Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Mnohí z obyvateľov mesta, ktorí v roku 2017 nadobudli vlastníctvo alebo počas roka 2017 zmenili vlastníctvo k nehnuteľnosti (kúpili, zdedili, predali, darovali,..).

Je potrebné pripomenúť, že v zmysle zákona zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom...


2018-01-24

Nový dopravný poriadok na základe pripomienok

Koncom vlaňajšieho roku bola rozšírená Komenskéh ulica a vymenené boli aj semafory. Nové riadenie križovatky sa čiastočne odlišovalo od predchádzajúceho, a tak nový systém priebežne, na základe pripomienok občanov, dolaďujú.
Ďalej


2018-01-23

Pokračuje obnova strechy kasárenskej budovy

V nadchádzajúcom jedenapolročnom období môže Komárno počítať s finančnou pomocou vo výške viac ako pol milióna eur na pokračovanie opravy strechy kasárenskej budovy v Pevnosti.
Obnova strechy v Novej pevnosti začala pred dvomi rokmi: renovácia dvoch tretín...


2018-01-23

Opatrovateľka roka Adriana Nagy na radnici

Adriana Nagy sa stala držiteľkou titulu Opatrovateľka roka 2017. Komárňanská sestrička, ktorá pracuje v Domove dôchodcov na Špitálskej ulici obsadila v celoštátnej súťaži, v ktorej bolo možné hlasovať na osobné príbehy, krásne 4. miesto.
Ďalej


2018-01-23

TRIEĎME ODPAD!

Mesto Komárno oznamuje cteným občanom, že triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu (papier, PET fľaše, sklo, zelený odpad) pokračuje v rodinnej zástavbe v nasledovných termínoch:

od 29. januára 2018 - do 02. februára 2018

od 26....


2018-01-17

Prezident prijal primátorov miest našej krajiny

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska prijal 10. januára primátorov miest našej krajiny. Zdôraznil potrebu dobrých vzťahov medzi obyvateľmi a samosprávami. László Stubendek sa od začiatku tohto roka stretol s hlavou štátu už po druhýkrát.

V...


2018-01-16

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2018 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných...

2018-01-15

Veľký bazén v krytej plavárni bol obnovený

Viac ako tridsaťročný bazén v krytej plavárni bol obnovený. Výraznou rekonštrukciou prešli najmä podlahové kúrenie a cirkulačný systém vody. Strop bol taktiež obnovený.
Bývalý bazén bol vyhotovený z kovových...


2018-01-15

Komárno sa môže dostať z tzv. „čiernej listiny“

Od januára nadobudne účinnosť novela zákona, vďaka ktorej sa Komárno môže dostať z tzv. „čiernej listiny“.  A tak od začiatku  roka bude opäť možné získavať podporu prostredníctvom úspešných verejných a...


2018-01-03

Odobrili rozpočet mesta na rok 2018

Bez pozmeňujúcich návrhov, s podporou väčšiny poslancov, bol schválený budúcoročný rozpočet Komárna. Zo sumy 22,8 miliónov eur dostanú na opravy nielen školy, ale aj športové ustanovizne a pokračuje aj oprava chodníkov.

Vo...


2017-12-29


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [95]