MESTO

TURIZMUSPriebežne sa čistia dažďové vpusty

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie priebežne vykonávajú čistenie dažďových vpustov v Komárne. Po prudkých dažďoch, spoločnosť žiada aj o informáciu od obyvateľov, že v ktorých častiach, alebo lokalitách mesta, zaznamenali znova naplavený odpad do vpustov. Spoločnosť...


2018-08-08

Predaj budovy Lehár s pozemkom

Mesto Komárno vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Predaj budovy Lehár s pozemkom"
s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

Ďalej


2018-08-02

Úprava pracovného času MsÚ

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času. Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského úradu...


2018-07-30

Komvak, Comorra servis - tlačovka

Primátor mesta László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman, informovali verejnosť na tlačovej besede dňa 18. júla o výsledkoch správ Due Dilligence – hĺbková kontrola firmy.
Na stretnutí boli poskytnuté...


2018-07-25

TRIEDIME BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom žijúcim v zástavbe rodinných domov, že interval odvozu naplnených vriec biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad v období mesiacov marec až november je minimálne jedenkrát za 14 dní a v období mesiacov december až...


2018-07-25

Informácia pre občanov

Informácia pre občanov k rozhodnutiam Mestského úradu Komárno k dani z nehnuteľnosti, dani za psa i za poplatok za komunálny odpad na rok 2018.

V týchto dňoch poverení zamestnanci MsÚ Komárno ukončujú snahu o osobné doručenie rozhodnutí k dani z...


2018-07-24

V pondelok poobede bude opäť otvorený sklápací most v

V pondelok po 14.00 hodine bude opäť otvorený opravený, vynovený sklápací most pre potreby osobnej dopravy.
Počas poldruha mesačnej úplnej uzávery bola vymenená betónovo-asfaltová vrchná vrstva vozovky. Práce boli vykonané na základe...


2018-07-17

Oznámenie

Mesto Komárno oznamuje, že každý týždeň

v utorok od 7,00 hod. do 8,00 hod. sa vykonáva čistenie vozovky na Dunajskom nábreží v úseku od Hviezdnej ulice po Eötvösovú ul.
 
v utorok od 8,00 hod. do 9,00 hod. sa...

2018-07-13

Niekoľko nových opatrení pre bezproblémový chod úradu

Doručovanie výmerov ohľadne miestnych daní a poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu je v plnom prúde. Tento rok sa doručovanie začalo o niečo neskôr, ako po predošlé roky v dôsledku prechodu úradu na nový informačný systém prostredníctvom...


2018-07-11

Realizácia investícií za štvrť milióna eur

Zastupiteľstvo rozhodlo o finančnom balíčku vo výške 249 tisíc eur určenom na rozvoj, ktorého cieľom je v prvom rade zlepšenie životných podmienok v meste. Realizácia sa v najbližších mesiacoch dotkne viacerých oblastí. "Najväčšia časť  -...


2018-07-09


[1]      «      13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29      »      [119]