VÁROS

TURIZMUS


Komárom városának tulajdonában levő lakások bérlése

Bérlet:
•    ki kell tölteni és be kel nyújtani az előírt, a lakásbérletre irányuló kérelem kérdőíves részét (az űrlapok megtalálhatók itt). A kérelem részét képezi a kérelmező jövedelem-igazolása is.
•    amennyiben a kérelmező megfelel a 19/2003-as számú, a Komárom város tulajdonában lévő lakások bérléséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek, kap egy törzs- és egy sorszámot, és bekerül a városi lakások bérlését kérelmezők jegyzékébe (a jegyzéket a képviselőtestület hagyja jóvá)
•    A lakás bérlőknek való bérbeadásának feltétele a Képviselőtestület Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság egyetértő írásbeli nyilatkozata és Komárom város képviselőtestületének jóváhagyása
•    a lakáskiutalás jóváhagyása után a város polgármestere kiadja a „Lakásbérleti szerződés megkötéséhez való hozzájárulását”
•    A hozzájárulás alapján a város és bérlő megkötik a lakásbérleti szerződést (a bérlő és a polgármester írja alá), a lakásbérleti szerződést határozott időre kötik, egy vagy három évre – a lakás fajtájától függően
•    a lakás bérlő általi rendeltetésszerű használata esetén, ideértve különösen a bérleti díj fizetése és a lakáshasználattal kapcsolatos szolgáltatások költségeinek megtérítését és a házirend betartását, a lakásbérleti szerződést határozatlan időre is megköthetik