FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Zúčastníte sa referenda 7. februára?

áno 57%
nie 43%

Hlasov: 92

Po?asie

Po?asie


Správa o projekte Európa pre občanov

V rámci projektu "Young Prudent Citizen", ktorý financovala EÚ v rámci programu Európa pre občanov sa v dňoch 24. až 26. októbra 2014 uskutočnili stretnutia obyvateľov družobných miest. Projekt umožnil stretnutie 370 občanov, z ktorých 155 pochádzalo z mesta Komárno z...


2014-12-22

Odvoz odpadu počas vianočných sviatkov

Mestský úrad oznamuje obyvateľstvu, že zber a odvoz komunálneho odpadu sa v dňoch 24.-26. decembra bude vykonávať podľa platného harmonogramu. Avšak zber a odvoz v rodinnej zástavbe, kde sa odvoz vykonáva bežne vo štvrtkový deň každého týždňa, bude...


2014-12-17

1. slávnostné zasadanutie MZ

Veľká sála Dôstojníckeho pavilónu bola opäť dôstojným miestom na usporiadanie slávnostného prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva s novozvolenými poslancami. Po tom, ako odzneli tóny Klapkovho pochodu a Slovenskej hymny si poslanci prevzali menovacie...


2014-12-16

Komplexná obnova Ferdinandovej brány

Komplexná obnova Ferdinandovej brány Starej pevnosti v Komárne 2007 - 2014
Komárňanská pevnosť patrí medzi najvýznamnejšie príklady fortifikačného staviteľstva strednej Európy. Je to prvá bastiónová pevnosť v európskom...


2014-12-02

Mesto otvorilo Hradný trh

V blízkosti každého hradu, pevnosti sa nachádzalo odjakživa trhovisko. Mesto Komárno neďaleko od vchodu do pevnosti, presnejšie na ploche medzi mestskou políciou a Selyeho univerzitou otvorilo vlastné trhovisko s názvom Hradné trhovisko. S úpravou plochy sa začalo už v roku 2011,...


2014-11-28

Pozvánka

Srdečne si Vás dovoľujeme pozvať na slávnostné odovzdanie zreštaurovanej pamiatky Ferdinandova brána starej pevnosti v Komárne.

Odovzdanie sa uskutoční dňa 3. decembra 2014 o 10.30 hodine v priestoroch pevnosti.

Ferdinandova brána starej pevnosti z roku 1550 je najstaršou...


2014-11-26

Navštívte štátny archív v Komárne

Výstava archívnych dokumentov s názvom "Každodennosť vo víre vojnových rokov" sa uskutoční 21.11.2014 o 10.00 hod. v priestoroch Štátneho archívu pobočka Komárno na Elektrárenskej č.1.

Nasledujúci deň 22.11.2014 od 09.00.do 17.00 hod. bude v...


2014-11-20

Rodina bez cigariet III. ročník – vyhodnotenie

V školskom roku 2014 - 2015 pokračuje tretí  ročník projektu „Rodina bez cigariet“ podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2014. Projekt sa skladá z dvoch častí: regionálnej...


2014-11-19

Výsledky volieb do orgánov samosprávy v Komárne

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Komárno sú nasledujúce:

Z celkového počtu 30 362 voličov sa volieb zúčastnilo 10 508, tj. 34,6 %- ná účasť. Voľby prebehli v 3 obvodoch rozdelených do 33 okrskov a volilo sa 25 poslancov a primátor...


2014-11-16

Dôležité oznámenie mesta Komárno ohľadne volieb!

Mesto Komárno oznamuje občanom, že vzor hlasovacieho lístka, na ktorom boli zakrúžkovaní a hrubým písmom označení niektorí kandidáti do MZ, ktorý bol počas včerajšieho a dnešného dňa (11.-12.11.2014) distribuovaný do poštových...


2014-11-12


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [59]