VÁROS

TURIZMUS


Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért

Gyula város 2017-2018-as projektjének fő célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalmi vállalkozások szerepére, működésére és lehetőségeire helyi és európai szinten. Fontos, hogy a már működő vállalkozások képviselői megismerhessék más országok/települések jó gyakorlatait és modelljeit, közvetlen partneri és üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki a testvértelepülések hálózatán belül. Másfelől a helyi társadalom aktív szereplői konkrét ismereteket szerezhessenek a társadalmi vállalkozások szerepéről, mibenlétéről és ezt a saját közösségeiben bemutassák, egyfajta multiplikátor szerepet töltve be.

Rövid távú cél, hogy párbeszéd induljon meg a helyi társadalmi vállalkozások, civil szervezetek és a helyi kormányzatok között a szociális gazdaságfejlesztést érintő témakörökben, a helyi polgárok kapjanak kedvet a megismert jó gyakorlatok révén társadalmi vállalkozások, új projektek indítására, a helyi vállalkozók, pedig új ismereteket szerezzenek a társadalmi vállalkozások működéséről, nemzetközi modelleket, jó gyakorlatokat megismerve.
Hosszú távon, a projektnek köszönhetően tovább erősödjenek a településközi, testvérvárosi kapcsolatok, aktív kultúrák közötti párbeszéd alakuljon ki a találkozók révén, erősödjön a civil szervezetek és vállalkozások kapcsolati hálója, bővüljenek a projekt programjaiban résztvevő polgárok ismeretei, erősödjenek az EU-s döntéshozatali folyamatok és az EU-s szakpolitikák iránti bizalom, erősödjön a helyi demokrácia, csökkenjen a polgárok távolságtartása a politikával a döntéshozókkal szemben.
Projektpartnerek:
Budrio (Olaszország), Kovászna (Románia), Arad (Románia) és Komárom (Szlovákia)
A projektzáró konferencia részvevői - Gyula város összes aktív testvér- és partnertelepülése - Ditzingen (Németország), Wagrowiec (Lengyelország), Nagybecskerek (Szerbia), Budrio (Olaszország), Arad, Kovászna, Csíkszereda (Románia) és Komárom (Szlovákia).
Eseményhelyszínek és időpontok:
A rendezvények a nyilvánosság bevonásával kerültek megrendezésre.
Budrio, 2017. szeptember 15–16–17. - A konferencia témái: a társadalmi vállalkozások szerepe a fenntartható és befogadó közösségek megteremtésében – „Fenntartható közösségek”
Arad, 2017. december 7–8. - A konferencia témái: helyi közösségek és a szociális gazdaság – „Oktatás és a szociális gazdaság”
Komárom, 2018. március 2-3-4. - A konferencia témái: lokális társadalmi vállalkozások, befogadó helyi társadalom, helyi modellek és minták, fenntarthatóság a mindennapokban – „Miként működik a PR és a marketing a szociális gazdaságban?”
Kovászna, 2018. április 13-15. - A konferencia témája: szociális gazdaság, törvényi szabályozások, lehetőségek és keretek – „A szociális gazdaság: törvényi szabályozások lehetőségek és keretek”
Gyula, 2018. május 11-13. - Projektzáró konferencia
A projekt vállalásai: 
nemzetközi események megszervezése és lebonyolítása
sajtónyilvánosság biztosítása, sajtóesemények szervezése
Facebook-kampány (Facebook.com/SEECNET)
Youtube csatorna létrehozása
mobilapplikáció (SEECNET)
A projekt legfontosabb adatai:
Európa a polgárokért program – Hálózat a társadalmi vállalkozások sikerességéért
Projekt szám: 582706-CITIZ-1-2016-2-HU-CITIZ-NT
Kiíró szervezet: Európai Oktatási, Kulturális Audiovizuális Végrehajtó Ügynöksége (EACEA)
Támogatási forma: vissza nem térítendő
A pályázat teljesítésének ideje: 2017. 01. 01 – 2018. 12. 31.
Kedvezményezett (Projektgazda): Gyula Város Önkormányzata
A pályázaton elnyert összeg: 132.500 €
Országok: Magyarország, Románia, Németország, Szlovákia, Szerbia, Olaszország és
Lengyelország