MESTO

TURIZMUS


Ondrejský jarmok 2013 - aktualizované

Tento rok sa koná Ondrejský jarmok o niečo skôr. Termín ovplyvnili sviatky, voľby a jarmoky, ktoré sa konajú v okolitých mestách.
Každý jarmok má svoje čaro. K Ondrejskému jarmoku neodmysliteľne patrí vôňa vareného vína, medoviny, čerstvo pečenej klobásy či pečienky a samozrejme rôznorodý jarmočný tovar v stánkoch. Okrem jarmočných predajcov v uličke remeselníkov nájdete tradičných remeselníkov, ktorí budú ponúkať svoje vlastné výrobky prípadne Vám predvedú svoju zručnosť.
Ondrejský jarmok sa uskutoční v termíne 25. – 27. októbra 2013. Mesto Komárno srdečne očakáva predajcov aj návštevníkov tohto podujatia.

Záujemcovia môžu prihlášky zasielať od 23.09.2013 mailom alebo osobne od 1.10.2013 v čase od 08.00 - 14.00 hod. (Mestský úrad, Pevnostný rad, budova Dôstojnícky pavilón, poschodie vpravo).

Kontakty:
Remeselníci: kultura@komarno.sk, Tel.: 035 2851 262, 0948 376 553 (od 08.00 do 15.00 hod.)

Ostatní predajcovia: maria.bakosvital@komarno.sk, alebo jarmok@komarno.sk, Tel.: 0948 376 552 (od 12.00 do 15.00 hod.), alebo 0948 376 551 (od 08.00 do 15.00 hod.)

* Mapa predajných miest
* Cenník
* Organizačné pokyny
* Prihláška PDF (pre zaslanie v písomnej podobe), Prihláška DOC (pre zaslanie mailom)
 

Informácia pre predajcov! Ďalšie dôležité informácie ohľadne jarmoku budú zverejnené na webstránke mesta zhruba o 7 dní. Sledujte našu webstránku!