VÁROS

TURIZMUS


Értesítés nyilvános kereskedelmi verseny meghirdetésé

 Komárom város

945 01 Komárom, Klapka tér 1 székhellyel
közhírré teszi, hogy a Kereskedelmi Törvénykönyv és hatályos módosításainak § 281-e alapján a Komáromi Városi Képviselő-testület 2018.03.22-i határozata értelmében nyilvános kereskedelmi versenyt
hirdet
elektronikus árveréses kiértékelés formájában történő ingatlan eladásra Komárom város területén – épület az 1166-os épület-jegyzékszámú „C” regiszterű 2035 szám alatti parcella, s a hozzá kapcsolódó terület 770 m2 kiterjedésben a „C” regiszterű parcella 2035 szám alatt, mely a Komáromi Kataszteri Hivatal a 6434-es tulajdonlapján van nyilvántartva, s Komárom város kizárólagos tulajdonában áll. Kikiáltási ár, határidő és ajánlattételi cím:
a) Az ingatlan minimális vételára (kikiáltási ár): 600.000,- euró
b) 2018.06.15. déli 12.00 óráig, vagy a Komáromi Városi Hivatal címére postai küldemény formájában elküldve 2018.06.15-ig
c) forma és szám: írott forma egy példányban
d) megjelölés / ajánlat megnevezése: lezárt boríték a résztvevő nevével és postai címével a következő megjelöléssel: "Nyilvános kereskedelmi verseny – ingatlanértékesítés – k. t. Komárom - "Lehár" épület – NEM FELNYITNI"
e) kézbesítés módja és a címe:
- postai úton: Komáromi Városi Hivatal, Klapka György tér 1, 945 01 Komárom
- vagy személyesen a Komáromi Városi Hivatal iktatójában
A postai út igénybevétele esetén a levélküldemény kézbesítésének időpontjául a postai küldemény címzett általi átvételének időpontja minősül. A megadott határidő után beérkezett ajánlat nem vesz részt a versenyben.
Az ajánlat részletes leírása, az ajánlat benyújtásának módja, az ajánlat kötelező tartalma, a nyilvános pályázati feltételek és az eljárás módja az az alábbi linken olvasható.
Általános információ a következő telefonszámon: 035/2851323