VÁROS

TURIZMUS


Sport

Pályázati felhívás a 2020-es támogatási kérelmek benyújtására Komárom város

költségvetéséből a kultúrához és a sporthoz tartozó célirányos alapból


Meghirdetve Komárom város 2/2012-es sz. Általános Érvényű Rendeletének (ÁÉR) 5. § (1) bekezdése szerint, valamint a 15/2012 ÁÉR alapján, továbbá a 13/2012 ÁÉR 5. § 1 értelmében.
 

1.    Sport területén igényelhető pénzügyi támogatásra olyan, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában bejegyzett sportegyesület (társulás) egész év folyamán pályázhat, amelynek székhelye a város területén található.
 

2.    A kultúra területen nyújtandó pénzügyi támogatásra, ill. a sport területén elért egyszeri események támogatását kérheti:
a) jogi személy, amelynek alapítója a város,
b) más jogi személy, természetes személy vagy vállalkozó, amelynek létesítő okirat szerinti székhelye vagy állandó lakóhelye van a városban, ill. a város területén működik, vagy szolgáltatásokat nyújt a város lakosai számára.
 

3.    Az egész éves sporttevékenység támogatására pályázónak pályázatába bele kell foglalnia valamennyi tervezett tevékenységét azon kalendáriumi év során, amelyre Komárom városától pénzügyi támogatást igényel. Mindez maga után vonja, hogy ezen kérelmező nem nyújt be támogatási kérelmet egyszeri tevékenység támogatására.
 

4.    A sporttal kapcsolatos pénzügyi támogatás felhasználható:
a) komáromi sportolók regionális, országos vagy nemzetközi szintű felkészítéséhez
b) versenyeken való részvétel költségeinek részleges megtérítésére,
c) sportesemények szervezésére a város területén,
d) támogatni a csoportos vagy egyéni sportok helyi ifjúsági oktatásának megszervezését és biztosítani a kapcsolódó anyagi és technikai hátteret.
A kulturális területen a pénzügyi támogatás felhasználható kulturális és oktatási tevékenységek megvalósítására.
 

5.    A pályázóknak a pénzügyi támogatási kérelmet írásban és elektronikusan kell benyújtaniuk a város weboldalán keresztül. A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amennyiben annak leadása mindkét módon megtörtént. A kérvény írásos formájához a pályázónak mellékelnie kell az elektronikus felületen kinyomtatott üzenetet a pályázat sikeres leadásáról és a hozzárendelt alkalmazásszámot.
 

6.    Az elektronikus pályázati űrlapot a város honlapján teszik közzé: www.komarno.sk – Városi Hivatal – Oktatási, Kulturális és Sport Főosztály - Űrlapok- "A kultúra és a sport támogatása iránti kérelem" / " A kulturális és művészeti érdekű pénzügyi támogatás iránti kérelem "(az E-dokumentumok részben).
 

7.    Pályázatának elektronikus változatát a pályázó közvetlenül a Komárom város weboldaláról küldi legkésőbb:
a) a sport területén 2019. december 15-ig , az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2019. december 16-ig be kell nyújtani a városi hivatalhoz
b) a kultúra területén 2019. december 31-ig, az írásos /nyomtatott / változatot legkésőbb 2020. január 2-ig igazolható módon be kell nyújtani a városi hivatalhoz,
(iktató: Klapka tér 1, postacím: Komáromi Városi Hivatal, Oktatási, Kulturális és Sport Főosztály, Klapka tér 1, 945 01 Komárom). Azok a pályázók, akik nem regisztráltak a "Sport / Kultúra Partnerek nyilvántartásaiban", a mellékelt zárt borítékot a "Ne nyissa fel - pályázat és mellékletei” felirattal adják le.

8.    A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a sport területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy - vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat), vagy
Fizikai személy: a személyi igazolvány fénymásolata.
Bankszámla-igazolás - eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.
A pályázat írásbeli változatának kötelező mellékletei a kultúra területén:
Jogi személy: Kivonat a cégnyilvántartásból (másolat), vagy
Természetes személy - vállalkozó: kivonat a vállalkozói jegyzékből (másolat), vagy
Szövetségek: Kivonat a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának jegyzékéből és a Szervezet Alapszabályából (másolat), vagy
Költségvetési szervezet: alapítólevél (másolat), vagy
Fizikai személy: a személyi igazolvány fénymásolata.
Bankszámla-igazolás - eredeti.
Az edzők jegyzéke, beleértve a szakmai képesítések fénymásolatát is.
 

9.    A Sport / Kultúra Partnerregisztrációban jegyzett partnerek csatolmányok nélkül nyújtják be a kérelem írásos változatát.
 

10.    A támogatások nyújtásáról a bizottságok javaslata alapján a város képviselő-testülete dönt. A támogatás odaítélésénél a határidő lejárta után beérkezett kérelmeket, a hiányos kérelmeket, valamint azon pályázók kérelmeit, akik nem nyújtották be a 2019-ban odaítélt támogatás elszámolását, figyelmen kívül hagyják.
 

11.    A polgármesteri alapból kapott pályázatokat a pályázóknak írásban kell benyújtaniuk a polgármester titkárságához a naptári évben.
 

12.    A támogatást a kérelmező a 2020. december 31-ig veheti igénybe.

Komárom, 2019.október 03.
Oktatási, Kulturális és Sport Főosztály
Komáromi Városi Hivatal

 

év dotáció
2020 628/2020 határozat a sportklubok éves támogatásáról - 2020
2020 627/2020 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról - 2020
2019 A polgármester sport támogatásai 2019 évben
2019 61/2019 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról - 2019
2019 60/2019 határozat a sportklubok éves támogatásáról - 2019
2018 1707/2018 határozat a sportklubok éves támogatásáról - 2018
2018 A polgármester sport támogatásai 2018 évben
2017 1139/2017 határozat a sportklubok éves támogatásáról - 2017
2017 1140/2016 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról - 2017
2017 A polgármester sport támogatásai 2017 évben
2016 561/2016 határozat a sportklubok éves támogatásáról - 2016
2016 562/2016 határozat a sportklubok egyszeri támogatásáról - 2016
2016 Sportszervezetek támogatása a polgármester alapjából 2016
2015 Sportszervezetek támogatása a polgármester alapjából 2015

 

Sport támogatásával kapcsolatos AÉR: 2/2012, 15/2012

Sportszervezetek jegyzéke 2015