MESTO

TURIZMUSVýzva na podávanie žiadostí - kultúra 2018

Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 13/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť musíte podávať svoje žiadosti o...


2017-11-15

Možnosť zamestnania v mestskej polícii

Mestská polícia v Komárne vyhlasuje výberové konanie na obsadenie štyroch uvoľnených miest príslušníka mestskej polície. Podrobné inštrukcie ohľadne prihlásenia sa a podmienok prijatia nájdete v priloženom dokumente (zväčšenie...


2017-11-08

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ – ŠPORT 2018

Odbor školstva, kultúry a športu MsÚ v Komárne týmto oznamuje, že v zmysle VZN Mesta Komárno č. 2/2012 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno na telesnú kultúru a šport v znení VZN č. 15/2012 môžete...


2017-11-07

Oznámenie

Vážení občania!

Mesto Komárno vás informuje, že od 6.11.2017 budú pokračovať práce na obnove verejného vodovodu na Ulici Jókaiho. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky miestnej komunikácie do 10.11.2017. Neskôr treba počítať už s...


2017-11-03

Oznámenie

Vážení občania,

mesto Komárno si Vás touto cestou dovoľuje informovať, že od 3. novembra 2017 zhotoviteľ stavby vykonáva obnovu vodorovných dopravných značení na Ul. Budovateľskej a Biskupa Királya (úsek od Cintorínskeho radu po Špitálsku...


2017-11-02

Bude obnovený veľký bazén v plavárni

Počas jesene bude obnovený veľký plavecký bazén v mestskej plavárni a na 7. sídlisku. Od decembra ho opäť môžu využívať tak plavci, ako aj vodný pólisti. Rekonštrukciu bazéna hradilo mesto Komárno z vlastného rozpočtu v hodnote 150 tisíc...


2017-10-31

Premiéri predstavili nový most cez Dunaj

Premiéri Maďarska a Slovenska 17. októbra pri Monoštorskej pevnosti na južnom brehu rieky v rámci otváracieho ceremoniálu projektu spoločne predstavili nový most cez Dunaj, ktorý sa už začal stavať. Hlavy vlád oboch štátov pozvaným odborníkom, verejnosti a...


2017-10-25

35. zasadnutie MZ - 2. pokračovanie

Druhé pokračovanie 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 12. októbra 2017.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2017-10-18

TRIEĎME ODPAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
od 06. novembra 2017 - do 10. novembra 2017
od 04. decembra 2017 - do 08....


2017-10-17

Oznámenie

Vážení občania! Mesto Komárno vás informuje, že od 13.10. 2017 majú pokračovať práce obnov miestnych komunikácií na Ul. smrečinovej, následne na Ul. jázminovej a Ul. včelárskej v Novej Stráži. Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávierky...


2017-10-13


[1]      «      21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29    |    30    |    31    |    32    |    33    |    34    |    35    |    36    |    37      »      [119]