SAMOSPRÁVAOznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

 Mesto Komárno
so sídlom Nám. gen. Klapku č. 1, Komárno
oznamuje, že podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia č. 1734/2018 Mestského zastupiteľstva v Komárne zo dňa...


2018-05-16

Pozvánka

Mesto Komárno, Slovenksá technická  univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry a  Technická univerzita v Budapešti - Katedra urbanistiky Vás srdecne pozývajú na otvorenie výstavy študentských architektonických diel, ktoré sa zaoberajú...


2018-05-15

Slávnostné zasadnutie - Ocenení a laudácie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne udeľuje cenu mesta Pro Urbe Študentskému divadelnému súboru GIMISZ Gymnázia Hansa Selyeho a Mestského kultúrneho strediska v Komárne ako prejav úcty za významnú umeleckú...

2018-04-26

Oznámenie o úplnej uzávierke cesty

 Mesto Komárno oznamuje úplnú krátkodobú uzávierku štátnej cesty I/64 Komárom-Komárno-Nové Zámky  a miestnych komunikácií:
- dňa 22. apríla 2018 v čase od 11:50 hod. do 13:00 hod. z dôvodu uskutočnenia 44. ročníka...


2018-04-18

Obnova Ulice Eötvösovej bude pokračovať

Vážení občania! Mesto Komárno Vás s úctou informuje, že od 16.apríla.2018 do 16.júna 2018 na ulici Eötvösa (na úseku medzi Ulicou záhradníckou a špitálskou) budú pokračovať práce obnovy miestnej komunikácie. V prípade...


2018-04-16

Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska

Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje Workshop – Metodika ľudových tancov Podunajska zameraný na najnovšie poznatky z metodiky výučby ľudového tanca, informácie o vývoji tanečných tradícií v regióne Podunajska, ich princípy a...


2018-04-11

V pevnosti brigádovali dobrovoľníci

7. apríla 2018 sa uskutočnila brigáda za účasti zhruba 50 dobrovoľníkov zameraná na čistenie, skrášlenie komárňanskej pevnosti. Náradie a malé občerstvenie zabezpečil mestský úrad.
Brigádovať sa začalo v sobotu o 9-ej hodine. V pláne bolo...


2018-04-09

Zberné kontajnery na šatstvo v Komárne

Podľa príkladu z iných miest budú už aj v Komárne rozmiestnené zberné kontajnery na darovanie šatstva a obuvi ľuďom v núdzi. Prvoradým cieľom je dobročinnosť, ale vytriedenie šatstva a obuvi z zo zmesového komunálneho odpadu znižuje jeho objem a tým...


2018-04-09

27. Komárňanské dni prichádzajú s viacerými novinkami

Tohtoročný festival prináša niekoľko noviniek a zaujímavostí. Popri bohatej hudobnej ponuke nebudú chýbať ani gastronomické špeciality. Viac pozornosti budú organizátori venovať aj deťom. Podujatia sa začnú už tradične 26. apríla a trvať budú...


2018-04-05

Návšteva 100 ročnej občianky Komárna

1. apríla 2018 sa dožila svojich stých narodenín jediná komárňanská občianka, ktorá v súčasnosti dosahuje trojciferný vek. Vedeniu mesta Prezradila recept na dlhovekosť, obľúbené jedlo a gratulantom aj zahrala na svoj obľúbený hudobný nástroj....


2018-04-05


[1]      «      5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21      »      [108]