MESTO

TURIZMUSOdborné fórum k obchvatu Komárna

 Výstavba plánovaného obchvatu mesta Komárno vyvolal medzi obyvateľmi množstvo diskusií a niekoľko petícií. Väčšina súhlasí s tým, že mesto obchvat potrebuje, jeho trasovanie však vytvára množstvo rozdielnych názorov. Vedenie...


2017-09-06

Uzávierka cesty z dôvodu Festivalu Híd

Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie
 
Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie: Lehárova ul.  v termíne od dňa 25. augusta 2017 do dňa 26. augusta 2017 z dôvodu usporiadania podujatia...

2017-08-25

Pozvánka na verejné odborné fórum

POZVÁNKA na odborné fórum v súvislosti s výstavbou plánovaného obchvatu v Komárne

Mesto Komárno dňa 4. septembra 2017 organizuje verejné odborné fórum v súvislosti s vybudovaním obchvatu mesta nadväzujúceho...

2017-08-25

Čiastočná uzávierka Ulice biskupa Királya

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 28.8.2017 pred obnovou miestnej komunikácie na  ul. Biskupa Királya (úsek od ul. Záhradnícka – ul. Špitálska) pokračujú práce výmeny verejného plynovodu a prípojok. Práce zabezpečuje...


2017-08-24

Zmodernizujú zvukovú a svetelnú techniku MsKS

V nasledujúcich týždňoch sa konečne pohnú ľady aj v MsKS. Bude vymenená javisková opona a zmodernizované pomerne zastarané zvukové a svetelné vybavenie kultúrneho domu.Vďaka úspešnému uchádzaniu sa o grant budú v budove vymenené aj...


2017-08-22

Zmena úradných hodín 04.08.2017

Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu primátora Mestského úradu Komárno sa mení nasledovne:...


2017-08-04

Zmena úradných hodín

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.

Ďalej


2017-07-28

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

Slávnostná spomienka na kráľa sv. Ladislava

z príležitosti 940. výročia jeho nástupu na trón a 825. výročia vyhlásenia za svätého
Komárno, 29. júla 2017 (sobota)
16.30 Nová pevnosť, Pracháreň –...

2017-07-26

Oprava ciest okolo Stefánikovho námestia

Vážení  občania, mesto Komárno Vás s úctou informuje, že pred obnovou miestnych komunikácií podľa harmonogramu prác SPP-distribúcia a,s, od 31.7.2017 sa začínajú  práce výmeny verejného plynovodu a prípojok na miestnych...

2017-07-17

Kvôli oprave bude odstávka vody v časti Letecké pole

V utorok, 11. júla od 9-tej hodiny bude na niekoľko hodín odstavený prívod pitnej vody v mestskej časti Letecké pole kvôli opravným prácam na vodovodnom potrubí v úseku medzi ulicami Kacza a Poľovnícka, kde bol zaznamenaný únik vody - informoval mestský...


2017-07-11


[1]      «      17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30    |    31    |    32    |    33      »      [113]