Prihláste sa za mestského policajta!

Mesto Komárno - Mestská polícia v Komárne v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej...


2016-10-03

Nové komunitné centrum

Mesto Komárno koncom roka 2015 získalo dotáciu cez Ministerstvo vnútra SR – Kancelária vládneho splnomocnenca pre Rómsku komunitu na vybudovanie Komunitného centra Veľký Harčáš v sume 11800 Eur, pričom celkové náklady projektu sú...


2016-09-30

Orálna vakcinácia líšok - jeseň 2016

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 27. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.
 
Program stanovuje cieľ udržať...


2016-09-30

Oznámenie

Oznámenie

V dňoch 06.10.2016 a 07.10.2016 Spoločný stavebný úrad v Komárne nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov.
Za pochopenie ďakujeme.
 
Ing. Róbert Bolyo, vedúci SSÚ...

2016-09-27

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov ko

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky....


2016-09-23

Výzva na doplnenie údajov

Vyzývame obyvateľov, ktorí si podali žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na základe §28a odsek 4 písm. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva aby doložili k žiadosti potvrdenia týkajúce sa sociálnej situácie žiadateľa,...


2016-09-21

23. zasadnutie MZ - pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne pokračovalo v 23. zasadnutí pléna 19. septembra 2016. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-09-20

Rodina bez cigariet V. ročník

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.
Úlohou je...


2016-09-19

Odborné sympózium Remeslá a živnosti v dejinách miest

Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pracovisko Archív Komárno v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, Podunajským múzeom v Komárne a s podporou mesta Komárno usporiada sympózium 28. a 29. septembra 2016 v priestoroch Podunajského...


2016-09-19

23. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 8. septembra 2016 po 23. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-09-12


[1]      «      9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17    |    18    |    19    |    20    |    21    |    22    |    23    |    24    |    25      »      [95]