31. zasadnutie MZ

31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 6. apríla 2017.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program zasadnutia nájdete Ďalej


2017-04-10

Problém podpory stravovania detí vyriešený

Keď sa mesto vo februári 2016 ocitlo na čiernej listine – na zozname  nelegálnych zamestnávateľov, začiatkom nasledujúceho roka sa vynorila otázka riešenia zabezpečenia stravy pre deti MŠ a ZŠ  v hmotnej núdzi. Táto bola do tej doby zabezpečovaná z...


2017-04-10

Odvoz odpadu počas veľkonočných sviatkov

Príslušný odbor mestského úradu oznamuje občanom mesta, že odvoz odpadu bude počas veľkonočných sviatkov prebiehať nasledovne:
- 14. apríla 2017 (na veľký piatok) podľa bežného harmonogramu,
- namiesto 17. apríla 2017 (veľkonočný pondelok) sa...

2017-04-05

Britská veľvyslanecká návšteva na Radnici

28. marca, v utorok do Komárna zavítala zástupkyňa veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku, Kimberly Gillingham. Na rokovaní s vedením mesta sa venovali otázkam súčasného hospodárskeho a spoločenského postavenia mesta Komárna v rámci...


2017-04-05

Hromadná doprava je čoraz menej využívaná

 

Čoraz menej ľudí využíva mestskú hromadnú dopravu, a to má za následok čoraz väčšiu záťaž na mestskú pokladňu v súvislosti s jej zabezpečovaním. Aj v tomto roku bude opätovne vypísaná súťaž na jej...

2017-04-03

Komárno chce získať grant na novú ľadovú plochu

Slovenský hokejový zväz oslovil viacero miest na Slovensku v súvislosti s vybudovaním nového krytého hokejového štadióna. Zastrešil by výdavky na jeho realizáciu, pričom samospráva mesta by na jeho výstavbu prispela menšou čiastkou....


2017-03-30

Návšteva v Turecku v rámci programu Erasmus+

Mesto Komárno sa úspešne uchádzalo o financie z fondov EÚ z programu Erasmus+ zameraného na rozvoj predškolského vzdelávania v hodnote 18 tisíc eúr. Do dvojročného projektu je popri učiteľkách slovenskej MŠ na Ulici Eötvösa zapojená aj...

2017-03-28

30. zasadnutie MZ - 2. pokračovanie

Druhé pokračovanie 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 23. marca 2017.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program zasadnutia nájdete Ďalej


2017-03-27

Oznámenie o úplnej uzávierke miestnej komunikácie

Mesto Komárno oznamuje úplnú uzávierku miestnej komunikácie Okružná cesta smerom na Letecké pole v Komárne, v časti jej križovania so železničným priecestím na trati Komárno – Dunajská Streda z dôvodu opravy železničného priecestia...

2017-03-24

30. zasadnutie MZ - 1. pokračovanie

Prvé pokračovanie 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne sa konalo dňa 16. marca 2017.

Pozrite si nezostrihaný, úplný videozáznam z rokovania pléna.

Program zasadnutia nájdete Ďalej


2017-03-20


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [93]