SAMOSPRÁVARinging for Rememberance Day 2018 - Dnes večer o 18.00

Rok 2018 je "Európskym rokom kultúrneho dedičstva" a 21. september bol stanovený ako "Medzinárodný deň mieru". V rámci európskej akcie "Ringing the bells" sa v tento deň o šiestej hodine večer rozzvučia zvony aj v...


2018-09-21

V regióne bude zriadených 9 tematických parkov

Začiatkom septembra sa uskutočnilo úvodné predstavenie projektu CULTPLAY, ktoré je výsledkom partnerstva 10 miest regiónu. Vďaka projektu bude v deviatich mestách zriadených deväť interaktívnych detských ihrísk v hodnote takmer 2,9 milióna eúr. Ďalej

2018-09-18

Vedenie mesta zablahoželalo „strieborným“ kajakárom

Vo štvrtok poobede sa pán primátor, László Stubendek a viceprimátor mesta, Béla Keszegh stretol s komárňanskými kajakármi, ich trénerom a realizačným tímom v kajak-kanoe klube na brehu Váhu, ktorí na nedávnych majstrovstvách sveta v...


2018-08-31

Pozvánka

Pri príležitosti 50. výročia vpádu sovietskych vojsk do Československa si Vás dovoľujeme pozvať na otvorenie výstavy s názvom „Sovietska armáda v komárňanskej pevnosti“.

 Ďalej


2018-08-16

Oznámenie

V zmysle vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času.
Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského...


2018-08-10

Priebežne sa čistia dažďové vpusty

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie priebežne vykonávajú čistenie dažďových vpustov v Komárne. Po prudkých dažďoch, spoločnosť žiada aj o informáciu od obyvateľov, že v ktorých častiach, alebo lokalitách mesta, zaznamenali znova naplavený odpad do vpustov. Spoločnosť...


2018-08-08

Predaj budovy Lehár s pozemkom

Mesto Komárno vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž "Predaj budovy Lehár s pozemkom"
s vyhodnotením formou elektronickej aukcie na výber uchádzača na uzavretie Kúpnej zmluvy za účelom prevodu vlastníckeho práva k majetku vyhlasovateľa.

Ďalej


2018-08-02

Úprava pracovného času MsÚ

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 544/2007 Z.z. na Mestskom úrade Komárno je upravený pracovný čas skrátením pracovného času. Týmto oznamujeme verejnosti, že úradné hodiny na Mestskom úrade Komárno na základe pokynu prednostu Mestského úradu...


2018-07-30

Komvak, Comorra servis - tlačovka

Primátor mesta László Stubendek, viceprimátor Béla Keszegh a riaditeľ spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman, informovali verejnosť na tlačovej besede dňa 18. júla o výsledkoch správ Due Dilligence – hĺbková kontrola firmy.
Na stretnutí boli poskytnuté...


2018-07-25

TRIEDIME BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom žijúcim v zástavbe rodinných domov, že interval odvozu naplnených vriec biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad v období mesiacov marec až november je minimálne jedenkrát za 14 dní a v období mesiacov december až...


2018-07-25


[1]      «      6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22      »      [113]