VÁROS

TURIZMUS


Űrlapok

Oktatási és Kulturális osztály nyomtatványai:

  Nyomtatvány neve Word formátum e-form
01  Kérelem tanulmányi ösztöndíj jóváhagyására DOC  PDF
02 Testnevelési, sport- és turisztikai rendezvény megrendezési szándékának bejelentése DOC  PDF
03 Kulturális rendezvény megrendezési szándékának bejelentése DOC  PDF
04 Közterületen tartandó gyűlés bejelentése  DOC PDF
05  Kérvény kulturális vagy művészeti jellegű rendezvény anyagi támogatására Magyar fordítás e-form 
06  Kérvény sporttevékenység anyagi támogatására Magyar fordítás e-form
07 Beszámoló a városi költségvetésből nyújtott anyagi támogatás elszámolásáról a 15/2012 számú ÁÉR értelmében  DOC PDF
08 Beszámoló a városi költségvetésből nyújtott anyagi támogatás elszámolásáról a 13/2012 számú ÁÉR értelmében DOC  PDF
09 Kultúrális szervezetek jegyzéke    PDF
10 Kérelem anyagi támogatás nyújtására a 11/2015  számú ÁÉR értelmében DOC  PDF
11 Beszámoló a városi költségvetésből nyújtott anyagi támogatás elszámolásáról a 11/2015 számú ÁÉR értelmében DOC PDF
12 Kérelem anyagi támogatás nyújtására a 12/2016  számú ÁÉR értelmében DOC PDF
13 Jelentés és a 12/2016 sz. Ált. köt. rend alapján Komárom város költségvetéséből folyósított támogatások elszámolása DOC PDF
14 Adatbejelentő űrlap 1 adatok helyességének megerősítése, ill. javítása "Komárom Város célirányos alapjából a kultúrára és művészeti tevékenységre támogatást kérvényezők nyilvántartásához" DOC PDF
15 Adatbejelentő űrlap 2 "Partnerek nyilvántartása a sport területén" DOC PDF
16  Adatbejelentő űrlap 1 adatok helyességének megerősítése, illetve javítása "Partnerek nyilvántartása a sport területén"  DOC PDF
17 Becsületbeli nyilatkozat ebédtámogatásra 1 szülő DOC PDF
18 Becsületbeli nyilatkozat ebédtámogatásra 2 szülő DOC PDF

 

Szociális osztály nyomtatványai:

  Nyomtatvány megnevezése
WORD formátum nyomtatvány
01  Egyszeri szociális segély iránti kérelem DOC PDF
02  Hozzájárulási kérelem szociálisan rászorult tanulók iskolai étkezéséhez DOC PDF
03  Szociális segély iránti kérelem - menhelyen történő elhelyezés XLS PDF
04 Kérelem a szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálására DOC PDF
05 Kérelem a szociális szolgáltatásra való rászorultság ismételt elbírálására DOC PDF
06  Kérelem  anyagi támogatás nyújtására  a 6/2017 számú ÁÉR értelmében DOC PDF
07  Pénzügyi segély kérelem elszámolása az ÁÉR 2017/6 sz. értelmében DOC PDF
08 Kritériá mesta Komárno k zhodnoteniu súladu poskytovanej sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb DOC PDF
09 Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby DOC PDF
10 Formulár posúdenia súladu predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Komárno DOC PDF

 

Gondozószolgálat és szállítás nyomtatványai:

 

Nyomtatvány megnevezése

Word formátum  nyomtatvány
01  Kérvény szociális szolgáltatás nyújtására étteremben DOC PDF
 02 Kérelem a szociális szolgáltatásra való rászorultság elbírálására DOC PDF
03 Kérelem a szociális szolgáltatásra való rászorultság ismételt elbírálására DOC PDF
04 Kérelem személyek szállítására DOC PDF
05 Kérelem gondozói szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződés megkötéséhez DOC PDF