Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov ko

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky....


2016-09-23

Výzva na doplnenie údajov

Vyzývame obyvateľov, ktorí si podali žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na základe §28a odsek 4 písm. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva aby doložili k žiadosti potvrdenia týkajúce sa sociálnej situácie žiadateľa,...


2016-09-21

23. zasadnutie MZ - pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne pokračovalo v 23. zasadnutí pléna 19. septembra 2016. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-09-20

Rodina bez cigariet V. ročník

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je...


2016-09-19

Odborné sympózium Remeslá a živnosti v dejinách miest

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Podunajským múzeom v Komárne a s podporou mesta Komárno usporiada sympózium 28. a 29. septembra 2016 v priestoroch Podunajského...


2016-09-19

23. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 8. septembra 2016 po 23. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-09-12

uzávierka cesty

Oznámenie

Mesto Komárno oznamuje občanom úplnú uzávierku miestnej komunikácie vedúcej na Vadaš v Komárne, miestna časť Nová Stráž od dňa 2.9.2016 v čase od 7,00 hod. do dňa 13.09.2016 v čase do 18,00 hod.,  z dôvodu opravy železničného...


2016-08-31

Možnosť návštevy pevnosti

Dňa 29. augusta (pondelok) a 1. septembra (štvrtok) 2016 sa budú konať prehliadky ústrednej pevnosti so sprievodcom v časoch od 11:00, od 14:00 a od 16:00 hod.

Vstupenky:
Dospelí:  2,- EUR
Dôchodcovia,...

2016-08-26

Vo štvrtok o 20.00 privítame strieborných chlapcov

Vo štvrtok večer pricestujú domov komárňanskí olympionici z Ria. Večer o ôsmej hodine sa môžete stretnúť so striebornými chlapcami ako aj s ostatnými členmi komárňanskej olympijskej delegácie na námestí generála Klapku v centre mesta Komárno.Ďalej


2016-08-24

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno dňa 10. februára 2016 zverejnilo na webovej stránke výzvu na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt.
Na tento rok je stanovený finančný limit na...


2016-08-22


[1]      «      8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24      »      [93]