MESTO

TURIZMUSUzávierka cesty počas Festivalu Alžbentin most

V Komárne sa bude v dňoch 28. a 29. augusta konať nový spoločný kultúrny festival miest Komárno a Komárom s názvom Festival Alžbetin most v blízkosti sochy Svätého Štefana pod záštitou primátorov oboch miest, Lászlóa Stubendeka a Attilu...


2015-08-27

Práce na obnove strechy kasárne pokračujú

26. augusta 2015 bol na pracovisku obnovy strechy obrovskej budovy bývalej kasárne v Novej pevnosti zorganizovaný kontrolný deň, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných strán. Boli tam projektanti stavby, zástupcovia dodávateľskej firmy,...


2015-08-27

Deň pre Vaše zdravie

Deň pre Vaše zdravie je bónusom VšZP, ktorý sa stretáva v veľkým a pozitívnym ohlasom občanov. Každý návštevník má možnosť bezplatne získať dôležité informácie o svojom zdravotnom stave. Môžete si napríklad dať zmerať...


2015-08-26

Primátor privítal majstrov sveta v K4

Veľkým prekvapením majstrovstiev sveta vo veslárskych disciplínach v Miláne bolo jednoznačné víťazstvo K4-ky na 1000m, v ktorej sa predviedli dvaja Komárňania. Ihneď po príchode víťazov domov ich na pôde radnice privítal primátor mesta. Erik Vlček a Juraj...


2015-08-24

Komárňanské vínne korzo 2015

Peter Lipa a Bea Palya na 8. Komárňanskom vínnom korze

Popri známych tvárach domácej a maďarskej hudobnej scény sa o zábavu na 8. Komárňanskom vínnom korze postarajú komárňanské kapely a interpréti. Bude zorganizovaná aj...


2015-08-21

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 tisíc eúr na financovanie žiadostí, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Po odsúhlasení podkladov potrebných na podávanie...


2015-08-11

Výukový bazén bude úplne obnovený

Na jeseň si môžu komárňanské deti zaplávať na krytej plavárni v úplne obnovenom výukovom bazéne. Vďaka investíciám do obnovy plavárne bude výukový bazén nielen krajší a pohodlnejší, ale aj jeho prevádzka bude...


2015-08-10

11. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 30. júla 2015 po 11. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2015-08-10

Úplná uzávierka miestnej komunikácie

 Mesto Komárno oznamuje, že počas prác na železnom provizórnom hradení oporného múru bude úplne uzatvorená Elektrárenská cesta dňa 06.08.2015 od 7,00. hod do 15,00. hod. v úseku od križovania  Elektrárenskej cesty s  Hradnou ulicou...


2015-08-05

Zmena stránkových hodín - Oznámenie

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade v Komárne bude upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Týmto oznamujeme ctenej verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade v Komárne na základe pokynu Prednostu...


2015-08-04


1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [69]