MESTO

TURIZMUSVerejné obstarávania na webovej stránke mesta

Aby boli zainteresovaný včas informovaný, budeme zverejňovať verejné obstarávania aj na webových stránkach mesta. Z tohoto dôvodu bolo v položke MESTO vytvorené tlačítko VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Tu budeme zverejňovať informácie ohľadom práve...


2011-05-26

Vyhlásenie výberového konania

Mesto Komárno, Námestie generála Klapku č.1, 945 01 Komárno
Mesto Komárno ako zriaďovateľ v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie...


2011-05-26

Návrh zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno

Oznámenie: Mesto Komárno ako obstarávateľ “Zmien a doplnkov územného plánu mesta Komárno č. 7/2011“ oznamuje dotknutým fyzickým a právnickým osobám v zmysle ods.1 § 22 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a...


2011-05-26

Ocenenie PRO URBE a cena primátora

26. apríla 2011 boli odovzdané Ceny PRO URBE a Ceny primátora pre výnimočné osobnosti, ktoré sa veľkou mierou pričinili o zveľaďovanie dobrého mena nášho mesta.


2011-05-12

Týždeň Modrého gombíka 2011

Od pondelka 16. mája do nedele 22. mája 2011 sa koná 7. ročník verejnej zbierky Týždeň Modrého gombíka 2011. Ide o pravidelnú celonárodnú zbierku v uliciach slovenských miest na pomoc najzraniteľnejším deťom v rozvojových...


2011-05-10

Com-Média - výberové konanie

MESTO KOMÁRNO ako zakladateľ a jediný spoločník vyhlasuje výberové konanie na funkciu konateľa / štatutárneho orgánu spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o
 
Kvalifikačné predpoklady, kritériá a požiadavky na vykonávanie funkcie :
a/...


2011-05-05

Sťahovanie - Komárno, Sentendreja - výstava

MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárno prevzal záštitu nad výstavou srbského akademického maliara a grafika Veljka Mihajlovića, ktorá bude otvorená dňa 6. mája 2011 o 17.00 hod. v Gelérii Limes za prítomnosti veľvyslanca Srbskej republiky....


2011-05-05

TRIEDIME ODPAD!

Vážení občania, Mesto Komárno Vám oznamuje, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:
 
od  23. mája do 27. májaĎalej


2011-05-04

Súťaž mladých záchranárov

Útvar obrany a ochrany Mestského úradu Komárno v spolupráci so Štábom krízového riadenia CO Obvodného úradu Komárno organizuje každoročne súťaž „mladý záchranár“. Tejto súťaže...


2011-05-03

MS v hokeji sa premietajú v amfiteátri

Mesto Komárno dáva na vedomie, že od pondelka 2. mája 2011 sa večerné stretnutia MS v hokeji budú premietať v amfiteátri Dôstojníckeho pavilónu. Vstup zdrama, o náladu sa účastníci starajú...


2011-05-02


[1]      «      84    |    85    |    86    |    87    |    88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100      »      [107]