Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva

Kliknutím na obrázok sa Vám zväčší rozpis plánovaných termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva, Rady mesta a odborných komisií pracujúcich pri MZ v Komárne na prvý polrok 2015.

 

Ďalej


2015-03-09

Systém bášt si zaslúži tiež viac pozornosti!

Činnosť vedenia mesta smerujúca k zisteniu skutkového stavu pokračovala prehliadkou komárňanského baštového systému. László Stubendek, primátor mesta, Imre Knirs, viceprimátor mesta, Péter Takács, stavebník a člen príslušnej odbornej...


2015-03-06

Zmena stránkových hodín MsÚ

Z dôvodu zlepšenia prístupu občanom mesta a ostatných klientov - stránok pri vybavovaní svojich záležitostí na mestskom úrade v Komárne, boli predĺžené stránkové hodiny a otváracie hodiny pre jednotlivé odbory a oddelenia, pokladnicu a...


2015-03-06

Zmeny pri platbe za komunálny odpad

Od 1.1.2015 platí viacero zmien v postupe pri žiadaní o odpustenie resp. zníženie poplatku za komunálny odpad: zmenil sa príslušný celoštátny zákon č. 582/2004 Z.z. v znení dodatkov a nadväzne sa zmenilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta....


2015-03-05

Odborné fórum o budúcnosti Komárna

Pod záštitou László Stubendeka, primátora mesta Komárno sa 10. marca v utorok od 17:00 hodiny uskutoční odborné fórum s názvom Quo Vadis Komárno. Stretnutie sa bude konať v priestoroch muničného skladu v pevnosti a bude sa hovoriť o výzvach a možnostiach, pred...


2015-03-05

Prvé kroky k ESO aj v Komárne

Prvé kroky ohľadom programu ESO – Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa, vykonali dnes 2.marca počas spoločného stretnutia László Stubendek, primátor mesta Komárno, Miroslav Adamík, prednosta Okresného úradu v Komárne,...


2015-03-02

Voľné pracovné miesto v turistickej kancelárii

Komárňanská informačná kancelária hľadá spolupracovníka. Podmienky na obsadenie pozície:
• minimálne stredoškolské vzdelanie (maturitné vysvedčenie), ale odborná kvalifikácia 2. stupňa vysokej školy je výhodouĎalej


2015-02-27

Investície z EÚ - možnosti rozvoja

Prvý viceprimátor mesta Imrich Knirs a hovorca mesta Róbert Králik sa ako zástupcovia mesta Komárno 24. februára 2015 zúčastnili na konferencii, ktorú usporiadal Nitriansky samosprávny kraj ako Sprostredkovateľský orgán pri Riadiacom orgáne pre Regionálny...


2015-02-26

Činnosť mestskej polície sa môže zefektívniť

Mestská polícia v Komárne v súčasnosti pracuje s 31 zamestnancami, z čoho 17 policajtov vykonáva službu v teréne, 9 ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou obsluhuje kamerový monitorovací systém, 4 osoby vykonávajú činnosť na stálej službe, jeden...


2015-02-17

3. zastupiteľstvo (video)

Mestské zastupiteľstvo zasadalo 12. februára 2015 v novom volebnom období po tretí krát a venovalo sa problematike odborných komisií. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané z dôvodu veta primátora, ktorým pozastavil výkon rozhodnutia zastupiteľstva z minulého...


2015-02-16


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [64]