MESTO

TURIZMUSŽiadosti o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a z

Mestský úrad do stanoveného termínu zaevidoval 93 žiadostí o o poskytnutie finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť. Nasledovná tabuľka bola pripravená na základe údajov v žiadostiach, obsahuje základné...


2012-02-08

Zimná údržba mestských komunikácií

Komunálny odbor Mestského úradu v Komárne má situáciu na mestských komunikáciách napriek nezvyčajne krutým mrazom pod kontrolou. Sneh, nakoľko ho v Komárne nenapadlo veľa, nerobí problémy, naviac, je ho zatiaľ tak málo, že použitie...


2012-02-07

Starostlivosť o bezdomovcov počas mrazov

Sociálny odbor Mestského úradu v Komárne urobil v súvislosti so starostlivosťou o bezdomovcov počas krutých mrazov potrebné opatrenia, aby sa zamedzilo ich podchladeniu, či stratám na životoch. Podľa vyjadrenia Viliama Siligu odborníka mesta z Útvaru ochrany a obrany...


2012-02-07

Predstavili nový vlak REGIOJET

Na bratilavskej železničnej stanici predstavili nový, moderný vlak Talent, patriaci do flotily REGIOJET prevádzkovanej českou firmou Student Agency, ktorá bude od 4. marca premávať na trase Bratislava - Dunajská Streda - Komárno. Novinári a pozvaní hostia sa na tlačovej besede dozvedeli,...


2012-02-02

17. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Na prvom, v poradí 17. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne sa poslanci zaoberali dvomi nosnými témami, a to parametrami 6 verejných súťaží na zabezpečenie zákonom stanovených, povinných úkonov mesta ohľadne odvozu a uskladnenia komunálneho...


2012-01-27

Vyhodnotenie našej ankety

Vyhodnotenie ankety "Sú články na webovej stránke mesta podľa Vás objektívne?":

Anketa trvala približne 6 mesiacov, zúčastnilo sa jej 927 respondentov a jej výsledky sú nasledujúce:

- Áno, články sú objektívne - informujú...


2012-01-27

Druhý ročník celoslovenského výberu športovo talentov

Bratislava, 1. januára 2012 - Nadácia TV JOJ a Nadácia Allianz vyhlasujú druhý ročník celoslovenského výberu športovo talentovaných žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. Chceme podporiť mladých športovcov z akejkoľvek obce, či mesta na Slovensku, ktorí...


2012-01-20

Odovzdali lezeckú stenu vo volejbalovej hale

15. januára v komárňanskej volejbalovel hale za účasti početného publika slávnostne odovzdali do užívania lezeckú stenu, ktorú sa Klubu Previs podarilo zrealizovať vdaka pilnej a obetavej práci jej členov, finančným príspevkom neznámych darcov svojich...


2012-01-19

2. ročník Hokejový turnaj o pohár primátora

Druhý ročník hokejového turnaja o putovný pohár primátora mesta Komárno sa uskutočnil 14. januára 2012 na ľadovej ploche mesta Komárno. Turnaja sa zúčastnilo celkom 6 mužstiev. Podobne ako to bolo aj vlani, jednotlivé zápasy sa hrali výborným tempom a...


2012-01-19

Dve školy dostali sponzorský dar

Primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek za prítomnosti Valentína Mészárosa, konateľa firmy Impulz Ligt s.r.o. dnes odovzdal dvom školám v Komárne nové osvetlenie. Sponzorský dar - osvetľovacie telesá firmy Philips získal primátor mesta od darcu Philips...


2012-01-19


[1]      «      89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103    |    104    |    105      »      [119]