Takmer pol milióna eur na komárňanský šport

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 6. februára rozhodli poslanci o rozdelení 485 tisíc eur v dvoch položkách - táto suma je určená na podporu športu a športových možností v našom meste. Okrem týchto dvoch programov minie Comorra Servis...


2020-02-13

Z kultúrneho fondu dostalo dotáciu 126 žiadateľov

Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o pridelení dotácií z kultúrneho fondu v celkovej sume 76 tisíc eur. Vďaka tejto podpore zo strany mesta sa počas roka uskutoční množstvo podujatí, kultúrnych programov a publikácií.
 

V tomto roku možno v rámci...


2020-02-13

Pokračuje rekonštrukcia chodníkov

V tomto roku pokračuje program rekonštrukcie chodníkov v objeme 150 tisíc eur. Vlani bol obnovený takmer jeden kilometer dlhý úsek na deviatich rôznych miestach, v tomto roku sa bude rekonštrukcia realizovať v ďalších ôsmich lokalitách.Ďalej


2020-02-13

Výzva na čerpanie finančných prostriedkov

Mesto Komárno vo svojom rozpočte na rok 2020 schválilo 10 tisíc eur na financovanie projektov, ktorých cieľom je zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Finančnú dotáciu je možné použiť v nasledovných...


2020-02-05

Oznámenie

Mestský úrad Komárno, oddelenie daní a poplatkov Vám dáva na vedomie nasledovné:

V súlade s ustanoveniami zákona o miestnych daniach do 31. januára 2020 je povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností pre tých občanov a ostatné subjekty,...


2020-01-27

Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno nariadila dňa 13.1.2020 vykonať opatrenia pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky.
Na základe vydaného nariadenia žiadame vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a...


2020-01-14

Mesto privítalo prvého Komárňana

Prvé komárňanské bábätko sa narodilo hneď prvý januárový deň. Malého Tomáška a jeho mamičku navštívilo aj vedenie mesta.
 

Tomáško Gál sa narodil 1. januára 2020 o 12.48, meral 47 cm a vážil 2950 gr. Napriek...


2020-01-02

Upozornenie na pohyb podozrivých osôb

Mesto Komárno upozorňuje obyvateľov mesta Komárna na pohyb podozrivých osôb v miestach bydliska. Podozrivé osoby sa predstavujú ako pracovníci spoločnosti Clean City spol. s.r.o. a oslovujú obyvateľov mesta s ponukou pomocných prác ako sú zametanie a zber komunálne...


2020-01-02

Rozvojové aktivity v roku 2019

Kuchyne
Bolo obnovených 5 kuchýň v základných školách a vytvorená úplne nová kuchyňa v ZŠ Rozmarínová v celkovej hodnote 938 000 eur. Boli vymenené nielen rozvody (elektrina, voda, plyn) a kanalizácia, ale kuchyne dostali aj...


2019-12-30

Silvestrovská zábava na Klapkovom námestí

Ani tento rok nebude chýbať koncoročná veselica na Klapkovom námestí. Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel mesto Komárno poslalo pre obete prešovskej tragédie, ale vďaka sponzorom sa spoločná rozlúčka so starým rokom predsa len uskutoční.Ďalej


2019-12-30


[1]      «      1    |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15    |    16    |    17      »      [115]