MESTO

TURIZMUSDIELNE BUDÚCNOSTI

„DIELNE BUDÚCNOSTI” 23. novembra 2010. (v utorok) o 16.00 h (Komárom) sa pokračuje s témami:

Spoločný rozvoj cestovného ruchu, spoločné projekty (Ubytovanie, programy, pohostinstvo, atď.)
Spoločný marketing miest, stratégie rozvoja, spoločné projekty ...


2010-11-23

Začali sa „DIELNE BUDÚCNOSTI”

Slávnostne sa dielne začali za účasti zástupcov Komáromu a Komárna v reprezentačných priestoroch Dôstojníckeho pavilónu. Vo svojej reči primátor Komárna Tibor Bastrnák vyzdvihol petrebu dielní, veď môžu zadefinovať základy spoločných...


2010-11-22

Budujeme partnerstvá

Samosprávy miest Komárna a Komáromu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika (HUSK 2008/01/1.7.1.) podali úspešný projekt
„Pristáť na dvoch brehoch...“
V rámci projektu – v...


2010-11-16

Odovzdali cyklistický chodník

Príjemné slnečné počasie privítalo cyklistov na odovzdaní cyklistickej cesty pri rieke Váh. Hosťom slávnosti bol aj minister financií Ivan Mikloš, ktorý sa vtipne tituloval za cyklistu svojej strany. Na odovzdaní 7,03 kilometrov dlhého úseku privítal...


2010-11-16

Ondrejský jarmok

Viac sto predávajúcích, tisícky kupujúcich – aj takto sa dá charakterizovať Ondrejský jarmok v Komárne. Že na Kossuthovom námestí sa niečo deje nám oznamovala aj hudba a príjemné vône. Ten kto zavítal na jarmok iste neodišiel...


2010-11-16

Oznámenie

Mesto Komárno ako obstarávateľ “Zmien a doplnkov  územného plánu mesta Komárno č. 6/2010“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám v zmysle ods.1 § 22 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebného poriadku...


2010-11-15

Projekty mesta Komárno 2007-2010

•    Postavili a odovzdali sme 123 bytových jednotiek
Prestavba budovy na byty nižšieho štandardu Harčáš
I.etapa: celkom spolu I. etapa 409 421,70 € z toho 70 511,80 € vlastné zdroje, 338 909,90 € cudzie zdroje,
II.etapa: celkom spolu II. etapa: 912...


2010-11-12

OZNÁMENIE

Týmto oznamujeme športovým klubom a organizátorom športových podujatí, že termín podania žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport na rok 2011...


2010-11-04

OZNÁMENIE

Týmto oznamujeme organizátorov kultúrnych podujatí, že termín podania žiadostí o poskytnutie finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť na rok 2011 je 31.1.2011....


2010-11-04

ONDREJSKÝ JARMOK

ANNAM CENTRUM, s.r.o., a mesto Komárno vás srdečne pozývajú na tradičný ONDREJSKÝ JARMOK na Námestí Kossutha v dňoch 12., 13. a 14. novembra 2010. Slávnostné otvorenie 12. novembra o 16....


2010-11-03


[1]      «      100    |    101    |    102    |    103    |    104    |    105    |    106    |    107    |    108    |    109    |    110    |    111    |    112    |    113    |    114    |    115    |    116      »      [119]