MESTO

TURIZMUSUznanie pre úspešných kajakárov Komárna

Najvyšší predstavitelia mesta prijali kajakárov, ktorí sa vrátili z majstrovstiev sveta. Počas stretnutia porozprávali svoje zážitky a vedenie mesta ocenilo ich úspech slovne aj finančne.

Po úspechoch na majstrovstvách Európy...

2017-09-08

Výstava „Bohorodička” predĺžená do 6. októbra!

Milí návštevníci,
 
S radosťou Vám oznamujeme, že výstavu s názvom "Bohorodička" môžete navštíviť až do 6. októbra 2017.
 Putovná výstava z Budapešti nám ponúka...

2017-09-08

Odborné fórum k obchvatu Komárna

 Výstavba plánovaného obchvatu mesta Komárno vyvolal medzi obyvateľmi množstvo diskusií a niekoľko petícií. Väčšina súhlasí s tým, že mesto obchvat potrebuje, jeho trasovanie však vytvára množstvo rozdielnych názorov. Vedenie...


2017-09-06

Uzávierka cesty z dôvodu Festivalu Híd

Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie
 
Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie: Lehárova ul.  v termíne od dňa 25. augusta 2017 do dňa 26. augusta 2017 z dôvodu usporiadania podujatia...

2017-08-25

Pozvánka na verejné odborné fórum

POZVÁNKA na odborné fórum v súvislosti s výstavbou plánovaného obchvatu v Komárne

Mesto Komárno dňa 4. septembra 2017 organizuje verejné odborné fórum v súvislosti s vybudovaním obchvatu mesta nadväzujúceho...

2017-08-25

Čiastočná uzávierka Ulice biskupa Királya

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 28.8.2017 pred obnovou miestnej komunikácie na  ul. Biskupa Királya (úsek od ul. Záhradnícka – ul. Špitálska) pokračujú práce výmeny verejného plynovodu a prípojok. Práce zabezpečuje...


2017-08-24

Zmodernizujú zvukovú a svetelnú techniku MsKS

V nasledujúcich týždňoch sa konečne pohnú ľady aj v MsKS. Bude vymenená javisková opona a zmodernizované pomerne zastarané zvukové a svetelné vybavenie kultúrneho domu.Vďaka úspešnému uchádzaniu sa o grant budú v budove vymenené aj...


2017-08-22

Zmena úradných hodín 04.08.2017

Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu primátora Mestského úradu Komárno sa mení nasledovne:...


2017-08-04

Zmena úradných hodín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Ďalej


2017-07-28

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

z príležitosti 940. výročia jeho nástupu na trón a 825. výročia vyhlásenia za svätého
Komárno, 29. júla 2017 (sobota)
16.30 Nová pevnosť, Pracháreň –...

2017-07-26


[1]      «      6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22      »      [102]