750 ročné Komárno

V dnešnom svete, ktorý prežíva krízu hodnôt si málokto uvedomuje, že môže byť občanom mesta, ktorého hodnota bola budovaná nie len pár ľudských generácií, ale celých 750 rokov. Po mnohoročnom plienení nášho územia...


2015-04-07

Mesto sa snaží chrániť hodnoty

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa poslanci nechali počuť, že pri prácach súvisiacich s odstránením environmentálnej záťaže v oblasti pevnosti bol poškodený majetok mesta. Vedúci odboru rozvoja Ľudovít Gráfel v tejto súvislosti...


2015-04-01

6. zasadnutie MZ (VIDEO)

Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo vlastne druhým pokračovaním 4. zasadnutia poslanci prerokovali zostávajúce body pôvodného programu. Vrámci úvodného bodu, interpelácií a otázok sa poslanci dopytovali ohľadne rôznych...


2015-03-30

Slávnostný program k 750. výročiu

Vedenie mesta na čele s primátorom László Stubendekom a viceprimátormi Imrichom Knirsom a Bélom Keszeghom dňa 27. marca 2015 v malej zasadačke mestského úradu usporiadalo tlačovú besedu, na ktorej predostreli program k blížiacemu sa významnému jubileu nášho...


2015-03-27

Nový komunikačný kanál SPP

Doteraz mohli záujemcovia o odber zemného plynu podať žiadosť o pripojenie buď osobne v niektorej zo zákazníckych kancelárií pre pripájanie alebo zaslať žiadosť poštou, prípadne emailom.

Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s., zriadila novú bezplatnú...


2015-03-26

Usporiadanejšie a čistejšie Komárno

Mestský úrad v Komárne má snahu zaviesť zmeny v doterajšej praxi týkajúcej sa lepenia propagačných materiálov a plagátov, ktoré bolo chaotické a nie raz protizákonné. Nelegálne zriadené miesta, kde sa kopia na seba lepené...


2015-03-26

5. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na 4. zasadnutí pléna 12. marca 2015 po dlhosiahlej rozprave schválilo rozpočet mesta na rok 2015. V zmysle odsúhlasených pozmeňujúcich návrhov sa zmenila...


2015-03-24

Významné investície v oblasti životného prostredia

Že je životné prostredie pre Ministerstvo životného prostredia dôležité dokazuje, že na území mesta Komárno sa v tomto roku budú realizovať dva významné projekty na odstránenie environmentálnej záťaže prostredia v celkovej hodnote približne 5...


2015-03-20

Najlepší športovci Komárna v roku 2014

Primátor mesta Komárno László Stubendek ocenil 18. marca 2015 v slávnostnej sále Dôstojníckeho pavilónu najlepších a najúspešnejších športovcov roka 2014 za spoluúčasti viceprimátorov Imricha Knirsa a Bélu Keszegha a...


2015-03-19

Čierny odber? Bráňte sa!

Z neoprávneného odberu energií je ročne ich distribútormi obvinených niekoľko stoviek občanov, pričom v zmysle platného znenia zákona o energetike je im vyrubovaná pokuta v priemere 2.000 eur. Zaplatenie tejto sumy je nielen pre dôchodcov, no aj pre priemerne zarábajúceho...


2015-03-18


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [66]