MESTO

TURIZMUS20. Komárňanské dni v plnom prúde

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.komarnanskedni.sk. Na tejto stránke sa nachádzajú aj fotografie z jednotlivých podujatí pod tlačítkom Fotogaléria.

Uverejnené fotky sú chránené autorským právom. Ich...


2011-04-29

Prezident SR na pracovnom výjazde v Komárne

Prezident SR Ivan Gašparovič navštívil mesto Komárno. V južnoslovenskom okresnom meste ho privítal primátor Anton Marek spolu s ďalšími predstaviteľmi samosprávy. Tí ho informovali o situácii meste a v regióne s vysokou nezamestnanosťou. Podľa primátora...


2011-04-28

Otvorenie 20. Komárňanských dní

Dňa 26. apríla 2011. o 17.30 hodine na Námestí generála Klapku za účasti primátorov miest Komárna a Komáromu boli slávnostne otvorené XX. Komárňanské dni. Naše mesto pripravuje mnoho kultúrnych...


2011-04-27

Slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáro

Dňa 26. apríla 2011. v rámci XX. Komárňanských dní sa uskutočnilo spoločné slávnostné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu za účasti členov zastupiteľstiev oboch miest, na ktoré dostali pozvanie aj všetci nositelia cien PRO URBE resp....


2011-04-27

Primátor ocenil osobnosti mesta Komárno

Na otvorení XX. Komárňanských dní v rámci spoločného slávnostného zasadnutia zastupiteľstiev miest Komárna a Komáromu boli odovzdané aj Ceny PRO URBE a Ceny primátora pre výnimočné osobnosti, ktoré sa...


2011-04-27

Nevšedný športový turnaj

16. apríla v sobotu bude o 10. hodine v športovej hale v Komárome zahájený futbalový turnaj, ktorý usporiada samospráva mesta Komárom (Maďarsko). Turnaja sa zúčastnia 4 mužstvá: výber...

2011-04-15

15. apríl - deň narcisov, deň boja proti rakovine

Dnes si na celom Slovensku už 15. krát pripomíname Deň boja s rakovinou, alebo inak Deň narcisov. V každom meste môžete stretnúť dobrovoľníkov, ktorí vykonávajú verejnú finančnú zbierku a rozdávajú žlté narcisy. Prispejte aj...

2011-04-15

Do Komárna zavítal veľvyslanec Srbskej republiky

Naše mesto navštívila 12.04.2011 pri príležitosti 500. výročia založenia Prvej srbskej pravoslávnej cirkevnej obce v Komárne delegácia vedená veľvyslancom Srbskej republiky Danko PROKIĆ. Pán veľvyslanec navštívil naše mesto nie...

2011-04-14

20. Komárňanské dni

Vážení občania!

Celé mesto Komárno ale aj širšie okolie každoročne očakáva koniec apríla. V tomto čase sa uskutočňujú Komárňanské dni. Tie tohtoročné sú o to významnejšie, že sú jubilejné 20....

2011-04-08

Vyhodnotenie ankety Poznáte svojho poslanca?

Anketa, v ktorej ste mali možnosť hlasovať sa pýtala: Poznáte svojho poslanca?
Jej výsledky sú nasledovné:
Hlasovania sa zúčastnilo v priebehu 1 mesiaca celkom 528 respondentov. Ich odpovede:

1. Nepoznám a ani ho nechcem...

2011-04-06


[1]      «      85    |    86    |    87    |    88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101      »      [107]