13. zasadnutie MZ - pokračovanie

Mestské zastupiteľstvo v Komárne pokračovalo 13. zasadnutie 12. novembra 2015. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2015-11-16

sochu generála Klapku zreštaurujú

10. novembra 2015 sa začali prípravy na reštaurovanie bronzových častí sochy generála Klapku, dominanty hlavného námestia Komárna. Hodnota prác je stanovená na 4600 eúr. Nitrianska župa podporí projekt sumou 800 eúr. Ostatné financie budú...


2015-11-11

13. zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 5. novembra 2015 po 13. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Nakoľko program zasadnutia poslanci nevyčerpali, zasadnutie bude pokračovať 12. novembra od 13:00 h.

Program zasadnutia a predostreté...


2015-11-09

zosúladenie pomoci bezdomovcom

Pod gesciou primátora mesta Lászlóa Stubendeka a viceprimátora Imre Knirsa sa v budove mestskej radnice zišli odborníci zo strany mestského úradu, civilných a náboženských organizácií a podnikateľských subjektov pomáhajúcich ľuďom v...


2015-11-02

Obnova strechy pokračuje podľa plánu

28. októbra 2015 si v rámci kontrolného dňa na stavenisku dotyční odborníci zo strany zadávateľa, zhotoviteľa aj kontrolných orgánov pozreli aktuálny stav vykonaných prác na obnove strechy rozsiahlej budovy niekdajších kasární v areáli...


2015-10-30

príjímanie stránok - zmena

V dňoch od 11. do 13. novembra 2015 z dôvodu školenia nebude Spoločný stavebný úrad (súčasť Mestského úradu v Komárne) prijímať stránky. Za pochopenie...


2015-10-28

Projekty „Obnovme si svoj dom“ pre rok 2015

Informácie k projektom podporených Ministerstvom kultúry SR z programu „Obnovme si svoj dom“ pre rok 2015

Mesto Komárno je veľmi bohaté na kultúrne dedičstvo, z ktorého významné miesto zaujímajú objekty národných kultúrnych...


2015-10-22

Jesenné čistenie mesta

Mesto Komárno oznamuje všetkým občanom, že v období 23. októbra  - 9. novembra  2015  sa uskutoční jesenné čistenie mesta.
Odpad môžu obyvatelia ukladať do veľkorozmerných kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené na verejných...


2015-10-21

Podanie žiadostí o dotáciu - šport, kultúra

Oznamujeme zainteresovaným subjektom pôsobiacim na poli športu a kultúry, že v zmysle príslušného samosprávneho nariadenia môžu začať podávať žiadosti o dotáciu z mestského rozpočtu. Žiadosti si môžete stiahnuť z webstránky mesta, ale dokumenty je...


2015-10-15

Verejnoprospešné práce v Komárne

Vedenie mesta sa snaží vytvárať nové pracovné miesta pre občanov Komárna v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na základe projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Ide o takzvaných MOS-károv, bývalých...


2015-10-07


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [73]