.7.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 16.07.2013
   » výberové konanie - ZŠ M. Jókaiho - MŠ na Ulici mieru
   » 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 28.6.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 12.07.2013
   » výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa Comorra Servis
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (25.6.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (25.6.2013)
   » Dražba nehnuteľného majetku 29.07.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 10.07.2013
   » Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (24.6.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.6.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.6.2013)
   » Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách ...
   » Mesto Komárno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (18.6.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 14.6.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 28.06.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 25.06.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.6.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (11.6.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (7.6.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 28.06.2013
   » Oznámenie zámeru predaja nehnuteľnosti formou priameho predaja (5.6.2013)
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti (5.6.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (4.6.2013)
   » Oznámenie - 4.6.2013
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (4.6.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 24.06.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 21.06.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 31.05.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (31.5.2013)
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.5.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (28.5.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 14.06.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (22.5.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 04.06.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.5.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 17.05.2013
   » Pozvánka na 29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.5.2013)
   » Čiastočná uzávera cesty II/589 (17.05.2013)
   » Čiastočná uzávera cesty III/0647 (17.05.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (15.5.2013)
   » Prerušenie distribúcie el. energie 29.05.2013
   » Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Budovy v areáli Termálneho kúpaliska)
   » Obchodná verejná súťaž COMORRA SERVIS (Priestory v Hoteli Panoráma)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (9.5.2013)
   » Informácia pre verejnosť (9.5.2013)
   » NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo .........../2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 14/2012 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
   » Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2013 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok viacúčelových športových ihrísk v Komárne
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.5.2013)
   » Štatistické zisťovanie v domácnostiach
   » Informácia o začatí správnych konaní 30.04.2013
   » Pozvánka na verejnú diskusiu - 30.4.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (30.4.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 24.04.2013
   » Výzva Obvodného úradu životného prostredia - Madzagoš
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.4.2013)
   » Rozhodnutie - zákaz verejného zhromaždenia - 26.4.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (24.4.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (23.4.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 19.4.2013
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu - 18.4.2013
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu - 18.4.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (16.4.2013)
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (16.4.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 11.04.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (11.4.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (10.4.2013)
   » Osobitné ponukové konanie
   » Informácia o začatí správnych konaní 08.04.2013
   » Pozvánka na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne + program
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (5.4.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (3.4.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 03.04.2013
   » Informácia pre verejnosť (3.4.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (28.3.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 28.03.2013
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (28.3.2013)
   » Návrh VZN - 26.03.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (26.3.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 22.3.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 22.03.2013
   » Oznámenie o zrušení záznamu trvalého pobytu (21.3.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 20.03.2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (20.3.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (19.3.2013)
   » Verejná vyhláška Pamiatkového úradu 19.03.2013
   » Prerušenie distribúcie el. energie 04.04.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 18.03.2013
   » Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Komárno č. 10/2013
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (18.3.2013)
   » Oznámenie o uložení doporučenej zásielky (14.3.2013)
   » Informácia o začatí správnych konaní 14.03.2013
   » Informácia o začatí správnych konaní 12.03.2013
   » Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj a prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Komárno (12.3.2013)
   »