VÁROS

TURIZMUS


Negyedmillió értékben valósulnak meg fejlesztések

 249 ezer eurós fejlesztési csomagról döntött a testület a legutóbbi ülésén, melynek elsődleges célja a lakókörnyezetek javítása. Az elképzelések a következő hónapokban megvalósulnak, sok terültet érintenek. A korábbi fejlesztések jóváhagyása után most újabb csomagot osztott szét a képviselő-testület, amelyet egy széles egyeztetés előzött meg, minden képviselő azonos súllyal szólhatott bele. Ebből adódóan az ülésen egy rövid vita után az összes jelenlévő egyhangúan támogatta a lakosok életkörnyezetének javítását érintő csomagot. "A forrás legnagyobb része - 182 ezer euró - a beruházási alapból származik, nyolcezer euró a részesedési adókból várt magasabb bevételből, míg a további 59 ezer euró a képviselők tartalékalapjából" - mondta el Keszegh Béla alpolgármester.
A város sok területét érintő csomag részét alkotja játszóterek, parkolók, járdák és kukatároló kiépítése, de egy új fitnesz park létesül a termálfürdő előtt, amely az idősebbek mozgását is segíti. Lehetőség nyílik a Kossuth tér szökőkútjának rendbe tételére, de az ősz folyamán jelentős faültetés is megvalósul a lakosok igényei szerint.
Az elfogadott javaslatcsomag része                                         összeg (EUR)

A termálfürdő előtti területen fitneszpark és revitalizáció                30.000
Parkolók építése a Komensky utca iskola mellett a Víz utcán       13.000
Játszótér éptése a Selye utcában a Klapka lakótelepen               20.000
Parkolók építése a Szegfű utcában (VII lakótelep)                               30.000
A Villanytelepi út és a Mély utca összekötésének projektje               10.000
Ispotály utcai konténerállomás teljes javtása                                       10.000
E.B. Lukač és a Szabadság utca közti járdaszakasz javítása       20.000
Játszótér építése az Udvaros utcában (II lakótelep)                       10.000
Játszótér építése az E.B. Lukač utcában (I lakótelep)                       10.000
Csapadékelvezető építése az Erdő utcában (Singellő)                       12.000
Járdaszakasz kiépítése Őrsújfalun                                                       10.000
Őrsújfalui óvoda hőszigetelése (a korábbi összeg kiegészítse)         7.000
Városi játszóterek javítása                                                               20.000
Kossuth téri szökőkút javítása                                                         8.000
Járda javítása a Petőfi utcában                                                        10.000
Faültetés a város több pontján                                                         7.000
Az aszfaltfelület felújítása a Žihadielko játszótér melleti pályán       12.000
Parkolók kijelölése a Seress utcában                                                 2.000
A Határőr utcai iskola tornatermének világítása                                 8.000