MESTO

TURIZMUSMimoriadna podpora pre obyvateľov v nepriaznivej situácii

Mesto poskytne finančnú pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii pre koronavírus. Primátor mesta, Béla Keszegh, v rámci svojej kompetencie vyčlenil na tento účel určité finančné prostriedky. Mesto sa pokúsi pomôcť v takých...


2020-04-21

Zmeny pri platení miestnych daní

Vyrubenie daní a poplatkov pribiehalo v uplynulých rokoch v apríli. Vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom, mestský úrad značne posunul splatnosť týchto poplatkov na koniec septembra.  Takto majú obyvatelia Komárna ( takmer 150-dňová splatnosť) ...


2020-04-21

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:

- 10. apríla 2020 (na Veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- taktiež triedený zber jednotlivých zložiek...


2020-04-08

Zápis detí do prvého ročníka

Oznámenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v meste Komárno 

Mesto Komárno oznamuje Váženým rodičom, že zápis do 1. ročníka ZŠ na školský...


2020-04-02

Informácia pre občanov - pomoc pri nakupovaní

Vzhľadom na vyhlásený mimoriadny stav na území Slovenskej republiky, Mesto Komárno žiada obyvateľov, ak potrebujú pomoc pri nakupovaní  resp.  pokiaľ majú vedomosť o starých, chorých alebo osamelých spoluobčanov, ktorí potrebujú pomoc pri...


2020-03-16

Školské zariadenia mesta sú zatvorené

Od 13. marca (piatok) do 29. marca budú v Komárne zatvorené všetky školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (materské školy, základné školy, školské jedálne, centrum voľného času a základná umelecká...


2020-03-13

Mestský úrad pracuje od 16. marca v obmedzenom režime

Mesto Komárno na základe dnešného (13.3.2020) rozhodnutia Krízového štábu mesta Komárno a vyhlásenej mimoriadnej situácie prijíma v súvislosti s fungovaním Mestského úradu Komárno a poskytovania služieb občanom nasledovné...

2020-03-13

Ošetrovné (OČR) v súvislosti s koronavírusom

Rodičia, ktorí ostatnú doma so svojimi deťmi (nie staršími ako 10 rokov) počas uzatvorenia školských zariadení z dôvodu koronavírusu, majú nárok na ošetrovné od Sociálnej poisťovne.
V záujme obmedzenia osobného kontaktu u pediatrov a...


2020-03-13

Oznámenie

Oznamujeme občanom, že registráciu pobytu cudzích štátnych príslušníkov vykonáva:
 

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nové Zámky
sídlo: Bitúnkova 8, Nové Zámky...


2020-03-13

Opatrenia v súvislosti s koronavírusom

V súvislosti s výskytom koronavírusu na území Slovenskej republiky Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky od 10. marca 2020 prostredníctvom hlavného hygienika SR oficiálne zakázal organizovanie športových,...


2020-03-12


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [119]