MESTO

TURIZMUSSieť pre úspešnosť sociálnych podnikov – medzinárod

Cieľom hlavného partnera projektu, mesta Gyula bolo upozorniť na význam, pôsobenie, možnosti sociálnych podnikov na európskej úrovni. Je dôležité, aby sa zástupcovia existujúcich podnikov oboznámili so zahraničnými modelmi, skúsenosťami, aby mali možnosť...

2018-06-13

Vyčistime spoločne breh Dunaja!

Medzinárodný deň Dunaja sa uskutoční aj tento rok, ktorého úlohou je upozorniť na dôležitosť tohto veľtoku. Súčasťou podujatí je aj snaha o vyčistenie jeho brehu za pomoci dobrovoľníkov pod záštitou ministra životného prostredia SR, Lászlóa...

2018-06-12

Začali sa opravné práce na sklápacom moste

Slovenská správa ciest 1. júna začala práce na obnove vozovky takmer 50 ročného sklápacieho mosta v Komárne. Prvé dni boli zaznamenané veľké zápchy na Alžbetinom ostrove, kadiaľ vedie obchádzková trasa. Realizátor stavby sa podľa...


2018-06-05

Interaktívny tematický park v Komárne

V rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko získali mestá Komárno, Nové Zámky, Hurbanovo, Kolárovo, Šaľa a obec Svodín na Slovensku a mestá Komárom, Tata, Oroszlány a Kisbér na...


2018-05-31

Oznámenie o uzávierke miestnych komunikácií

Mesto Komárno oznamuje, že z dôvodu uskutočnenia podujatia „IV.Komarátsky festival detí“ bude úplne uzatvorená Hradná ulica a Vnútorná okružná v úseku od detského parku po parkovisko na Vnútornej okružnej ulici dňa 27.05.2018 od 800 hod.  do...


2018-05-24

Oznámenie

Oznamujeme ctenej verejnosti, že dňa 01.06.2018 (piatok) bude Mestský úrad v Komárne z technických príčin zatvorený, služby úradu bude poskytovať v obmedzenom rozsahu (pokladňa, podateľňa a overovanie od 8:00 do 12:00) kancelária prvého kontaktu na adrese Námestie gen. Klapku...


2018-05-24

41. zasadnutie MZ - pokračovanie

Pokračovanie 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 16. mája 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-05-22

41. zasadnutie MZ

41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 10. mája 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-05-22

Slávnostné odovzdanie detského ihriska

Prebehlo oficiálne odovzdanie obnoveného detského parku pri Dôstojníckom pavilóne v hodnote 40 tisíc eur, ktorého väčšiu časť financovali pán Őszi József  a pani Őszi Eszter. Aj touto cestom im ďakujeme na veľkorysú podporu.

Ďalej


2018-05-18

Krok za krokom - filmová premiéra v Komárne

Srdečne Vas pozývame do Komárna na premiéru nového filmu "Krok za krokom", 
filmové poznámky z Komárna
1998-2018
http://www.ava-scheiner.ch/index.php?area=doc&page=schrittFuerSchritt&lang=sk

Premiéra:
Sobota, 9. júna 2018, o...


2018-05-18


[1]      «      14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30      »      [119]