MESTO

TURIZMUSFasáda Dôstojníckeho pavilónu sa rozsvieti v modrom!

2. apríl - Svetový deň autizmu
Organizácia Spojených národov v roku 2007 vyhlásila 2. apríl za Svetový deň autizmu z dôvodu, aby sa autizmus čo najviac dostal do povedomia. Celosvetová kampaň „Rozsvieť sa v modrom!“ sprostredkuje empatiu a toleranciu a vyjadruje...


2019-03-28

Odovzdali obnovenú škôlku Tulipán

V stredu 27. marca sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie Materskej školy Tulipán s vyučovacím jazykom maďarským. Samospráva mesta Komárno pripravila a podala projekt začiatkom mája 2018 a získala dotáciu od maďarského štátu v hodnote 225 tisíc...


2019-03-28

Renovujú školské jedálne v Komárne

Od 1. januára 2019 majú deti v predškolskom veku v materských školách  nárok na dotáciu od štátu v rámci tzv. „obedov zadarmo“. Pre žiakov základných škôl vstúpi uvedený zákon do platnosti od septembra 2019. Ďalej


2019-03-28

My sme EU

V rámci  projektu „My sme EU“ sa dňa 27. februára uskutočnilo podujatie v konferenčnej

sále komárňanskej univerzity. Hlavným cieľom stretnutia bolo, aby sa poukázalo

na výhody vstupu do EU, aby povzbudilo  a zároveň upozornilo obyvateľov na...


2019-03-11

Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 22. marca  - 08. apríla  2019  sa

uskutoční jarné čistenie mesta. Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných

kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných...


2019-03-06

Odovzdali zrekonštruovanú strechu kasárenskej budovy

Dňa 26. februára 2019 za účasti ministerky kultúry SR pani Ľubice

Laššákovej slávnostne odovzdali zrekonštruovanú časť strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne.

 

 

 Ďalej


2019-02-27

Vážení občania

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

Do 31. januára 2019 bola zákonná povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností
pre tých daňovníkov, ktorí v roku 2018
- nadobudli do...


2019-02-25

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva občanov a aj právnické osoby – daňovníkov na uhradenie svojich
nedoplatkov na dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty, dani
za nevýherné hracie prístroje a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné...


2019-02-25

#MYSMEEÚ

Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste

SR v EÚ? Čo vlastne znamená byť občanomčlenského štátu EÚ? Aké výhody, ale

aj záväzky toto členstvo prináša? Aký bude...


2019-02-22

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2019 schválilo 10 tisíc eur na financovanie
projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana
našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v...


2019-02-21


[1]      «      9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25      »      [119]