VÁROS

TURIZMUS


Felhívás városi támogatások kérvényezésére

 Komárom város önkormányzata a 2018-as évre jóváhagyott költségvetésében 10 ezer eurót különített el olyan kérvények támogatására, melyek célja életkörnyezetünk minőségének javítása és természeti értékeink védelme. A pénzügyi támogatást a következő területeken lehet igényelni: 

a)  természet- és egészségvédelem,
a1)   zöldfelületek arányának növelése és minőségének javítása Komárom városában; 
a2)   a zöldterületek védelme, élőhelyek védelme, biotópok és közvetlen környezetük védelme;
a3)   a zöldfelületek és közterületek minőségének javítása (faültetés, gyepesítés, zöldfelületek gondozása, virágültetés          közterületen); 
a4)   invazív fajoktól mentes zöldterületek kialakítása;
a5)   környezet- és egészségvédelmi nevelési célú programok szervezése,

b) természeti értékek védelme.

A következő időszakban lehetőség nyílik pályázni pénzügyi támogatásra.

A teljes keretösszeg 10 ezer euró, egy kérvény maximálisan 1000,- euró támogatást kaphat. Pénzügyi támogatást kérvényezhetnek olyan jogi személyek és fizikai személyek – vállalkozók, akik komáromi székhelyű társulások, tevékenységüket városunkban végzik vagy a helyi lakosságnak nyújtanak szolgáltatásokat. Adott kérvényezőnek az adott naptári évben csak egyszer lehetséges pénzügyi támogatást nyújtani. Ha a kérvényező kétszer egymás utáni évben pénzügyi támogatást kapott, leghamarabb 1 év eltelte után kérvényezhet ismét pénzügyi támogatást.
A kérvényezőnek a támogatott projektből önrészt kell vállalnia. Jogi személyek – kereskedelmi társaságok és fizikai személyek - vállalkozók esetében 50%-os önrészt kell felmutatni a teljes feltételezett költségekből. Azon jogi személyek esetében, melyek nem vállalkozási céllal alakultak, 30%-os a szükséges önrész. Az önrész felmutatása alapfeltétele a támogatás odaítélésének.A pályázat elsődleges célja életkörnyezetünk és lakosaink egészségének védelme, továbbá természeti értékeink megőrzése.

A kérvényeket írott formában, személyesen vagy postai úton adhatják le a Városi Hivatal iktatójában (Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno). A kérvényhez szükséges nyomtatvány elérhető a Városi Hivatalban és a város honlapján (az ide vonatkozó 12/2015-ös számú önkormányzati rendelet a 28/2015-ös és 11/2017-es számú rendelet módosításában ITT tekinthető meg). 
Ha szeretné letölteni a kérvényt, kattintson IDE!

Bármilyen kérdés esetén a hivatal Városfejlesztési Főosztály Környezetvédelmi, Projektmenedzseri és Közbeszerzési Részlegének alkalmazottja áll a rendelkezésükre. A beérkező kérvényeket a szakbizottságok ajánlása alapján folyamatosan bírálja el a városi képviselő testület; a pályázatokat május 15-ig vagy a keretösszeg kimerítéséig lehetséges benyújtani.