MESTO

TURIZMUSSlávnostný program k 750. výročiu

Vedenie mesta na čele s primátorom László Stubendekom a viceprimátormi Imrichom Knirsom a Bélom Keszeghom dňa 27. marca 2015 v malej zasadačke mestského úradu usporiadali tlačovú besedu, na ktorej predostreli program  k blížiacemu sa významnému jubileu...


2015-03-27

Nový komunikačný kanál SPP

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú...


2015-03-26

Usporiadanejšie a čistejšie Komárno

Mestský úrad v Komárne má snahu zaviesť zmeny v doterajšej praxi týkajúcej sa lepenia propagačných materiálov a plagátov, ktoré bolo chaotické a nie raz protizákonné. Nelegálne zriadené miesta, kde sa kopia na seba lepené...


2015-03-26

5. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na 4. zasadnutí pléna 12. marca 2015 po dlhosiahlej rozprave schválilo rozpočet mesta na rok 2015. V zmysle odsúhlasených pozmeňujúcich návrhov sa zmenila...


2015-03-24

Významné investície v oblasti životného prostredia

Že je životné prostredie pre Ministerstvo životného prostredia dôležité dokazuje, že na území mesta Komárno sa v tomto roku budú realizovať dva významné projekty na odstránenie environmentálnej záťaže prostredia v celkovej hodnote približne 5...


2015-03-20

Najlepší športovci Komárna v roku 2014

Primátor mesta Komárno László Stubendek ocenil 18. marca 2015 v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu najlepších a najúspešnejších športovcov roka 2014 za spoluúčasti viceprimátorov Imricha Knirsa a Bélu Keszegha a...


2015-03-19

Čierny odber? Bráňte sa!

Z neoprávneného odberu energií je ročne ich distribútormi obvinených niekoľko stoviek občanov, pričom v zmysle platného znenia zákona o energetike je im vyrubovaná pokuta v priemere 2.000 eur. Zaplatenie tejto sumy je nielen pre dôchodcov, no aj pre priemerne zarábajúceho...


2015-03-18

jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 20. marca  - 13. apríla  2015 sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných priestranstvách a v...


2015-03-17

4. zasadnutie MZ - rozpočet (VIDEO)

Záznam zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, ktoré sa konalo 12. marca 2015 so začiatkom od 13.00 hodiny. Počas takmer 8 hodinového rokovania sa poslancom podarilo schváliť rámcový rozpočet mesta, ale presné sumy finančných položiek v jednotlivých...


2015-03-16

270 rokov slobodným kráľovským mestom

V juhovýchodnom cípe Žitného ostrova na sútoku riek Dunaj a Váh sa nachádza jedna z najstarších usadlostí Karpatskej kotliny - mesto Komárno. V apríli tohto roka uplynie 750 rokov od vyhlásenia Komárna za mesto. Mestské práva udelil Komárnu v...


2015-03-16


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [63]