MESTO

TURIZMUS


Územný plán mesta

- Územný plán mesta
- Príloha
- Územný plán zóny Alžbetin ostrov - Komárno
          - textová časť
          - grafická časť
                - širšie vzťahy
                - komplexný návrh
                - doprava
                - funkčná štruktúra
                - regulácia
                - tvorba krajiny

VZN č. 14 a príloha č. 1 - záväzná časť