MESTO

FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Zúčastníte sa komunálnych volieb?

áno 57%
nie 27%
neviem 16%

Hlasov: 100

Po?asie

Po?asie


Pozvánka - odovzdanie cyklotrasy

POZVÁNKA

Obec Moča si dovoľuje pozvať Vás na Slávnostné odovzdanie cyklotrasy na úseku Komárno – Kravany nad Dunajom, ktoré sa uskutoční dňa 24. októbra 2014 od 11:00 hod.

Miesto konania: pri Vážskom moste, Novozámocká cesta 1,...


2014-10-22

Výzva na podávanie žiadostí - kultúra

Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť musíte podávať svoje žiadosti o...


2014-10-20

Výzva na podávanie žiadostí - šport

Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012 musíte podávať svoje...


2014-10-20

Pozvánka - Grand Prix 2014

Dňa 18. októbra 2014 sa v mestskom kultúrnom stredisku v Komárne uskutoční súťaž Grand Prix 2014 v naturálnej kulturistike a fitness. Semifinále je o 10.00 hod., finále o 15.00 hod.

Viac informácií na stránke www.sank.sk

Ďalej


2014-10-17

Burza práce v Komárne

Združenie Pons Danubii EGTC v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Univerzitou Jána Selyeho v rámci operačného projektu "Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 – 2013" s názvom...


2014-10-17

Parkovanie počas Ondrejského jarmoku 2014

Ondrejský jarmok je za dverami a mesto ako organizátor opäť rieši problém parkovania vozidiel návštevníkov. Riešenie parkovania z minulého roka sa osvedčilo a preto aj tento rok bude systém parkovania podobný. Návštevníci budú mať možnosť...


2014-10-16

Odborný seminár Sociálnej poisťovne pre podnikateľov

Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno, Vás pozýva na bezplatný odborný seminár.
Téma: „Najčastejšie chyby zamestnávateľov v kontakte so Sociálnou poisťovňou“
Termín:    28. októbra 2014 (utorok) od 9.00...


2014-10-15

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2014/2015 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet III. ročník.
Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:
    -...


2014-10-13

Dôležité investície v meste

Slávnostné odovzdanie cyklotrasy medzi Komárnom a Kolárovom sa uskutočnilo 20. septembra 2014. Rozhodujúci podiel v príprave a uskutočnení projektu zabezpečilo združenie Pons Danubii EGTC, finančne sa 5%-ami zúčastnili samosprávy miest Komárno a Kolárovo, zostatok...


2014-10-07

Konečné vyhodnotenie hlasovania

Mestské zastupiteľstvo v Komárne začiatkom júna rozhodlo, že si vyžiada názor obyvateľov Komárna ohľadne občianskej iniciatívy Jókaiho združenia zameranej na premenovanie Mestského kultúrneho strediska v Komárne a Kultúrne stredisko Béni Egressyho. Občania sa...


2014-10-06


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [56]