MESTO

TURIZMUSZbierka na obnovu kostolov

László Elek, katolický farár sa obrátil na mesto s prosbou, aby mesto pomohlo cirkvi finačným darom k rekonštrukcii dvoch najväčších katolických kostolov mesta Komárno, a to kostola Sv. Ondreja a a Sv. Rozálie.  Žial mesto požiadavke v súčasnosti...


2010-07-13

110 rokov KFC

Komárňanský Footbalový Club oslávil svoje 110-te narodeniny priateľským stretnutím. Celé poobedie prebiehalo v dobrej atmosfére, kde sa ako prvé predstavili žiacke mužstvá. Po nich už nasledovalo ligové mužstvo KFC. Ich súperom bolo mužstvo Újpest FC z...


2010-07-08

Nové informčné tabule na autobusovej stanici

Na základe žiadosti Mestského úradu Komárno SAD umiestnila nové a prehľadnejšie tabule na zastávkach autobusovej stanice na Košickej ulici.Ďalej


2010-07-01

Cez víkend Aquafest

Po vlaňajšom úspešnom štarte festivalu Aquafest sa tento víkend uskutoční druhý ročník podujatia na brehu rieky Váh. Organizátori očakávajú tých, čo majú v láske vodu a vodné športy, no i tých, ktorí sa chcú len...


2010-07-01

Na zmiernenie škôd

Tak ako na  väčšine územia krajiny aj v našom meste spôsobila povodeň a spodná voda veľké problémy. Napriek tomu, že naši ľudia nepretržite monitorovali situáciu a priebežne čerpali vodu, v 65-tich prípadoch bolo potrebné vykonať oznámenia a odhady...


2010-06-25

Oznámenie

Mesto Komárno oznamuje obyvateľom mesta, že v čase od 20.00 dnešného dňa do 05.00 zajtrajšieho dňa sa bude vykonávať celoplošný postrek proti komárom v zastavanej časti mesta. Na tento účeľ sa použije špeciálny aplikačný stroj nesený na terénnom...


2010-06-17

Nové športové ihrisko na dvore zš. Komenského

Školsý dvor základnej školy na Komenského ulici je bohatší o nové ihrisko s umelou trávou. Slávnostné odovzdanie sa kvôli dažďu začalo v klubovni školy, kde pozvaných hostí prekvapili kultúrnym programom žiaci ustanovizne. Riaditeľ...


2010-06-16

Ocenili najlepších žiakov

Vo veľkej zasadačke radnice prijali predstavitelia mesta najlepších žiakov, študentov škôl v Komárne. Ako sme si mohli vypočuť pri predstavení žiakov dozvedeli dosiahli úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Po odovzdaní diplomu a...


2010-06-15

Informácia pre obyvateľov

Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané na záchranu životov, zdravia a majetku v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni v bezprostredne ohrozených, alebo už zaplavených územiach mesta a jeho prímestských častí. Mesto...


2010-06-10

Oznámenie

Mestský úrad v Komárne týmto oznamuje obyvateľom mesta, že od 24. týždňa 2010 budú začaté práce na líniovej stavbe cyklotrasy Komárno-Váh a jej napojenie na medzinárodnú trasu. Z

dôvodu vykonania prác treba počítať s...


2010-06-10


[1]      «      102    |    103    |    104    |    105    |    106    |    107    |    108    |    109    |    110    |    111    |    112    |    113    |    114    |    115    |    116    |    117    |    118      »      [119]