MESTO

TURIZMUSRokovali primátori a starostovia regiónu

Vo štvrtok 6. augusta sa konalo Valného zhromaždenie Združenie miesta a obcí okresu Komárno. Popri  aktuálnych otázkach týkajúcich sa verejnej správy dostali osobitný priestor aj témy ako aktuálne výzvy na podávania projektov a podpora na...


2020-08-10

V sobotu otvára požičovňa na Mŕtvom ramene Váhu

Od minuloročného otvorenia boli realizované ďalšie investície do požičovne na Mŕtvom ramene Váhu. Tento rok sa už okrem člnov a  vodných bicyklov dajú požičať aj paddleboardy ( plávacia doska), tandemy a bicykle. Vedľa požičovne otvárajú aj bufet, kde si môžete...


2020-07-09

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že Mesto Komárno pripravuje a spracúva Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS) na roky 2021 – 2025 v spolupráci s ctenou verejnosťou. Keďže cieľom pripravovaného KPSS je zlepšiť kvalitu a rozsah poskytovaných...


2020-07-06

Oznámenie o vykonaní postreku

HARMONOGRAM! Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s podmienkami dezinsekčného zásahu zameraného na zníženie výskytu komárov v meste Komárno, sa pozemný postrek uskutočňuje denne ráno medzi 5.30-7.30 hod. a večer v čase medzi 19.30-21.30 hod. (v závislosti od...


2020-07-06

Pedagóg roka 2019

Mesto Komárno ocenilo najlepších učiteľov minulého roka v neobvyklom čase 29. júna. Ceny odovzdal primátor Béla Keszegh.

 

Ďalej


2020-07-01

Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe

V piatok 12. júna primátor mesta Béla Keszegh slávnostne odovzdal ocenenia - Čestný občan mesta Komárna a Pro Urbe. Na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva sa čestným občanom mesta Komárna stal emeritný biskup Géza Erdélyi a ocenenie Pro Urbe...


2020-06-15

Školské zariadenia mesta otvárajú

Od 1. júna (pondelok) otvárajú školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno (materské školy, základné školy, školské kluby, zariadenia školského stravovania)

 

Rozhodnutie nájdete : Ďalej


2020-05-28

JARNÉ UPRATOVANIE MESTA

Oznamujeme našim občanom, že je tu čas jarných prác a jarného upratovania. Mesto Kománro v mesiacoch máj a jún 2020 zabezpečí bezplatný odvoz biologického (zeleného) odpadu a veľkoobjemného odpadu (starý nábytok,...


2020-05-05

Zmeny vo vybavovaní na matričnom úrade

Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR spôsobilo značný zásah aj do vybavovania životných udalostí občanov SR matričnými úradmi na území SR.

Z uvedeného dôvodu Ministerstvo vnútra ohľadom vydávania úradných...


2020-04-23

Mimoriadna podpora pre obyvateľov v nepriaznivej situácii

Mesto poskytne finančnú pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácii pre koronavírus. Primátor mesta, Béla Keszegh, v rámci svojej kompetencie vyčlenil na tento účel určité finančné prostriedky. Mesto sa pokúsi pomôcť v takých...


2020-04-21


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [119]