MESTO

TURIZMUSTlačová beseda v lodeniciach

28. februára 2012 sa v Slovenských lodeniciach ohľadne aktuálnej situácie vo firme a možnosti pomoci lodeniciam informovali vedúci predstavitelia odborovej organizácie Kovo. Na rokovaní za zatvorenými dverami za mesto Komárno participovali primátor mesta Anton...

2012-02-28

Úprava stránkových hodín na ODI v Komárne

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Komárne s potešením oznamuje občanom, že dňom 1.februára 2012 dôjde k rozšíreniu stránkových hodín na evidencii vozidiel Okresného dopravného inšpektorátu v Komárne a to nasledovne:
Ďalej


2012-02-27

Výzva OR PZ v Komárne

Vážení spoluobčania,
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne sa touto cestou obracia na širokú verejnosť s cieľom oboznámiť hlavne nemotorových účastníkov cestnej premávky o hlavných zásadách a povinnostiach, ktoré by im...


2012-02-27

Tlačová beseda k situácii v lodeniciach

Po nedávnom nahlásení masívneho prepúšťania v rámci firmy Nokia vyrábajúcej mobilné telefóny, sídliacej v priemyselnom parku v susednom Komárome, ktorá prepustí 2300 zamestnancov, čo spolu počtom plánovaných prepustených vo...


2012-02-24

Workshop o využití pevnosti - POZVÁNKA

Mesto Komárno, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, a Podunajské múzeum v Komárne si Vás dovoľujú pozvať na WORKSHOP K AKČNÉMU PLÁNU VYUŽITIA PRIESTOROV KOMÁRŇASKEJ PEVNOSTI, ktorý sa uskutoční dňa 28....


2012-02-22

Budujeme partnerstvá

Mesto Komárno získalo v rámci cezhraničnej spolupráce Maďarsko-Slovenská republika 2007-2013 finančný príspevok z fondov Európskej únie v hodnote 99 600 eur na projekt s názvom Zosúladenie územnoplánovacích...


2012-02-21

18. schôdza zastupiteľstva - zmena rozpočtu

Na realizáciu projektu Obnova ZŠ na Ul. Práce bude mesto musieť čerpať prekleňovací úver z dôvodu, že realizácia je podmienená predfinancovaním rekonštrukcie zo strany mesta v plnej výške, táto suma však bude následne refundovaná....


2012-02-21

Tlačová beseda pred 18. zasadnutím MZ

Vedenie mesta zvolalo na 15. februára tlačovú besedu ohľadne tém a očakávaných dôležitých rozhodnutí v poradí 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Podrobný program si môžete pozrieť, ak kliknete Ďalej


2012-02-18

Veľvyslankyňa Holandska v Komárne

Veľvyslankyňa Holandského králľovstva na Slovensku, pani Daphné Bergsma 14. februára navštívila Komárno. Ako súkromná osoba, spolu so svojim manželom už bola v našom meste, ale oficiálne Komárno...


2012-02-15

Návšteva Lászlóa Tőkésa v Komárne

Predseda Národnej rady sedmohradských maďarov a bývalý podpredseda Európskeho parlamentu 10. februára na podnet občianskeho združenia Za lepšie Komárno navštívil naše mesto.Ďalej


2012-02-13


[1]      «      88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103    |    104      »      [119]