MESTO

TURIZMUS41. zasadnutie MZ - pokračovanie

Pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 16. mája 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-05-22

41. zasadnutie MZ

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 10. mája 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-05-22

Slávnostné odovzdanie detského ihriska

Prebehlo oficiálne odovzdanie obnoveného detského parku pri Dôstojníckom pavilóne v hodnote 40 tisíc eur, ktorého väčšiu časť financovali pán Őszi József  a pani Őszi Eszter. Aj touto cestom im ďakujeme na veľkorysú podporu.

Ďalej


2018-05-18

Krok za krokom - filmová premiéra v Komárne

Pred vojnou žilo v Komárne 2743 Židov, Holokaust prežilo 248 z nich. Židovská náboženskáobec v Komárne má dnes 58 registrovaných členov. Vyrovnalo sa Komárno vôbec s touto stratou? Ako vníma Komárňan žijúci v zahraničí, ktorý do rodného mesta...


2018-05-18

Budova kaviarne Grand, neskorší „Zlatý sud“

História
Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889-1901. Počas 1. republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod menom Zlatý sud. Po skončení 2. svetovej vojny sa...


2018-05-17

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 Mesto Komárno
so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, Komárno
oznamuje, že podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 1734/2018 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa...


2018-05-16

Pozvánka

Mesto Komárno, Slovenksá technická  univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a  Technická univerzita v Budapešti - Katedra urbanistiky Vás srdecne pozývajú na otvorenie výstavy študentských architektonických diel, ktoré sa zaoberajú...


2018-05-15

Slávnostné zasadnutie - Ocenení a laudácie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje cenu mesta Pro Urbe Študentskému divadelnému súboru GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne ako prejav úcty za významnú umeleckú...

2018-04-26

Oznámenie o úplnej uzávierke cesty

 Mesto Komárno oznamuje úplnú krátkodobú uzávierku štátnej cesty I/64 Komárom-Komárno-Nové Zámky  a miestnych komunikácií:
- dňa 22. apríla 2018 v čase od 11:50 hod. do 13:00 hod. z dôvodu uskutočnenia 44. ročníka...


2018-04-18

Obnova Ulice Eötvösovej bude pokračovať

Vážení občania! Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 16.apríla.2018 do 16.júna 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Ulicou záhradníckou a špitálskou) budú pokračovať práce obnovy miestnej komunikácie. V prípade...


2018-04-16


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [97]