MESTO

TURIZMUS12. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 24. septembra 2015 po 12. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, v zasadnutie pokračovalo 1. októbra od 13.00.

Program zasadnutia a predostreté...


2015-09-29

Odborné sympózium Varia Theresiana

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno Vás pozýva na odborné sympózium VARIA THERESIANA - Aspekty tereziánskeho obdobia v Uhorskom kráľovstve, ktoré sa uskutoční 29. septembra 2015 v utorok od 10:00 h. v priestoroch Podunajského...


2015-09-24

Ondrejský jarmok 2015

Takmer každé mesto na Slovensku má svoj jarmok a ani mesto Komárno nie je výnimkou. Mesto je pyšné na túto udalosť, lebo mnoho ľudí ju má zapísanú vo svojom kalendári hrubými písmenami. Tento rok sa koná Ondrejský jarmok v druhej polovici...


2015-09-23

Práce pokračujú podľa plánu

Najväčšou investíciou z fondov EÚ za posledné desaťročia v Komárne je bezpochyby oprava a obnova strechy na kasárenskej budove v centrálnej pevnosti, ktorú postavili v štýle klasicistického funkcionalizmu v roku 1810. Realizačná firma Darton z...


2015-09-17

Európsky týždeň mobility - cestujte zadarmo!

Európsky týždeň mobility je každoročná kampaň o udržateľnej mestskej mobilite organizovaná s politickou a finančnou podporou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a dopravu Európskej komisie. Cieľom kampane, ktorá prebieha každoročne v dňoch 16. - 22. septembra, je podporiť...


2015-09-16

Uzávierka - Ulica zváračská

Vážení občania!

Z dôvodu stavebných prác "Rekonštrukcia miesntej komunikácie na Ulici zváračskej" bude komunikácia po etapách úplne a čiastočne uzatvorená počas výstavby od 16.septembra do 16. októbra 2015.Ďalej


2015-09-11

Uzatvorenie Meštianskej ulice

Vážení občania!

Z dôvodu stavebných prác "Rekonštrukcia miesntej komunikácie ul. Meštianska" bude komunikácia po etapách úplne a čiastočne uzatvorená počas výstavby od 8.septembra do 8. októbra 2015.
Žiadame motoristov,...


2015-09-07

Uzávierka cesty počas Festivalu Alžbentin most

V Komárne sa bude v dňoch 28. a 29. augusta konať nový spoločný kultúrny festival miest Komárno a Komárom s názvom Festival Alžbetin most v blízkosti sochy Svätého Štefana pod záštitou primátorov oboch miest, Lászlóa Stubendeka a Attilu...


2015-08-27

Dobrovoľníci obnovia okolie sochy námorníka

Zanedbané okolie voľakedy populárnej sochy námorníka Dunajskej flotily v parku M.R.Štefánika sa rozhodli skrášliť členovia miestnej dobrovoľníckej organizácie na vlastné náklady. Táto socha je spomienkou na hrdinstvo vojakov Dunajskej flotily. Sochu odhalili v...


2015-08-27

Práce na obnove strechy kasárne pokračujú

26. augusta 2015 bol na pracovisku obnovy strechy obrovskej budovy bývalej kasárne v Novej pevnosti zorganizovaný kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Boli tam projektanti stavby, zástupcovia dodávateľskej firmy,...


2015-08-27


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [70]