MESTO

TURIZMUS7. zastupiteľstvo - pokračovanie (VIDEO)

7. zasadanie mestského zastupiteľstva v Komárne bolo zahájené 16. apríla 2015 a nakoľko sa nepodarilo zasadanie ukončiť, pokračovalo 23. apríla. Najviac diskutovanou témou zasadania bola budúcnosť prevádzky parkovacieho systému mesta. Dnes platí mesto firme...


2015-04-27

QR kódy aj v Komárne

Primátor mesta Komárno László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ NO Pons Danubii EGTC Zoltán Bara sa 24. apríla stretli v priestoroch Komárňanskej informačnej kancelárie KIK s predstaviteľmi médií, ktorých informovali o...


2015-04-24

Komárno za žiarivý úsmev

Tento rok po prvý raz zavíta do Komárna roadshow zameraná na kvalitnú starostlivosť o chrup. Poslucháči medicíny, budúci zubári poskytnú záujemcom potrebné informácie pre žiarivý úsmev spolu s malým darčekom.

Podujatie s...


2015-04-22

7. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 16. apríla 2015 po siedmy krát.
Poslanci sa okrem iných tém zaoberali prevádzkovým poriadkom viacúčelových športových ihrísk v Komárne, ďalej takzvaným sídliskovým programom, ktorý...


2015-04-20

Doručenie rozhodnutia o miestnej dani

Vážení občania, daňovníci, poplatníci, Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie, že v druhej polovici apríla 2015, resp. do 5. mája 2015 bude svojimi zamestnancami doručovať rozhodnutia na miestne dane a rozhodnutia na miestny...


2015-04-13

Odovzdanie cien Pedagóg roka

V Komárne sa už stalo tradíciou, že pri príležitosti Dňa pedagógov (tento rok to bolo o niekoľko dní neskôr) primátor mesta pohostí na slávnostnej audiencii najlepších komárňanských pedagógov (na základe odporučenia vedenia a školskej...


2015-04-13

750 ročné Komárno

V dnešnom svete, ktorý prežíva krízu hodnôt si málokto uvedomuje, že môže byť občanom mesta, ktorého hodnota bola budovaná nie len pár ľudských generácií, ale celých 750 rokov. Po mnohoročnom plienení nášho územia...


2015-04-07

Mesto sa snaží chrániť hodnoty

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci nechali počuť, že pri prácach súvisiacich s odstránením environmentálnej záťaže v oblasti pevnosti bol poškodený majetok mesta. Vedúci odboru rozvoja Ľudovít Gráfel v tejto súvislosti...


2015-04-01

6. zasadnutie MZ (VIDEO)

Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vlastne druhým pokračovaním 4. zasadnutia poslanci prerokovali zostávajúce body pôvodného programu. Vrámci úvodného bodu, interpelácií a otázok sa poslanci dopytovali ohľadne rôznych...


2015-03-30

Slávnostný program k 750. výročiu

Vedenie mesta na čele s primátorom László Stubendekom a viceprimátormi Imrichom Knirsom a Bélom Keszeghom dňa 27. marca 2015 v malej zasadačke mestského úradu usporiadalo tlačovú besedu, na ktorej predostreli program k blížiacemu sa významnému jubileu nášho...


2015-03-27


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [64]