MESTO

TURIZMUSDelegácia z Komárna na oslavách v Blansku

Delegácia mesta  Komárna sa zúčastnila osláv 50. výročia partnerstva mesta Blanska a Scandiana v októbri 2015.

Partnerské mesto Komárna Blansko oslávilo v tomto roku 50. výročie partnerstva s talianským mestom Scandiano. Pri príležitosti...


2015-11-26

Celoslovenská výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet 4.

V školskom roku 2015 - 2016 pokračoval štvrtý  ročník projektu „Rodina bez cigariet“ usporiadaný občianskym združením Rodina a spoločnosť,  podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových...


2015-11-25

Oznámenie

Z dôvodu organizovania Ondrejského jarmoku bude dňa 20. novembra 2015 pokladňa Mestského úradu pracovať v priestoroch Mestskej polície a bude vyberať len príjmy za jarmočné miesta (daň za užívanie verejného priestranstva).Ďalej


2015-11-19

Zbierka pre ľudí v núdzi

V mene organizátora a partnerov, ktorí sa podieľajú na "dobrej veci" Vás žiadame o pomoc pri zbierke pre chudobných ľudí, bezdomovcov a rodiny s deťmi, ktorí bez našej a Vašej pomoci nedokážu prežiť zimu, ktorá nás čaká a nemôžu zažiť...


2015-11-19

Míľnik na poli rozvoja turizmu

16. novembra 2015 bola čelnými predstaviteľmi miest Štúrovo a Komárno, ďalších obcí a podnikateľských subjektov v areáli patinských kúpeľov podpísaná zakladateľská zmluva Turisticko destinačnej organizácie Podunajsko. Cieľom TDM bude...


2015-11-18

Platiť sa oplatí!

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. decembra 2015 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností na rok 2015, na dani za psa na rok 2015 a do 21. decembra 2015 na miestnom poplatku za komunálne odpady za rok 2015, nedoplatky za nájomné za...


2015-11-18

13. zasadnutie MZ - pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne pokračovalo 13. zasadnutie 12. novembra 2015. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2015-11-16

sochu generála Klapku zreštaurujú

10. novembra 2015 sa začali prípravy na reštaurovanie bronzových častí sochy generála Klapku, dominanty hlavného námestia Komárna. Hodnota prác je stanovená na 4600 eúr. Nitrianska župa podporí projekt sumou 800 eúr. Ostatné financie budú...


2015-11-11

13. zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 5. novembra 2015 po 13. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, zasadnutie bude pokračovať 12. novembra od 13:00 h.

Program zasadnutia a predostreté...


2015-11-09

zosúladenie pomoci bezdomovcom

Pod gesciou primátora mesta Lászlóa Stubendeka a viceprimátora Imre Knirsa sa v budove mestskej radnice zišli odborníci zo strany mestského úradu, civilných a náboženských organizácií a podnikateľských subjektov pomáhajúcich ľuďom v...


2015-11-02


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [72]