Na zmiernenie škôd

Tak ako na  väčšine územia krajiny aj v našom meste spôsobila povodeň a spodná voda veľké problémy. Napriek tomu, že naši ľudia nepretržite monitorovali situáciu a priebežne čerpali vodu, v 65-tich prípadoch bolo potrebné vykonať oznámenia a odhady...


2010-06-25

Oznámenie

Mesto Komárno oznamuje obyvateľom mesta, že v čase od 20.00 dnešného dňa do 05.00 zajtrajšieho dňa sa bude vykonávať celoplošný postrek proti komárom v zastavanej časti mesta. Na tento účeľ sa použije špeciálny aplikačný stroj nesený na terénnom...


2010-06-17

Nové športové ihrisko na dvore zš. Komenského

Školsý dvor základnej školy na Komenského ulici je bohatší o nové ihrisko s umelou trávou. Slávnostné odovzdanie sa kvôli dažďu začalo v klubovni školy, kde pozvaných hostí prekvapili kultúrnym programom žiaci ustanovizne. Riaditeľ...


2010-06-16

Ocenili najlepších žiakov

Vo veľkej zasadačke radnice prijali predstavitelia mesta najlepších žiakov, študentov škôl v Komárne. Ako sme si mohli vypočuť pri predstavení žiakov dozvedeli dosiahli úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Po odovzdaní diplomu a...


2010-06-15

Informácia pre obyvateľov

Povodňové záchranné práce sú opatrenia vykonávané na záchranu životov, zdravia a majetku v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni v bezprostredne ohrozených, alebo už zaplavených územiach mesta a jeho prímestských častí. Mesto...


2010-06-10

Oznámenie

Mestský úrad v Komárne týmto oznamuje obyvateľom mesta, že od 24. týždňa 2010 budú začaté práce na líniovej stavbe cyklotrasy Komárno-Váh a jej napojenie na medzinárodnú trasu. Z

dôvodu vykonania prác treba počítať s...


2010-06-10

Hlásenie škôd

Poškodení občania svoje škody môžu nahlásiť na nasledovnom tlačive.

Hlásenie...


2010-06-09

Prepravná služba a sociálny taxík mesta Komárna

Starostlivosť a ochrana starších a zdravotne ťažko postihnutých ľudí patrí v meste Komárno k základným prioritám sociálnej politiky samosprávy mesta. Jej všeobecným cieľom je dotknutým občanom zabezpečiť a zlepšiť kvalitu života, aby napriek...


2010-06-08

Rozvoj opatrovateľskej služby v meste Komárno

Mesto Komárno v rámci poskytovania opatrovateľskej služby zabezpečuje  rozvoz teplej stravy pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a pre starších občanov, ktorí pri každodenných úkonoch potrebujú aj pomoc inej osoby. Pre plynulý a neprerušovaný rozvoz...


2010-06-08

Povodeň a spodná voda

Dunaj pri Komárne dnes kulminuje, ale ešte nemáme za sebou nebezpečenstvo povodne. Nepretržite sledujeme stav na riekach Dunaj aj Váh.

Najviac ohrozené miesta sme vybavili vrecami s pieskom, respektíve sme zabezpečili ďalších ľudí, ktorí v prípade potreby...


2010-06-07


[1]      «      82    |    83    |    84    |    85    |    86    |    87    |    88    |    89    |    90    |    91    |    92    |    93    |    94    |    95    |    96    |    97    |    98      »      [99]