MESTO

TURIZMUSOznámenie

Oznamujeme ctenému obyvateľstvu mesta,  že vzhľadom na súčasné nepriaznivé hydrologické a klimatické podmienky, Mesto Komárno odkladá ohlásený termín pripravovanej leteckej aplikácie insekticídu - dezinsekčného postreku proti výskytu...


2016-07-12

22. zasadnutie MZ v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 7. júla 2016 po 22. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-07-11

Valné zhromaždenie združenia Pons Danubii EGTC

Druhé valné zhromaždenie združenia Pons Danubii EGTC sa uskutočnilo 28. júna 2016. Valné zhromaždenie tvorí sedem primátorov a starostov obcí: Tata (HU), Komárom (HU), Komárno, Oroszlány (HU), Kolárovo, Kisbér (HU) a Hurbanovo. Predseda valného zhromaždenia...


2016-07-01

slávnostné prijatie zlatých kajakárov

Primátor mesta Komárno, László Stubendek 30. júna 2016 prijal vo svojom úrade komárňanských „zlatých“ kajakárov a ich realizačný tím, ktorí na Majstrovstvách Európy v Moskve cez víkend vybojovali zlatú a striebornú...


2016-06-30

Návšteva pevnosti počas Cyrila a Metoda

Dňa 5. júla (utorok) sa konajú prehliadky ústrednej pevnosti so sprievodcom  od 11:00,
od 14:00 a od 16:00 hod.
Vstupenky:
Dospelí:                               ...


2016-06-30

Jedna z pokladní MsÚ bude zatvorená

Od 27.6.2016  do 1.7.2016 bude pokladňa mestského úradu v budove MsÚ na Pevnostnom rade č. 3 zatvorená.

Pre hotovostné úhrady využite pokladňu v Kancelárii prvého kontaktu na Námestí gen....


2016-06-24

Chodník bude financovaný z grantu PSS

Chýbajúci chodník na 7. sídlisku už dlhé spôsoboval vážne komplikácie v cestnej premávke, čo bude onedlho vyriešené z prostriedkov grantu PSS o ktoré sa uchádzalal mestský úrad a v súťaži projektov uspel.

Mesto podalo...


2016-06-23

Onedlho sa začne s postrekom proti komárom

Komárno je obklopené riekami a Mŕtve rameno Váhu je tiež rozsiahlou vodnou plochou, čo spôsobuje že premnoženie komárov každoročne znepríjemňuje život občanov Komárna. Mesto má tento rok k dispozícii skromnejší balík financií na postrek komárov, ako...


2016-06-21

21. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 16. júna 2016 po 21. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-06-20

20. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 26. mája 2016 po 20. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-06-02


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [76]