MESTO

TURIZMUSProgram 48. Jókaiho dní


2011-06-01

Výsledky 10. zasadnutia MZ - Viator s.r.o.

Na 10. riadnom zasadaním mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30.05.2011 bol poslancami prejednaný mimoriadne vážny problém, ktorý súvisí s firmou Viator s.r.o. Jedná sa o firmu, ktorej 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno a spravuje hotel Panorámu,...


2011-05-31

Tlačovka primátora k 9. zasadaniu MZ

 Nakoľko vedenie mesta na čele s primátorom považuje za potrebné objektívne informovať obyvateľov mesta Komárno aj o dianí na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, uverejňujeme nasledujúci článok, ktorý vznikol na základe tlačovej besedy primátora so...


2011-05-31

Verejné obstarávania na webovej stránke mesta

Aby boli zainteresovaný včas informovaný, budeme zverejňovať verejné obstarávania aj na webových stránkach mesta. Z tohoto dôvodu bolo v položke MESTO vytvorené tlačítko VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Tu budeme zverejňovať informácie ohľadom práve...


2011-05-26

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno
Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie...


2011-05-26

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

Oznámenie: Mesto Komárno ako obstarávateľ “Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 7/2011“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám v zmysle ods.1 § 22 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a...


2011-05-26

Ocenenie PRO URBE a cena primátora

26. apríla 2011 boli odovzdané Ceny PRO URBE a Ceny primátora pre výnimočné osobnosti, ktoré sa veľkou mierou pričinili o zveľaďovanie dobrého mena nášho mesta.


2011-05-12

Týždeň Modrého gombíka 2011

Od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011 sa koná 7. ročník verejnej zbierky Týždeň Modrého gombíka 2011. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových...


2011-05-10

Com-Média - výberové konanie

MESTO KOMÁRNO ako zakladateľ a jediný spoločník vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa / štatutárneho orgánu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o
 
Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykonávanie funkcie :
a/...


2011-05-05

Sťahovanie - Komárno, Sentendreja - výstava

MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno prevzal záštitu nad výstavou srbského akademického maliara a grafika Veljka Mihajlovića, ktorá bude otvorená dňa 6. mája 2011 o 17.00 hod. v Gelérii Limes za prítomnosti veľvyslanca Srbskej republiky....


2011-05-05


[1]      «      96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103    |    104    |    105    |    106    |    107    |    108    |    109    |    110    |    111    |    112      »      [119]