Reštaurujú vstupné priečelie budovy Župného domu

Okázalo skrásnie zanedbaný vchod do budovy Župného domu. Reštaurátori do konca jesene upravia jeho priečelie, najviditeľnejšiu časť fasády.

Skončilo verejné obstarávanie, ktorého predmetom bola rekonštrukcia fasády priečelia vstupu. Spomedzi...


2016-07-25

Oznámenie

Oznamujeme ctenému obyvateľstvu mesta,  že vzhľadom na súčasné nepriaznivé hydrologické a klimatické podmienky, Mesto Komárno odkladá ohlásený termín pripravovanej leteckej aplikácie insekticídu - dezinsekčného postreku proti výskytu...


2016-07-12

22. zasadnutie MZ v Komárne

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 7. júla 2016 po 22. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-07-11

Valné zhromaždenie združenia Pons Danubii EGTC

Druhé valné zhromaždenie združenia Pons Danubii EGTC sa uskutočnilo 28. júna 2016. Valné zhromaždenie tvorí sedem primátorov a starostov obcí: Tata (HU), Komárom (HU), Komárno, Oroszlány (HU), Kolárovo, Kisbér (HU) a Hurbanovo. Predseda valného zhromaždenia...


2016-07-01

slávnostné prijatie zlatých kajakárov

Primátor mesta Komárno, László Stubendek 30. júna 2016 prijal vo svojom úrade komárňanských „zlatých“ kajakárov a ich realizačný tím, ktorí na Majstrovstvách Európy v Moskve cez víkend vybojovali zlatú a striebornú...


2016-06-30

Návšteva pevnosti počas Cyrila a Metoda

Dňa 5. júla (utorok) sa konajú prehliadky ústrednej pevnosti so sprievodcom  od 11:00,
od 14:00 a od 16:00 hod.
Vstupenky:
Dospelí:                               ...


2016-06-30

Jedna z pokladní MsÚ bude zatvorená

Od 27.6.2016  do 1.7.2016 bude pokladňa mestského úradu v budove MsÚ na Pevnostnom rade č. 3 zatvorená.

Pre hotovostné úhrady využite pokladňu v Kancelárii prvého kontaktu na Námestí gen....


2016-06-24

Chodník bude financovaný z grantu PSS

Chýbajúci chodník na 7. sídlisku už dlhé spôsoboval vážne komplikácie v cestnej premávke, čo bude onedlho vyriešené z prostriedkov grantu PSS o ktoré sa uchádzalal mestský úrad a v súťaži projektov uspel.

Mesto podalo...


2016-06-23

Onedlho sa začne s postrekom proti komárom

Komárno je obklopené riekami a Mŕtve rameno Váhu je tiež rozsiahlou vodnou plochou, čo spôsobuje že premnoženie komárov každoročne znepríjemňuje život občanov Komárna. Mesto má tento rok k dispozícii skromnejší balík financií na postrek komárov, ako...


2016-06-21

21. zasadnutie MZ (VIDEO)

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 16. júna 2016 po 21. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-06-20


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [79]