MESTO

TURIZMUSObnova školských kuchýň v Komárne začala

Ako v prvej zo šiestich  základných škôl v Komárne začali práce na obnove školskej kuchyne v ZŠ na Rozmarínovej ulici. V tejto škole bude v podstate vybudovaná a novozariadená kuchyňa v jestvujúcich priestoroch. Z dôvodu predpokladaného...


2019-06-03

Uskutočnil sa zápis detí do materských škôl

Zápisy do komárňanských materských škôl sa začali 2. mája. Do 30. júna vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy. Týka sa to detí vekovej kategórie od 3 do 6 rokov. V...


2019-05-21

Pokračuje oprava chodníkov

Aj v tomto roku je naplánované pokračovanie ucelenej opravy chodníkov v našom meste. Opravy boli začaté ešte v roku 2016 a pokračovali aj v ďalších rokoch. Mesto tento rok zo schváleného rozpočtu v hodnote 150 000 eur realizuje ďalšie opravy chodníkov v...


2019-05-17

Upozornenie na úhradu daňových nedoplatkov

V nasledujúcich dňoch sa doručia do domácností výzvy na zaplatenie daní a poplatkov.
Mestský úrad v Komárne upozorňuje daňovníkov, aby pozorne čítali všetky informácie uvedené v doručených rozhodnutiach. Dôsledné prečítanie...


2019-05-16

Komárno opäť získalo dotáciu

Komárno opäť získalo dotáciu v hodnote takmer pol milióna eur

Opatrovateľskú službu v Komárne podporí dotácia. Nenávratný finančný príspevok vo výške 498 750 eur získalo mesto cez operačný program...


2019-05-16

Bezplatný vysokorýchlostný internet v Komárne

Mesto Komárno sa úspešne zúčastnilo projektu, vďaka ktorému bude lepší prístup k bezplatnému internetu v centre mesta a v okolí centrálnej autobusovej stanice. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vyhlásil projekt s...


2019-05-10

Mesto poskytlo špeciálnu podporu

Základným školám v Komárne poskytujú špeciálnu podporu pri triedení odpadu

 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne v tomto roku vyčlenilo z mestského rozpočtu 2000 eur na vytvorenie vhodných podmienok na...


2019-05-06

Za čisté Komárno

Komárno otvára komplexnú enviromentálnu kampaň

 

V piatok 26. apríla sa konala tlačová konferencia v malej miestnosti mestskej radnice za účasti vedenia mesta Komárno a zástupcov spoločností KompAkt a 22MEDIA. Témou tlačovej...


2019-04-29

Primátor ocenil osobnosti mesta

Úvodným akordom aj tohtoročných, v poradí 28. Komárňaských dní bolo už tradičné spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. V rámci slávnostného zasadnutia boli odovzdané ceny Čestný občan, Pro Urbe a Ceny primátora...


2019-04-26

Zápis detí do prvého ročníka

V Komárne sa 11. a 12. apríla 2019 uskutočnil zápis detí do prvej triedy základných škôl. Rodičia si mohli vybrať zo šiestich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno a z jednej cirkevnej inštitúcie. Štyri z...


2019-04-15


[1]      «      7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23      »      [119]