Návšteva pevnosti

V mesiaci október sa konajú prehliadky ústrednej pevnosti so sprievodcom aj cez víkendy od 11:00 a od 14:00.


Celý návštevný poriadok nájdite na webovej stránke mesta: Ďalej

2016-10-07

ZBER OŠATENIA PRE ĽUDÍ V NÚDZI

Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor, oddelenie sociálnych vecí aj tento rok usporiada zbierku teplého zimného ošatenia a doplnkov pre bezdomovcov a pre občanov v núdzi, ktoré im pomôžu prežiť pre nich najťažšie obdobie roka. Zbierať budeme...


2016-10-07

24. zasadnutie MZ

Mestské zastupiteľstvo v Komárne zasadalo 29. septembra 2016 po 24. krát. Pozrite si úplný, nezostrihaný videozáznam z rokovania!

Program zasadnutia a predostreté materiály nájdete Ďalej


2016-10-05

Oznámenie - sťahovanie úradu

Touto cestou informujeme obyvateľov mesta Komárna, že v čase od 3. do 14. októbra 2016 bude vykonané premiestnenie odborov MsÚ z adresy Palatínova 7 (dvor Baťa) do Dôstojníckeho pavilónu - ľavé krídlo na poschodí (bývalá Medicína) na adresu...


2016-10-04

Prihláste sa za mestského policajta!

Mesto Komárno - Mestská polícia v Komárne v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na miesto príslušníka mestskej...


2016-10-03

Nové komunitné centrum

Mesto Komárno koncom roka 2015 získalo dotáciu cez Ministerstvo vnútra SR – Kancelária vládneho splnomocnenca pre Rómsku komunitu na vybudovanie Komunitného centra Veľký Harčáš v sume 11800 Eur, pričom celkové náklady projektu sú...


2016-09-30

Orálna vakcinácia líšok - jeseň 2016

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky organizuje 27. sezónnu kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.
 
Program stanovuje cieľ udržať...


2016-09-30

Oznámenie

Oznámenie

V dňoch 06.10.2016 a 07.10.2016 Spoločný stavebný úrad v Komárne nebude prijímať stránky z dôvodu školenia zamestnancov.
Za pochopenie ďakujeme.
 
Ing. Róbert Bolyo, vedúci SSÚ...

2016-09-27

Infekčná anémia koní – informácia pre chovateľov ko

Dňa 27.7.2016 bolo laboratórnym vyšetrením na Slovensku prvýkrát potvrdené primárne ohnisko infekčnej anémie koní. Choroba bola diagnostikovaná u koňa u neregistrovaného súkromného chovateľa v obci Veľké Lovce okres Nové Zámky....


2016-09-23

Výzva na doplnenie údajov

Vyzývame obyvateľov, ktorí si podali žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc na základe §28a odsek 4 písm. zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva aby doložili k žiadosti potvrdenia týkajúce sa sociálnej situácie žiadateľa,...


2016-09-21


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [81]