MESTO

FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Aké meno by ste dali Mestskému kultúrnemu stredisku v Komárne?

Kultúrne stredisko Béni Egressyho 38%
Kultúrne stredisko Franza Lehára 7%
nech zostane Mestské kultúrne stredisko 55%

Hlasov: 1166

Po?asie

Po?asie


Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť...


2014-09-02

Talentovaní študenti POZOR!

Do 17. októbra 2014 sa môžu uchádzať o finančnú podporu z grantového programu AXA Fond talentovaní študenti. Všetci tí, ktorých zaujímajú vedy ako fyzika, chémia, či biológia, sú vo veku do 26 rokov, majú výborné...


2014-08-27

Perly Podunajska - slaniská

Máloktorý obyvateľ nášho mesta vie, že na území Komárna sa nachádzajú vzácne lokality slanísk, zaradená do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Sú to Územia európskeho významu...


2014-08-21

Vodiči POZOR! Uzávierka železničného priecestia

Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku cesty II/573 v  km 66,190 pri železničnom priecestí trate Komárno – Dunajská Streda v žkm 2,664 v k.ú. Komárno, v termíne od 04.09.2014 do 07.09.2014 v čase od 8,00 do 18,00 hod. každodenne. Pred začatím prác do 8,00...


2014-08-20

Nová tvár bývalej lekárne pri súsoší Svätej Trojice

Na podnet pracovníkov organizačného oddelenia a niektorých členov mestského zastupiteľstva a za výdatnej pomoci a angažovania sa primátora mesta Komárno už nešpatia výklady bývalej lekárne za súsoším Svätej Trojice nelegálne vylepené...


2014-08-20

obnovili súsošie Najsvätejšej Trojice

31. júla 2014 bolo slávnostne odovzdané a opätovne posvätené zreštaurované súsošie Najsvätejšej Trojice na námestí gen. Klapku v Komárne. K reštaurácii najstaršej sochy Komárna, barokového stĺpa so...


2014-08-01

Pozvánka

Pozývame Vás na slávnostné odovzdanie a opätovné posvätenie zreštaurovaného súsošia Najsvätejšej Trojice na námestí gen. Klapku v Komárne, ktoré sa uskutoční 31. júla 2014 od 14.00.
 

Ďalej


2014-07-29

RegioJet hľadá nových členov svojho tímu

RegioJet hľadá nových členov svojho tímu. Ponúka príležitosť až pre 150 ľudí.
Výberové konania na vlakový personál a prevádzkovú základňu rozbehol súkromný železničný dopravca RegioJet. Posilní si tak personálne...


2014-07-22

Stretnutie primátorov a starostov v Komárne

4. júla 2014 sa vo veľkej zasadačke mestského úradu v Komárne konalo pracovno-informačné stretnutie primátorov a starostov miest a obcí z okresu Komárno a  predstaviteľov NSK a regionálnej rozvojovej agentúry Komárno. Na stretnutí vystúpili Ing. Martin...


2014-07-14

Komárno vyryjú do kameňa ...

Klub extrémnych športov Komárno prichádza ďalším zaujímavým, bezprecedentným programom. Organizátori počas dvoch letných mesiacov chcú potešiť  obyvateľov mesta Komárno, turistov  a v neposlednom rade každého, kto je otvorení k...


2014-07-09


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [53]