MESTO

TURIZMUSPristáť na dvoch brehoch - ukončenie projektu

 Správa k realizácii projektu

„Pristáť na dvoch brehoch...” (HUSK 2008/01/1.7.1)

     K uskutočneniu odbornej série...

2011-03-07

5. zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka

Vážená pani, vážený pán,

pozývam Vás na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne, ktoré sa uskutoční dňa

03. marca 2011 (štvrtok) o 13.00 hod.

vo veľkej zasadačke...


2011-02-28

Prvé stretnutie s ministrom

Vo štvrtok, 24. februára 2011 sa primátor mesta Komárno MUDr. Anton Marek stretol na pracovenej večery s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozefom Mihálom. Témou prvého stretnutia bolo odovzdanie si informácií ohľadom zamestnanosti v regióne. Pán...


2011-02-28

Naše mesto navštívil veľvyslanec USA

16.02.2011 navštívil naše mesto veľvyslanec USA J.E. Theodore Sedgwick so svojou delegáciou. Prvá cesta delegácie viedla na Selyeho univerzitu, kde sa rozprával s vedením univerzity a...


2011-02-21

Stanovisko primátora k udalostiam na schôdzi MZ

Stanovisko primátora k udalostiam na riadnej schôdzi mestského zastupiteľstva:

     Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo dňa 17. 2. 2011 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu. Úvodom zasadnutia primátor MUDr. Anton Marek navrhol...


2011-02-17

Hokejový turnaj o pohár primátora

     Prvý ročník hokejového turnaja o putovný pohár primátora mesta Komárno sa uskutočnil 05. februára 2011 na ľadovej ploche mesta Komárno za krásneho slnečného dňa. Turnaja sa zúčastnilo celkom 6 mužstiev, dve maďarské a štyri...


2011-02-11

Kossuthovo námestie bude v novom šate

Čoskoro sa začne revitalizácia Kossuthovho námestia. Na námesti nebude len parkovisko ako doposial, ale vybuduje sa park s lavičkami, zeleňou a fontánou. Zmluvu o diele podpísali zainteresované strany 16. Novembra. Mesto požiadalo o grant ešte za minulej vlády z operatívneho programu...


2010-11-26

DIELNE BUDÚCNOSTI

„DIELNE BUDÚCNOSTI” 23. novembra 2010. (v utorok) o 16.00 h (Komárom) sa pokračuje s témami:

Spoločný rozvoj cestovného ruchu, spoločné projekty (Ubytovanie, programy, pohostinstvo, atď.)
Spoločný marketing miest, stratégie rozvoja, spoločné projekty ...


2010-11-23

Začali sa „DIELNE BUDÚCNOSTI”

Slávnostne sa dielne začali za účasti zástupcov Komáromu a Komárna v reprezentačných priestoroch Dôstojníckeho pavilónu. Vo svojej reči primátor Komárna Tibor Bastrnák vyzdvihol petrebu dielní, veď môžu zadefinovať základy spoločných...


2010-11-22

Budujeme partnerstvá

Samosprávy miest Komárna a Komáromu
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika (HUSK 2008/01/1.7.1.) podali úspešný projekt
„Pristáť na dvoch brehoch...“
V rámci projektu – v...


2010-11-16


[1]      «      87    |    88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98    |    99    |    100    |    101    |    102    |    103      »      [107]