Defibrilačný prístroj na radnici

Mesto Komárno v januári 2016 nainštalovalo v budove radnice na prízemí na nám. gen. Klapku č.1 mobilný defibrilačný prístroj. Prvé jednania o možnosti zakúpenia prístrojov prebehli už pred 4 rokmi, plánovalo sa zakúpenie 3 kusov, po prehodnotení...


2016-02-01

Pozvánka na slávnostné odovzdanie

Srdečne Vás pozývame na slávnostné odovzdanie realizovaného projektu Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne.
 

Organizátor:        Mesto Komárno (MsÚ)
Miesto:   ...


2016-01-26

15. zastupiteľstvo (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 21. januára 2016 po 15. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-01-25

Komárno môže vyhrať detské ihrisko za Vašej pomoci

Jeden z medzinárodných  reťazcov supermarketov vyhlásil súťaž, do  ktorej sa zapojilo aj Komárno. V stávke je detské ihrisko  Žihadielko za  80 tisíc eur, získanie ktorého  závisí na podpore verejnosti.

Koncom...


2016-01-22

Návšteva Potápiho v Komárne

Štátny tajomník maďarskej vlády zodpovedný za národno-politické otázky, János Árpád Potápi spolu so svojou delegáciou v sprievode Józsefa Berényiho, predsedu Strany maďarskej komunity zavítal v utorok, 19. januára aj na...


2016-01-20

Rozhovor s primátorom v mestskej TV

Rozhovor s primátorom mesta Komárna, Lászlóm Stubendekom, v ktorom zhodnotil rok minulý a načrtol plány na rok 2016. Video bolo odvysielané v komárňanskej mestskej televízii v rámci posleného minuloročného, 51. vydania Komárňanského...


2016-01-18

Elektromagnetické žiarenie

Spoločnosť VUJE a.s. s finančnou podporou Výskumnej agentúry spracovalo a ukončilo projekt Ochrany obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. Na stránke www.emp.vuje.sk má každý možnosť pozrieť si vo forme máp...


2016-01-04

Eurovelo 6

Regionálne Združenie Váh – Dunaj – Ipeľ realizuje projekt  pod názvom „Vypracovanie projektových dokumentácií pre úseky Číčov – Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo medzinárodnej cyklotrasy EUROVELO 6“ podporený z...


2016-01-04

OZNÁMENIE

Týmto oznamujeme ctenej verejnosti, že dňa  31.12.2015 (štvrtok) budú skrátené úradné hodiny na Mestskom úrade v Komárne nasledovne:

od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Tomáš Fekete
Prednosta MsÚ 

v...


2015-12-22

14. zasadnutie MZ - PF 2016

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 10. a 17. decembra 2015 po 14. krát. Pozrite si úplné, nezostrihané videozáznamy z rokovaní!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2015-12-18


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [75]