MESTSKÝ ÚRADBRIDGESTONE 44. MEDZINÁRODNÝ POULIČNÝ BEH KOMÁRNO - KO

PROPOZÍCIE:
ORGANIZÁTOR: Bežecký spolok Komárom-Európa (KEFE - Komárom)
Patronát nad pretekmi majú: Dr. Attila Molnár – primátor Mesta Komárom /HU/, Ing. László Stubendek - primátor Mesta Komárno...


2018-03-19

Vyhlásenie fotografickej súťaže

Občianske združenie Franza Lehára pri príležitosti Roka Franza Lehára 2018 v Komárne vyhlasuje medzinárodnú fotografickú súťaž s názvom „Lehárove diela na scéne“. Uzávierka prihlášok: 31. augusta 2018Ďalej


2018-03-16

Športovci roka 2017

Športovci ocenení za dosiahnuté výsledky v roku 2017:

Štafeta quadrathlon – juniori
Juniorská štafeta Quadrathlon  v zastúpení Miriama Szászová, Marko Ujváry, Bibiana Grolmusová. Získali na...


2018-03-14

Infomácie pre občana po novom

Informovanie občanov o činnosti mesta, samosprávy či úradu patrí medzi základné povinnosti samosprávy. Zmena informačného systému mesta prináša mnohé vylepšenia týkajúce sa transparentného fungovania mesta Komárno. V článku by sme...


2018-03-13

Jarné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 16. marca  - 09. apríla  2018  sa uskutoční jarné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných...


2018-03-12

39. zasadnutie MZ

39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 1. marca 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-03-05

Obnova komunikácie - výmena plynovodu

Vážení občania!

Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 6.marca.2018 do 7.apríla 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Záhradníckou a Špitálskou ulicou), pred obnovou miestnej komunikácie sa pokračujú práce výmeny NTL...


2018-03-02

38. zasadnutie MZ - pokračovanie

Pokračovanie 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 14. februára 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-02-16

38. zasadnutie MZ

38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 8. februára 2018.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program a dokumenty zasadnutia nájdete Ďalej


2018-02-16

Porucha vodovodu na ul. Hlavná v mestskej časti Kava

Na ul. Hlavná sa zistila porucha na verejnej časti vodovodu. Poruchu naši zamestnanci zamerali zameriavacím prístrojom ENIGMA a zistili presné miesto úniku vody. Porucha bola identifikovaná v rámci preventívneho plánu znižovania strát na verejnom vodovode....


2018-02-15


[1]      «      6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22      »      [108]