MESTO

TURIZMUSAnketa Vyhovuje Vám súčasná konštrukcia webovej strán

Návštevníkom stránky sme položili otázku: „Vyhovuje Vám súčasná konštrukcia webovej stránky mesta?“
Výsledok hlasovania:
Áno.                         ...

2011-07-12

Obstarávanie pre ZŠ ul. Práce ukončené

Dňa 21.6.2011 sa uskutočnila elektronická aukcia ako záver verejného obstarávania s predmetom zákazky Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ Práce Komárno, časť interiérové vybavenie.

Ďalej


2011-06-22

Mesto opäť ušetrilo na elektronickej aukcii

Dňa 20.6.2011 sa uskutočnila elektronická aukcia ako záver verejného obstarávania s predmetom zákazky Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ Práce Komárno, stavebná časť.

Do súťaže sa...


2011-06-20

Prvá elektronická aukcia bola úspešná

Dňa 17.6.2011 sa uskutočnila elektronická aukcia ako záver verejného obstarávania s predmetom zákazky Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ Práce Komárno, časť výpočtová technika.

Do...


2011-06-20

Elektronická aukcia prvý krát

Dňa 17.06.2011 v piatok v čase od 10.00 hod. bude prebiehať prvá verejná súťaž, ktorá končí elektronickou aukciou.

Jedná sa o súťaž s predmetom zákazky Rekonštrukcia a modernizácia budovy ZŠ Práce...


2011-06-16

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Mesto Komárno v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone...


2011-06-06

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Mesto Komárno v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce...


2011-06-01

Program 48. Jókaiho dní


2011-06-01

Výsledky 10. zasadnutia MZ - Viator s.r.o.

Na 10. riadnom zasadaním mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 30.05.2011 bol poslancami prejednaný mimoriadne vážny problém, ktorý súvisí s firmou Viator s.r.o. Jedná sa o firmu, ktorej 100%-ným vlastníkom je mesto Komárno a spravuje hotel Panorámu,...


2011-05-31

Tlačovka primátora k 9. zasadaniu MZ

 Nakoľko vedenie mesta na čele s primátorom považuje za potrebné objektívne informovať obyvateľov mesta Komárno aj o dianí na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, uverejňujeme nasledujúci článok, ktorý vznikol na základe tlačovej besedy primátora so...


2011-05-31


[1]      «      83    |    84    |    85    |    86    |    87    |    88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99      »      [107]