MESTO

TURIZMUSHlásenie škôd

Poškodení občania svoje škody môžu nahlásiť na nasledovnom tlačive.

Hlásenie...


2010-06-09

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

Starostlivosť a ochrana starších a zdravotne ťažko postihnutých ľudí patrí v meste Komárno k základným prioritám sociálnej politiky samosprávy mesta. Jej všeobecným cieľom je dotknutým občanom zabezpečiť a zlepšiť kvalitu života, aby napriek...


2010-06-08

Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno

Mesto Komárno v rámci poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečuje  rozvoz teplej stravy pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a pre starších občanov, ktorí pri každodenných úkonoch potrebujú aj pomoc inej osoby. Pre plynulý a neprerušovaný rozvoz...


2010-06-08

Povodeň a spodná voda

Dunaj pri Komárne dnes kulminuje, ale ešte nemáme za sebou nebezpečenstvo povodne. Nepretržite sledujeme stav na riekach Dunaj aj Váh.

Najviac ohrozené miesta sme vybavili vrecami s pieskom, respektíve sme zabezpečili ďalších ľudí, ktorí v prípade potreby...


2010-06-07

Vandalizmus v Komárne

Minulý víkend vandali znova zapálili vlani obnovené zberné nádoby na Meštianskej ulici, čím spôsobili škodu v hodnote minimálne 2 510 eur. Toľko bude podľa predbežnej kalkulácie stáť ich obnova. Okrem toho niektorí z nich pravidelne rozbijú aj...


2010-06-07

Povodeň a spodná voda

V dôsledku nepriaznivého počasia v posledných dňoch Tibor Bastrnák dňa 4. júna zvolal protipovodňovú komisiu, aby sa prejednala situácia v jednotlivých mestských častiach. Najväčšiu hrozbu nepredstavuje povodeň, ale spodná voda, proti ktorej je ochrana prakticky...


2010-06-05

Školy a škôlky v Komárne si nezaslúžia prostriedky z

Budovy škôl a školských zariadení v Komárne dlhodobo charakterizoval zanedbaný technický stav. Po delimitácii v roku 2002 sa mesto všemožne snažilo z vlastných aj iných dostupných zdrojov tento stav zvrátiť a investície do...


2010-06-04

Úspech Základnej školy na Ul. pohraničnej

20. mája 2010 sa v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov  druhého kola súťaže pre II. stupeň ZŠ na tému „Energia v doprave - ako budeme jazdiť v budúcnosti?“. Základná škola na Ul. pohraničnej v Komárne sa ...


2010-06-03

Informácia o nedokončených stavbách

Informácia o nedokončených stavbách na sídlisku Bauring a na ulici Eötvösa, ktoré nezodpovedajú bezpečnostným podmienkam stavieb.

Na sídlisku Bauring na pozemku parcelného čísla 5221 a na Eötvösovej ulici pri Obchodnom dome Lodiar na pozemkoch...


2010-06-01

Park Lidice v novom šate

Park Lidice opeknel! Park, ktorý sa nachádza na prvom sídlisku už veľmi potreboval úpravu, preto mesto podalo grant do nadácie Ekopolis v rámci programu Zelená oáza. O podporu tu žiadalo vyše tristo projektov, a mesto Komárno so svojím projektom sa dostalo do...


2010-05-28


[1]      «      103    |    104    |    105    |    106    |    107    |    108    |    109    |    110    |    111    |    112    |    113    |    114    |    115    |    116    |    117    |    118    |    119      »      [119]