SAMOSPRÁVAPorucha vodovodu na ul. Hlavná v mestskej časti Kava

Na ul. Hlavná sa zistila porucha na verejnej časti vodovodu. Poruchu naši zamestnanci zamerali zameriavacím prístrojom ENIGMA a zistili presné miesto úniku vody. Porucha bola identifikovaná v rámci preventívneho plánu znižovania strát na verejnom vodovode....


2018-02-15

Zmena prijímania stránok

Dňa 21.02.2018 a 26.02.2018 Spoločný stavebný úrad Komárno nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov. Za pochopenie ďakujem.

Ing. Róbert Bolyo, vedúci...


2018-02-13

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mnohí z obyvateľov mesta, ktorí v roku 2017 nadobudli vlastníctvo alebo počas roka 2017 zmenili vlastníctvo k nehnuteľnosti (kúpili, zdedili, predali, darovali,..).

Je potrebné pripomenúť, že v zmysle zákona zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom...


2018-01-24

Nový dopravný poriadok na základe pripomienok

Koncom vlaňajšieho roku bola rozšírená Komenskéh ulica a vymenené boli aj semafory. Nové riadenie križovatky sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúceho, a tak nový systém priebežne, na základe pripomienok občanov, dolaďujú.
Ďalej


2018-01-23

Pokračuje obnova strechy kasárenskej budovy

V nadchádzajúcom jedenapolročnom období môže Komárno počítať s finančnou pomocou vo výške viac ako pol milióna eur na pokračovanie opravy strechy kasárenskej budovy v Pevnosti.
Obnova strechy v Novej pevnosti začala pred dvomi rokmi: renovácia dvoch tretín...


2018-01-23

Opatrovateľka roka Adriana Nagy na radnici

Adriana Nagy sa stala držiteľkou titulu Opatrovateľka roka 2017. Komárňanská sestrička, ktorá pracuje v Domove dôchodcov na Špitálskej ulici obsadila v celoštátnej súťaži, v ktorej bolo možné hlasovať na osobné príbehy, krásne 4. miesto.
Ďalej


2018-01-23

TRIEĎME ODPAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 29. januára 2018 - do 02. februára 2018

od 26....


2018-01-17

Prezident prijal primátorov miest našej krajiny

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal 10. januára primátorov miest našej krajiny. Zdôraznil potrebu dobrých vzťahov medzi obyvateľmi a samosprávami. László Stubendek sa od začiatku tohto roka stretol s hlavou štátu už po druhýkrát.

V...


2018-01-16

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných...

2018-01-15

Veľký bazén v krytej plavárni bol obnovený

Viac ako tridsaťročný bazén v krytej plavárni bol obnovený. Výraznou rekonštrukciou prešli najmä podlahové kúrenie a cirkulačný systém vody. Strop bol taktiež obnovený.
Bývalý bazén bol vyhotovený z kovových...


2018-01-15


[1]      «      13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25    |    26    |    27    |    28    |    29      »      [114]