MESTO

TURIZMUSŠkolské kuchyne v Komárne budú úplne obnovené

Za takmer jeden milión eur obnovujú 5 školských kuchýň v Komárne a vybudovaná bola jedna úplne nová kuchyňa, čím sa 30 až 40 rokov zanedbané stavy dávajú do poriadku. Denne tam pripravujú 3 500 obedov pre školákov,...


2019-09-05

Mestské inštitúcie získali dotácie z eurofondu

Mestské kultúrne stredisko a Zariadenie pre seniorov na Špitálskej ulici uspeli so svojimi žiadosťami o finančný príspevok na podporu zlepšenia energetickej účinnosti svojich budov.


Mestské kultúrne stredisko vo svojej žiadosti predloženej na Enviromentálny...


2019-09-03

Rozlúčka s letom na Mŕtvom ramene Váhu

Po minuloročnom úspešnom podujatí 29. augusta OOCR Podunajsko znova organizuje Rozlúčku s letom. Udalosť sa koná na Mŕtvom ramene Váhu, ktoré je jedno z najobľúbenejších miest pre obyvateľov Komárna. Súčasťou programu sú remeselnícke trhy a programy...


2019-08-26

Slávnostne otvorili požičovňu člnov a bicyklov

Požičovňa člnov pri Mŕtvom ramene Váhu bola 21.augusta slávnostne otvorená.

K dispozícii sú nielen lode a vodné bicykle, ale aj požičovňa bicyklov. Plánujú aj nákup iných plávajúcich zariadení, ako sú stojace surfy známe ako...


2019-08-22

Recyklácia nápojových kartónov

Nápojové kartóny, napríklad obaly z mlieka či džúsu, sú kompozitným obalovým materiálom. To znamená, že nie sú vyrobené z jedného materiálu. Najčastejšie sú tvorené zo 75 % papiera, 20 % plastu (polyetylén – PET) a z 5 %...


2019-08-13

Remeselnícke trhy a rodinný deň v Pevnosti

OOCR Podunajsko organizuje v sobotu 27. júla remeselné trhy a rodinný deň s bohatými  sprievodnými programami v Starej Pevnosti v Komárne. Cieľom tohto podujatia je oboznámenie sa s miestnymi a okolitými remeselníkmi z blízkeho okolia v kruhu miestnych obyvateľov či...


2019-07-26

Oznámenie

Správa z monitorovania kalamitného stavu komárov v meste Komárno a okolí TU

 

Stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so...


2019-07-11

Vážení občania

Nitriansky samosprávny kraj v rámci doplnenia Koncepcie rozvoja sociálnych služieb chce získať čo najviac podnetov od obyvateľov žijúcich na jeho území. Preto pripravili elektronický dotazník, ktorý je zameraný na prieskum potrieb a spokojnosti v oblasti poskytovania...


2019-07-09

Obnovený oddychový park Ráczkert bol odovzdaný

Vo štvrtok 4. júla bol oficiálne odovzdaný oddychový park v blízkosti Vodárenskej veže. Niektoré prvky financovali sponzori, ale väčšina z nich bola zakúpená z rozpočtu mesta.
V rámci úspešnej verejnej súťaže získalo mesto...


2019-07-04

Diskutovali o semafore na Alžbetinom moste

V mnohých prípadoch bol semafor problémom na konci Alžbetinho mostu v susednom Komárome, čo často viedlo k preťaženiu a dlhým radom vozidiel. V záujme riešenia tejto problematiky primátor Komárna Béla Keszegh inicioval stretnutie s príslušnými orgánmi...


2019-07-04


[1]      «      5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21      »      [119]