FOTKA DŇA

Zašlite nám aj vy Vašu fotografiu dňa!
Doplnenie obrázku
Maximálna veľkosť 50 kbytov

E-ZASTUPITEĽSTVO


Materiály na zasadnutia MsZ v Komárne.

SPRAVODAJ


Anketa


Aké meno by ste dali Mestskému kultúrnemu stredisku v Komárne?

Kultúrne stredisko Béni Egressyho 41%
Kultúrne stredisko Franza Lehára 6%
nech zostane Mestské kultúrne stredisko 52%

Hlasov: 986

Po?asie

Po?asie


Výzva na podávanie žiadostí o poskytovanie štipendia

Mesto Komárno podporuje mladé talenty poskytnutím štipendia, ktoré sa poskytuje každoročne najviac dvom žiadateľom. Spôsob a podmienky poskytovania štipendia upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 8/2007 v znení 19/2008 a 11/2012. Predpis je...


2014-05-22

Kliešť - prevencia a informovanosť

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť občanov, Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb, pripravil  informačné letáky na tému Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami...


2014-05-20

Noc múzeí

17. mája sa v Komárne uskutoční už tradičná akcia zameraná na zviditeľnenie a sprístupnenie múzejnej kultúry aj tým, čo si to inak dovoliť nemôžu, respektíve inokedy nemajú čas na návštevu múzeí. Pri príležitosti...


2014-05-15

Výberové konanie na pedagóga

Riaditeľka Základnej školy Ul. pohraničná 9, Komárno Mgr. Lucia Spálová, PhD. vyhlasuje výberové konania na pozíciu pedagóga primárneho vzdelávania (1 pracovné miesto﴿; vychovávateľky (2 voľné pracovné miesta﴿, samostatných...


2014-05-13

10 rokov v Únii - roadshow v Komárne

EU roadshow 2014

10 rokov Slovenska v EÚ


Slovensko oslavuje 10.výročie od svojho vstupu do Európskej únie. V 10 mestách po celom Slovensku sa pri tejto príležitosti uskutočnia zaujímavé podujatia. V Komárne sa oslavy budú konať dňa 20.5.2014. Ďalej


2014-05-09

spoločné zasadnutie zastupiteľstiev

Úvodným akordom aj tohtoročných, v poradí 23. Komárňaských dní bolo už tradičné spoločné zasadnutie zastupiteľstiev Komárna a Komáromu. Vrámci slávnostného zasadnutia boli odovzdané ceny Čestný občan, Pro Urbe a Ceny primátora...


2014-04-29

Ďalší dôležitý krok na poli dvojjazyčnosti

Komárno je prvým multietnickým mestom na Slovensku kde boli zavedené dvojjazyčné rozhodnutia o vyrúbení dane za nehnuteľnosti a poplatku za odvoz komunálneho odpadu. Okolo polovice apríla boli rozhodnutia doručené občanom mesta, čím mestský úrad urobil zadosť...


2014-04-24

Predĺženie stránkových hodín

V záujme predídenia návalom občanov platiacich dane a poplatky v pokladni mestského úradu sa na ekonomickom odbore od 14. apríla do 30. júna 2014 predlžujú stránkové hodiny nasledovne:

Pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 12.00 hod. a poobede od 13.00 do 15.00...


2014-04-15

Rozšíria kapacitu ČOV v Komárne!

Primátor mesta Komárno Anton Marek, viceprimátor zodpovedný za ekonomické záležitosti Béla Szabó spolu s riaditeľom mestskej vodárenskej firmy KOMVaK Gáborom Cséplő informovali v rámci tlačovej besedy verejnosť o podpísaní zmluvy, na základe...


2014-04-14

37. zasadnutie MZ - pokračovanie (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo sa zišlo na pokračovani 37. zasadnutia 9. apríla 2014 o 13.00. Najvášnivejšia debata - podobne ako tomu bolo vlani - sa rozprúdila ohľadne hlasovania o laureátoch Ceny Mesta - Pro Urbe, respektíve o nových zásadách parkovania v Komárne....


2014-04-10


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [53]