MESTO

FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Zúčastníte sa referenda 7. februára?

áno 57%
nie 43%

Hlasov: 111

Po?asie

Po?asie


Výstava a komárňanskej pevnosti v Bratislave

22. januára 2015 v Maďarskom inštitúte v Bratislave bola slávnostne otvorená výstava zameraná na prezentáciu komárňanského pevnostného systému, ktorý je svojimi rozmermi a historickou váhou priam svetovou raritou, ktorú tamojšiemu obecenstvu...


2015-01-23

2. zasadnutie MZ (video)

Na 2. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne poslanci okrem iných schválili členov odborných komisií a doplnili zoznam sobášiacich poslancov.
Komisie budú v nadchádzajúcom období pracovať v nasledovnom zložení:Ďalej


2015-01-23

Začalo sa zosúladenie plánov

Začali sa konkrétne rozhovory na tému tohtoročných Komárňanských dní. Vo veľkej zasadacej sále mestskej radnice v Komárne sa tunajší organizátori stretli s predstaviteľmi rôznych spolkov a organizácií, ktoré by mohli mať záujem...


2015-01-22

Zoznam dlžníkov - firmy

Vedenie mesta Komárno v snahe o zvýšenie platobnej disciplíny právnických a fyzických osôb týmto zverejňuje zoznam dlžníkov - firiem a podnikateľov v súlade s ustanovením § 52 zákona č. 563/2009 Z. z.. Zoznam nie je úplný, neobsahuje...


2015-01-22

Zlikvidujme nelegálne skládky odpadu!

V ostatných rokoch sa mestu podarilo zlikvidovať nemálo čiernych skládok odpadu, ale ešte stále sú miesta, kde sa kopy smetí nanovo objavujú. Väčšina takýchto smetísk leží na cudzom, nie mestskom majetku, napriek tomu v zmysle zákona musí tieto...


2015-01-22

Zápis detí do prvého ročníka

Základná škola Jána Amosa Komenského

Počet žiakov 512, 24 tried, z toho 59 prvákov plus 11 žiakov nultého ročníka. Priemerne je v triede 22 žiakov.

Charakteristika školy: Naša škola je škola s vyše 60ročnou...


2015-01-20

Prvé pracovné stretnutie - Komárňanské dni 2015

Prvé pracovné stretnutie miest Komárno - Komárom, ktoré sa týkalo usporiadania 24. Komárňanských dní sa konalo 15.01.2015. Jednania viedli bok po boku László Stubendek, primátor mesta Komárno, a Dr. Attila Molnár, primátor mesta Komárom....


2015-01-19

Konferencia – projekt Smart City

Na konferenciu zorganizovanú v trnanvskom hoteli Holiday Inn redakciou časopiu Smart Cities boli pozvaní primátori a starostovia, resp. ich zástupcovia zo Slovenska aj z Českej republiky. Komárno zastupovali zástupca primátora Imrich Knirs a hovorca mesta Róbert Králik.

Ďalej

2015-01-16

Pozvánka - Gibraltár na Dunaji

Maďarský inštitút v Bratislave Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na slávnostný program pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry. Udalosť sa uskutoční 22. januára 2015 na adrese Bratislava, Palisády 54.

Ďalšie informácie na...


2015-01-14

Šanca na vytvorenie nových pracovných miest

Primátor mesta László Stubendek vykonal návštevu v Hadovskom sídle spoločnosti SK-Cont a.s., ktorá je jednou z najvýznamnejších v regióne, vyrába kontajnery a stretol sa s Guntherom Reifom, predsedom predstavenstva, Ladislavom Fischerom, členom predstavenstva a Jozefom...


2015-01-13


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [59]