MESTO

TURIZMUSČiastočná uzávierka Ulice biskupa Királya

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 28.8.2017 pred obnovou miestnej komunikácie na  ul. Biskupa Királya (úsek od ul. Záhradnícka – ul. Špitálska) pokračujú práce výmeny verejného plynovodu a prípojok. Práce zabezpečuje...


2017-08-24

Zmodernizujú zvukovú a svetelnú techniku MsKS

V nasledujúcich týždňoch sa konečne pohnú ľady aj v MsKS. Bude vymenená javisková opona a zmodernizované pomerne zastarané zvukové a svetelné vybavenie kultúrneho domu.Vďaka úspešnému uchádzaniu sa o grant budú v budove vymenené aj...


2017-08-22

Zmena úradných hodín 04.08.2017

Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu primátora Mestského úradu Komárno sa mení nasledovne:...


2017-08-04

Zmena úradných hodín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Ďalej


2017-07-28

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

z príležitosti 940. výročia jeho nástupu na trón a 825. výročia vyhlásenia za svätého
Komárno, 29. júla 2017 (sobota)
16.30 Nová pevnosť, Pracháreň –...

2017-07-26

Oprava ciest okolo Stefánikovho námestia

Vážení  občania, mesto Komárno Vás s úctou informuje, že pred obnovou miestnych komunikácií podľa harmonogramu prác SPP-distribúcia a,s, od 31.7.2017 sa začínajú  práce výmeny verejného plynovodu a prípojok na miestnych...

2017-07-17

Kvôli oprave bude odstávka vody v časti Letecké pole

V utorok, 11. júla od 9-tej hodiny bude na niekoľko hodín odstavený prívod pitnej vody v mestskej časti Letecké pole kvôli opravným prácam na vodovodnom potrubí v úseku medzi ulicami Kacza a Poľovnícka, kde bol zaznamenaný únik vody - informoval mestský...


2017-07-11

Orez konárov na Eötvösovej ulici

Informujeme ctených občanov, že v súvislosti s obnovou miestnej komunikácie Eötvösova ul., ktorá sa začína 17.7.2017 bude pred zahájením obnovy potrebné vykonať orez konárov stromov na obidvoch stranách ulice.
Preto prosíme vodičov motorových...


2017-07-10

Vyplňte dotazník o MHD!

Koncom roka sa rozhodne, aká firma a za akých podmienok bude prevádzkovať mestskú hromadnú dopravu v Komárne po dobu ďalších 10 rokov. Mestský úrad sa bude snažiť podmienky stanoviť na základe dopytu a preferencií občanov mesta, preto Vás prosíme o...


2017-07-07

Uzávierky ciest počas obnovných prác

Informujeme ctených občanov, že podľa harmonogramu prác zhotoviteľa od 10.7.2017 majú pokračovať práce na obnove miestnych komunikácií na ul. Lehárova, od 17.7.2017 a na ul. Eötvösa (úsek od Dunajského nábrežia po ulicu Špitálsku).  Práce...

2017-07-06


[1]      «      12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28      »      [108]