MESTO

TURIZMUSOdvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas vianočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 24. decembra 2018 (Štedrý deň) podľa bežného harmonogramu,
- 25. decembra 2018 (1. sviatok vianočný) podľa bežného...


2018-12-12

ustanovujúca schôdza nového mestského zastupiteľstva

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 6. decembra 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovaní pléna.

Program a dokumenty zasadnutí nájdete Ďalej


2018-12-07

45. zasadnutie MZ

45. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 15. novembra 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovaní pléna.

Program a dokumenty zasadnutí nájdete Ďalej


2018-12-07

Dotazník

Vážení občania Mesta Komárnomesto Komárno v rámci prípravy dodatku ku Komunitnému...


2018-11-30

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

Mesto Komárno vyzýva svojich občanov, aby do 15. decembra 2018 uhradili svoje nedoplatky na dani z nehnuteľností, na dani za psa a na miestnom poplatku za komunálne odpady, nedoplatky za nájomné za nebytové priestory, za pozemky a za záhrady.

Výzva sa týka aj...


2018-11-28

Rozvoj cezhraničnej verejnej dopravy

Samospráva mesta Komárom predložila na výzvu SKHU/1601/2.2 Programu medzinárodnej spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko vyhlásenú v rámci Prioritnej osi Príroda a kultúra žiadosť o poskytnutie podpory projektu, ktorú riadiaci orgán posúdil ako projekt...


2018-11-27

Na Ondrejskom jarmoku sa predstavia aj zamestnávatelia

Všetky trhové miesta boli obsadené, na jarmok prídu predajcovia zo siedmich krajín, medzi nimi aj hudobníci z Peru a predajca keramiky z Talianska. Záujemcovia sa môžu stretnúť aj s ponukami zamestnávateľov a jarmok bude takpovediac ekologický.

Z jarmoku...

2018-11-16

44. zasadnutie MZ a jeho pokračovanie

44. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 11. októbra 2018 a jeho pokračovanie 18. októbra.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovaní pléna.

Program a dokumenty zasadnutí nájdete Ďalej


2018-10-22

Prezident Andrej Kiska v Komárne

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska oficiálne navštívil Komárno už po druhý krát. Po stretnutí s vysokoškolákmi sa na mestskom úrade stretol s vedením mesta a počas prechádzky centrom mesta sa zastavil aj na jednu chutnú komárňanskú...


2018-10-16

TRIEDIME ODPAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, odpad zo záhrad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

Ďalej

2018-10-08


[1]      «      11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27      »      [119]