MESTO

TURIZMUSOcenili pedagógov

Slová vďaky a uznania zneli vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilóna vo štvrtok 25. marca v predvečer Dňa učiteľov, ktorý si každoročne pripomíname 28. marca na v deň narodenia učiteľa národov Jana Ámosa Komenského Stretnutím predstaviteľov samosprávy s...


2010-04-06

O výstavbe nového dunajského mosta

Nakoľko v súvislosti s výstavbou nového dunajského mosta sa šíria rôzne fámy a dezinformácie, resp. niektorí sa snažia o znemožnenie projektu aj politickými machináciami, zverejnením priložených dokumentov prezentujeme verejnosti skutkovú podstatu...


2010-04-01

Uzávierka štátnej cesty I/64 v úseku sklopného mosta

Oznamujeme Vám, že Slovenská správa ciest Bratislava ako investor stavby uvažuje  s ukončením úplnej uzávierky štátnej cesty I/64 v úseku sklopného mosta a s obnovením premávky do15. apríla 2010. V najbližších dňoch vydajú stanovisko...


2010-03-31

Komárňanské dni 2010

Primátor Tibor Bastrnák a usporiadatelia oboznámili pracovníkov médií s programovou štruktúrov tohoročných Komárňanských dní. Program festivalu bol zostavený podľa príspevkov do ankety, ktorá prebiehala v novembri a decembri minulého roka....


2010-03-19

Ocenili najlepších športovcov

V reprezentačných priestoroch Dôstojníckeho pavilóna prijali predstavitelia mesta najlepších športovcov roka 2009. O tom koľko sportových odvetví slávi úspechy svedčí aj nasledujúce predstavenie ocenených. Blahoželáme!

LÁSZLÓ...


2010-02-24

Jubileum primára

(21. 1. 2010) V decembri minulého roka sa dožil šesťdesiatky primár gynekologockého oddelenia nemocnice František Tóth. Pri tejto príležitosti ho v malej zasadačke radnice prijal primátor Tibor Bastrnák, viceprimátori Éva Hortai a Béla Szabó, a prednosta...


2010-01-21

Nové byty v Harčáši

(19. 1. 2010)Skončila sa druhá etapa prestavby hospodárskej budovy na nájomné byty nižšieho štandardu Harčáš počas ktorej bolo vybudovaných 84 bytových jednotiek. Stavba bola zahájená v septembri minulého roka a na ploche 2851,00 m2 50 garzóniek a 34...


2010-01-19

Vernostná karta

Staňte sa aj vy držiteľom vernostnej karty, aby ste sa v Komárne cítili naozaj doma!
Čo znamená „Vernostná karta“? Aké výhody poskytuje?
Občanom mesta zabezpečuje Vernostná karta hneď viacero výhod.
- Výhody...


2010-01-19

Nová tvár Lesnej ulice

(14. 1. 2010) Ukončila sa prvá etapa rekonštrukcie a vybudovania miestnej komunikácie Lesnej ulice. Dielo odovzdali do užívania primátor Tibor Bastrnák, viceprimátorka Éva Hortai a poslanec Attila Farkas. Vykonali sa nasledovné práce:
Rekonštrukcia a vybudovanie...


2010-01-14

Rokovania vo veci otvorenia mostu

Primátor mesta Komárno, Tibor Bastrnák v decembri 2009 už rokoval s riaditeľom Slovenskej správy ciest (SCC) vo veci výstavby nového Dunajského mosta, kruhového objazdu na námestí Kossutha, resp. vo veci uzavretia sklápacieho mosta. V nadväznosti na toto rokovanie...


2010-01-14


[1]      «      91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103    |    104    |    105    |    106    |    107      »      [107]